Hållbarhet

Elbilar är nyckeln till helt klimatneutral mobilitet. Det här är Polestars plan för att eliminera utsläpp av växthusgaser.

Elbilar är nyckeln till helt klimatneutral mobilitet. Det här är Polestars plan för att eliminera utsläpp av växthusgaser.

Vårt må är att bli ett klimatneutralt företag 2040.

För att bli helt klimatneutrala måste vi eliminera alla växthusgasutsläpp från hela vår verksamhet och från alla faser i bilens livscykel. Där ingår utsläppen i leveranskedjan och vid produktion, men även energiförbrukningen under användningsfasen.

Vi arbetar mot tre ambitiösa mål som ska göra Polestar till ett klimatneutralt företag.

 • 01.
  Skapa en verkligt klimatneutral bil till 2030

 • 02.
  Halvera växthusgasutsläppen per sålt fordon till 2030

 • 03.
  Uppnå klimatneutralitet genom hela värdekedjan till 2040


Senast 2030 ska den första helt klimatneutrala Polestar-modellen stå färdig. För det kommer vi att utnyttja det senaste inom forskning och design för att eliminera alla utsläpp i leveranskedjan, vid tillverkningen och i slutet av bilens livstid (utan att använda oss av kompensationsmetoder som trädplantering). Vi kommer att utmana oss själva och etablerar samarbeten inom många områden för att skapa en ny framtid med elektrisk mobilitet och uppmuntra till innovation i alla led.

Senast 2030 ska den första helt klimatneutrala Polestar-modellen stå färdig. För det kommer vi att utnyttja det senaste inom forskning och design för att eliminera alla utsläpp i leveranskedjan, vid tillverkningen och i slutet av bilens livstid (utan att använda oss av kompensationsmetoder som trädplantering). Vi kommer att utmana oss själva och etablerar samarbeten inom många områden för att skapa en ny framtid med elektrisk mobilitet och uppmuntra till innovation i alla led.

Mer information om Projekt Polestar 0

Att ställa om till förnybar energi i leveranskedjorna är ett viktigt strategiskt initiativ för att minska växthusgasutsläppen. Vi väljer att arbeta med leverantörer som prioriterar omställningen till en helt koldioxidfri leveranskedja, samtidigt som vi även utnyttjar resurserna mer effektivt och ökar cirkulariteten.

Att ställa om till förnybar energi i leveranskedjorna är ett viktigt strategiskt initiativ för att minska växthusgasutsläppen. Vi väljer att arbeta med leverantörer som prioriterar omställningen till en helt koldioxidfri leveranskedja, samtidigt som vi även utnyttjar resurserna mer effektivt och ökar cirkulariteten.

 • Samarbete för att främja hållbar utveckling

  Som medlem i Exponential Roadmap Initiative går Polestar samman med dussintals andra progressiva företag för att arbeta mot en halvering av utsläppen till 2030, vilket också är ett av målen i Parisavtalet. Att nå detta mål är avgörande för att vi ska kunna undvika några av klimatförändringarnas värsta effekter och begränsa de irreparabla skadorna på samhällen, ekonomier och planeten.

 • Vårt arbete för hållbar laddning

  På Polestar arbetar vi hela tiden för att minska våra bilars växthusgasutsläpp under hela deras livscykel. Där ingår materialtillverkning, batterimoduler och tillverkningsprocesser.

  Efter att en bil har lämnat fabriken varierar dess koldioxidavtryck. Föraren kan i hög grad påverka bilens avtryck genom att ladda den med förnybar el från t.ex. sol- eller vindkraft. Polestar arbetar också med olika partner för att göra hållbara laddningsalternativ mer tillgängliga, och vi strävar efter att minska energiförbrukningen per kilometer under användningsfasen för framtida Polestar-modeller.

Vi har bestämt oss för att varje Polestar som produceras ska vara helt klimatneutral senast 2040. Med Projekt Polestar 0 som utgångspunkt har vi tagit fram en plan med strategiska initiativ som ska hjälpa oss att uppfylla vår vision, med konkreta mål för de närmaste 20 åren.

Vi har bestämt oss för att varje Polestar som produceras ska vara helt klimatneutral senast 2040. Med Projekt Polestar 0 som utgångspunkt har vi tagit fram en plan med strategiska initiativ som ska hjälpa oss att uppfylla vår vision, med konkreta mål för de närmaste 20 åren.

Trots att utsläppen per fordon minskar varje år ökade de absoluta utsläppen i vår värdekedja med 67 % från 2021 till 2022. Ökningen återspeglar Polestars expansion, med allt fler sålda bilar och en större marknadsandel. Vår tillväxt för alltså med sig vissa utmaningar. Men samtidigt ger den oss större inflytande i bilbranschen, som vi kan använda för att skapa förändring.

Vårt mål för 2040 baseras på absoluta utsläpp, där den största delen kommer från de komponenter som används vid produktionen. De absoluta utsläppen ökar också i takt med att vi säljer fler bilar. För att bli koldioxidneutrala senast 2040 måste våra absoluta utsläpp börja minska med start 2025. Vi övervakar och spårar utsläppen inom varje avdelning på Polestar och vidtar åtgärder för att minska dem.


Mer om våra viktigaste drivkrafter

Cirkularitet

Vår avsikt är att bygga bilar som består av mer återvunnet material, har längre livslängd och utnyttjas effektivare.

Läs mer

Transparens

Transparens är en av våra grundvärderingar. Det är ett kraftfullt verktyg för att öka hållbarheten och gör det lättare för våra kunder att fatta välgrundade och etiska beslut.

Läs mer

Inkludering

Vi satsar helhjärtat på inkludering genom att värna om rättigheterna hos utsatta människor i vår leveranskedja, personalen på vår arbetsplats och kunderna som kör våra bilar.

Läs mer

Få alla de senaste nyheterna från Polestar

Prenumerera
Polestar © 2024 Alla rättigheter förbehållna
JuridikEtikIntegritetCookiesTillgänglighetsmeddelande