Hållbarhet

Vi har satsat helhjärtat ända från start. Vår ambition är att skapa en klimatneutral framtid och inleda en ny era av hållbar elektrisk mobilitet.

Vi har satsat helhjärtat ända från start. Vår ambition är att skapa en klimatneutral framtid och inleda en ny era av hållbar elektrisk mobilitet.

Vårt hållbarhetsmål

Vi vill vara den förändring som vi vet måste komma och inspirera fordonsindustrin att gå i samma riktning. Det innebär förbättring, innovation, experimenterande och att inte lämna något ogjort i vår strävan att skapa ett framtida samhälle som är klimatneutralt, cirkulärt, transparent och inkluderande.

Vår hållbarhetsstrategi

Med vår strategi avseende koldioxidneutralitet siktar vi mot stjärnorna: att senast år 2030 ha framställt en klimatneutral bil. 

Utmaningen består i att eliminera utsläppen från vår leveranskedja och våra tillverkningsprocesser i stället för att förlita oss på klimatkompensering som exempelvis trädplantering. Vårt mål är en bil som kör ut genom fabriksportarna med noll koldioxidutsläpp. 

För att visa att vi menar allvar med att vara transparenta kartlägger vi också våra framsteg från och med nu genom att införa branschens första produktmärkning. Vi börjar med Polestar 2 genom att på vår webbplats och i våra spaces deklarera koldioxidutsläpp och spårning av riskmaterial. På sikt är vårt mål att utöka denna märkning genom att inkludera ytterligare hållbarhetsindikatorer såsom återvunnet och återanvänt material.

Polestars årsredovisning 2020

Vår årsredovisning innehåller fullständig information om vår hållbarhetsstrategi inklusive de fyra viktigaste fokusområdena: klimatneutralitet, cirkularitet, transparens och inkluderande.

Läs redovisningen

Hållbar innovation

Om vi vill att fordonsindustrin och samhället i stort ska utvecklas måste vi våga experimentera. Genom att prova nya processer, material och tekniker kommer nya möjligheter och tänkesätt att uppenbara sig.

Vi närmar oss klimatneutralitet

Vi är inte det första bilmärket som lovar att avskaffa växthusgaser. Men vi är först med att uttryckligen sätta upp trovärdiga mål för koldioxidneutralitet, och går därför i spetsen för en uppmaning till transparens i hela bilbranschen.

Läs mer
Polestar © 2021 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: