Hållbarhet


Vi vill vara helt öppna när det gäller hållbarhet så att du kan fatta välgrundade och etiska beslut.

Vi vill vara helt öppna när det gäller hållbarhet så att du kan fatta välgrundade och etiska beslut.


‏‏‎ ‎


Livscykelanalysen (LCA) för Polestar 2 beskriver koldioxidutsläppen under bilens hela livslängd, och inkluderar utsläpp från materialproduktion, tillverkning, logistik, användningsfas och demontering/skrotning. Rapporten inkluderar även den metodik som vi har använt.

Läs mer om LCA

Genom att vara fullständigt öppna med våra metoder och våra framsteg mot en klimatneutral framtid vill vi etablera en standard som andra som har samma ambition ska kunna efterleva.

Tack vare att vi fullständigt öppet redovisar alla utsläpp av växthusgaser från vagga till grind kan du fatta välgrundade beslut.

Under 2020 publicerade vi data om totala koldioxidutsläpp under hela livscykeln för lanseringsversionen av Polestar 2, tillsammans med en beskrivning av den metod som vi har använt.

Ladda ner LCA 2020 för Polestar 2


Vi arbetar för att förändra hur mineraler utvinns och bearbetas. Vi vill att de ska utvinnas ansvarsfullt med respekt för mänskliga rättigheter, lokala samhällen och ekosystem. För närvarande spårar vi kobolt via blockchain-teknik, och fler riskmaterial kommer att spåras i framtiden.

Med hjälp av programvara för blockchain-teknik som tillhandahålls av vår partner Circulor kan vi noggrant spåra kobolt genom hela vår leveranskedja. Detta innebär att både källan och metoderna för utvinning, bearbetning och transport kan regleras.


Våra produkthållbarhetsdeklarationer publiceras på vår webbplats och i våra Polestar spaces. För närvarande deklareras våra bilars koldioxidutsläpp från vagga till grind, samt spårade riskmaterial. I nästa steg kommer även hållbarhetsfaktorer som till exempel återvunnet innehåll att deklareras.

Läs mer om transparens

Värdena i bilden ovan avser Polestar 2 Long range Dual motor.

Vi har ett helhetsperspektiv på hållbarhet enligt FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och Agenda 2030. Vi omvärderar och åtgärdar kontinuerligt all vår materialhantering för att säkerställa en positiv påverkan.

Läs mer i hållbarhetsordlistan

Polestars årsöversikt och hållbarhetsrapport 2021

Vår årsöversikt och hållbarhetsrapport innehåller fullständig information om vår hållbarhetsstrategi inklusive de fyra viktigaste fokusområdena: klimatneutralitet, cirkularitet, transparens och inkludering.

Läs årsöversikt och hållbarhetsrapporten
Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: