Hållbarhet

Hållbarhet
Klimatneutralitet

Elbilar har potential för att möjliggöra klimatneutrala resor. Utmaningen är antagen.

Elbilar har potential för att möjliggöra klimatneutrala resor. Utmaningen är antagen.

Projekt Polestar 0

Vårt mål är att eliminera utsläppen av växthusgaser i vår leveranskedja och våra tillverkningsprocesser, i stället för att förlita oss på klimatkompensering som exempelvis trädplantering. Vårt mål är en bil som kör ut genom fabriksportarna med noll koldioxidutsläpp.

Så här gör vi det möjligt
Projekt Polestar 0 kommer kännetecknas av en innovativ och cirkulär design, inklusive cirkulära batterier, återvunna material och förnybar energi i hela leveranskedjan.

‏‏‎ ‎

Värdena i videon ovan avser Polestar 2 Long range Dual motor.

Tillsammans kan vi ta oss längre på kortare tid

Vår ambition är att minska utsläppen av växthusgaser i våra bilars livscykel – från vagga till grind. Genom att ladda med förnybar energi kan du minska de totala utsläppen ännu mer.

  • 01.
    Vår uppgift: minska utsläppen från vagga till grind

    Vi har utmanat oss själva att eliminera utsläppen av växthusgaser från våra produktionsmaterial, batterimoduler och tillverkningsprocesser. Vi kommer att rapportera årligen om våra framsteg på vägen mot målet att skapa en klimatneutral bil år 2030.

  • 02.
    Din uppgift: ladda med förnybar energi

    Genom att köra en elbil istället för en konventionell minskar du redan dina koldioxidutsläpp. Genom att ladda den med förnybar energi minskar de totala utsläppen ännu mer. Vi arbetar även tillsammans med olika partner för att öka antalet hållbara laddningsalternativ.

Att köra hållbart innebär att ladda hållbart

Solkraftskonstruktör Marjan van Aubel förklarar hur energin du använder för att ladda en elbil påverkar dess koldioxidavtryck under livslängden och hur design kan bidra till en mer hållbar värld.

Eliminering är bättre än kompensering

Klimatkompensering av växthusgaser genom trädplantering är inte hållbart på lång sikt. Inga garantier finns för att en skog i framtiden inte avverkas, ödeläggs av en skogsbrand eller förändras till följd av klimatförändringar. Allt fler tecken tyder på att koldioxidkompensering inte har lyckats bidra till att sakta ned den globala uppvärmningen, utan i stället har gett företagen fritt fram att fortsätta smutsa ned. Därför är vi övertygade om att det bästa sättet att minska utsläppen av växthusgaser är att eliminera dem i produktens alla livscykelfaser.

Jämför

Värdena från Polestar 2-LCA:n från 2021 visar utsläppen i användningsfasen för de tre Polestar 2-versionerna där olika energikällor används.

Polestar © 2021 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: