Hållbarhet

Att vara transparenta när det gäller hållbarhet

Det är frestande att tro att vi kan åstadkomma en hållbar framtid, utan utsläpp, bara genom att få alla människor att köra elbilar. Men sanningen är betydligt mer komplex än så. Polestar går därför i spetsen för en uppmaning till transparens i hela bilbranschen. Att uppmuntra spårbarhet i leveranskedjan är viktigt för att förhindra brott mot mänskliga rättigheter och miljöskador från mineralbrytning. Det är också viktigt att öppet kommunicera om den verkliga miljöpåverkan en elbil har under sin livscykel, från tillverkning till slutstation.

Det är frestande att tro att vi kan åstadkomma en hållbar framtid, utan utsläpp, bara genom att få alla människor att köra elbilar. Men sanningen är betydligt mer komplex än så. Polestar går därför i spetsen för en uppmaning till transparens i hela bilbranschen. Att uppmuntra spårbarhet i leveranskedjan är viktigt för att förhindra brott mot mänskliga rättigheter och miljöskador från mineralbrytning. Det är också viktigt att öppet kommunicera om den verkliga miljöpåverkan en elbil har under sin livscykel, från tillverkning till slutstation.

Vi gör koldioxidavtrycket lättare att förstå

Det är uppenbart att elbilar inte producerar några utsläpp från avgasröret, men utsläppsnivån under tillverkningsprocessen har varit oklar. En branschomfattande brist på transparens gör det svårt att förstå elbilarnas totala miljöpåverkan och det är nästan omöjligt att jämföra bilar från olika tillverkare. Polestar föregår med gott exempel när vi avslöjar koldioxidavtrycket under hela livscykeln på samtliga nya modeller och den kompletta, bakomliggande metodiken – först ut är Polestar 2. Vi hoppas att detta hjälper människor att fullt ut förstå elbilars påverkan, göra medvetna köp och motiverar dem att ladda förnybart.

Koldioxidavtryck för Polestar 2

Siffrorna nedanför jämför CO2e-avtrycket från Polestar 2, under dess livstid, med den konventionellt drivna Volvo XC40. De visar att Polestar 2 har lägre klimatpåverkan under sin livstid än en XC40, men att "köra grönt" inte är så enkelt som att bara köpa en elbil. Siffrorna kommer från livscykelanalysen (LCA) för Polestar 2 som vi själva utfört. Analysen innefattar utsläpp från materialtillverkning, tillverkning och logistik, bilens användningsfas och slutgiltig fas.

Läs hela rapporten

Ladda ned hela 2021 års livscykelanalys för Polestar 2 och läs om koldioxidavtrycket under hela livslängden för alla tre Polestar 2-versioner.

Ladda ner fullständig LCA för Polestar 2

Deklaration av produkthållbarhet

Transparens är nyckelordet när det gäller ökad hållbarhet. Endast när företagen är ärliga om sina produkter samt deras ursprung och miljöpåverkan kan kunderna fatta välgrundade beslut. Vi har därför börjat införa hållbarhetsmärkning med hjälp av produkthållbarhetsdeklarationer som visar antal ton koldioxidutsläpp under hela produktionsprocessen samt materialspårbarhet. Deklaration av andelen återvunnet/återanvänt material står på tur. Sammantaget visar detta tydligt en produkts klimatpåverkan och spårbarhet. Och vårt nästa steg är cirkulär ekonomi.

Vi sitter alla i samma båt

Vi vill att hela bilbranschen ska bli mer öppen och dela med sig av metoderna för att utvärdera och rapportera deras bilars koldioxidavtryck. Det gör det möjligt för konsumenter att äntligen göra välinformerade val. Av den anledningen beskriver vi även alla detaljer om metodologin vi använt, utöver att publicera livscykelanalysen för Polestar 2. Bättre transparens – i hela branschen – ligger i allas intresse: konsumenternas, tillverkarnas och sist men inte minst, miljöns.

Spårbarhet som ett verktyg för transparens

Vi arbetar hårt för att garantera att mineralerna vi använder i våra batterier har brutits på ett ansvarsfullt sätt, respekterar mänskliga rättigheter och skapar minimal förorening. Genom vårt partnerskap med blockkedjeleverantören Circulor kan vi spåra kobolt längs hela leveranskedjan. Vi planerar dessutom att lägga till andra råvaror, till exempel nickel, glimmer, mangan, grafit och litium.

Det här innebär att både källan till materialen och metoderna som använts vid brytningen, under bearbetningen och vid transporten kan regleras bättre. Tack vare denna innovativa spårbarhetsmetod kan vi vara säkra på att de material som används i batteriproduktionen kommer från gruvor och/eller återvinningsanläggningar som följer våra standarder. Genom Polestars produkthållbarhetsdeklarationer är det möjligt att följa våra bilars koldioxidavtryck och spårade riskmaterial.

Tillbaka till höjdpunkterna

Hållbar innovation

Läs om det senaste

Vårt etiska förhållningssätt

Läs mer
Polestar © 2021 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: