Hållbarhet


Eldrivna fordon kan göra helt klimatneutral mobilitet till verklighet. Vi antar utmaningen.

Eldrivna fordon kan göra helt klimatneutral mobilitet till verklighet. Vi antar utmaningen.

Elbilar släpper inte ut någon koldioxid när de används. Men för att bli helt klimatneutrala måste vi eliminera utsläpp av växthusgaser från alla faser av bilens livscykel och ladda den med förnybar energi.

Vi ska bli klimatneutrala genom att uppnå tre ambitiösa mål:


Vi har satt ett högt mål. Vi vill skapa en helt klimatneutral bil senast 2030. Vi siktar på att eliminera alla utsläpp från vår leveranskedja, våra tillverkningsprocesser och livscykelslut, utan att förlita oss på kompensationsmetoder som att plantera träd. 

Målet ska vi nå genom Projekt Polestar 0. Det präglas av innovativ design och kretsloppstänkande och inkluderar batterier med cirkulär livscykel, återvunna material och förnybar energi genom hela leveranskedjan.  

I det nuvarande stadiet samarbetar vi med partnerföretag om forskning på viktiga områden som stål, aluminium, elektronik, säkerhet och eldrift. Framtida projektfaser fokuserar på avancerad ingenjörskonst, följt av produktutveckling. 

Läs de senaste uppdateringarna om Projekt Polestar 0


Att gå över till förnybar energi i alla våra leveranskedjor är ett av våra viktigaste strategiska beslut för att minska utsläppen. Dessutom fasar vi ut användning av material som inte kan ha en helt kolfri leveranskedja, till förmån för material som har det, samtidigt som vi även utnyttjar resurserna mer effektivt och ökar kretsloppsanvändningen.

I detta diagram jämförs koldioxidavtrycket hos Polestar 2 Long range Single motor och Volvo XC40 med förbränningsmotor, med olika blandningar av el i användningsfasen för Polestar 2 (beräknat som 200 000 km). 

Jämför andra versioner

Solcellsdesignern Marjan van Aubel förklarar hur den energi du använder för att ladda en elbil påverkar koldioxidavtrycket under dess livslängd, och hur design kan bidra till en mer hållbar värld.*


Senast 2040 är det vårt mål att alla bilar som rullar ut från våra fabriker ska vara klimatneutrala. Vi har gjort en plan där våra strategiska initiativ samverkar och ställer upp konkreta mål för de fyra femårsperioderna mellan nu och då. 

Vidare läsning

Gå på djupet med Polestars hållbarhetsrapport

Läs den nu
*Filmen refererar till den europeiska energimixen. Förnybar energi utgör bara en bråkdel av produktionen och konsumtionen av energi i den globala energimixen.
(Källa: ourworldindata.org/energy-mix)
Polestar © 2023 Alla rättigheter förbehållna
JuridikEtikIntegritetCookiesTillgänglighetsmeddelande
Byt plats: