Hållbarhet

Ansvarsfull materialförsörjning

Några av branschens största hållbarhetsutmaningar finns i leverantörskedjan. På den här sidan beskrivs de partnerskap, verktyg och principer som stöder vårt engagemang för att arbeta ansvarsfullt när det gäller både miljömässig och social påverkan.

Några av branschens största hållbarhetsutmaningar finns i leverantörskedjan. På den här sidan beskrivs de partnerskap, verktyg och principer som stöder vårt engagemang för att arbeta ansvarsfullt när det gäller både miljömässig och social påverkan.

För vissa riskmaterial, som glimmer och kobolt, använder vi blockchain-teknik för att skapa spårbarhet från råvara till färdig produkt. Blockchain-tekniken har revolutionerat nivån av insyn i leveranskedjan genom att erbjuda ett oföränderligt, digitalt och helt transparent sätt att spåra material.

För vissa riskmaterial, som glimmer och kobolt, använder vi blockchain-teknik för att skapa spårbarhet från råvara till färdig produkt. Blockchain-tekniken har revolutionerat nivån av insyn i leveranskedjan genom att erbjuda ett oföränderligt, digitalt och helt transparent sätt att spåra material.


Vi väljer noggrant ut våra direkta materialleverantörer, utför företagsbesiktningar och riskbedömningar samt ställer strikta krav på deras verksamheter innan vi tecknar kontrakt. Vi kräver att alla Polestars batterileverantörer gör livscykelbedömningar. Med hjälp av blockchain-teknik gör vi högriskmaterial spårbara, och alla leverantörer måste följa vår uppförandekod för affärspartner.

Vi väljer noggrant ut våra direkta materialleverantörer, utför företagsbesiktningar och riskbedömningar samt ställer strikta krav på deras verksamheter innan vi tecknar kontrakt. Vi kräver att alla Polestars batterileverantörer gör livscykelbedömningar. Med hjälp av blockchain-teknik gör vi högriskmaterial spårbara, och alla leverantörer måste följa vår uppförandekod för affärspartner.

I all produktion och tillverkning genomför vi revisioner för att kontrollera efterlevnaden av våra värderingar vad gäller mänskliga rättigheter. Korrigerande åtgärder vidtas i de fall där våra partner inte uppfyller våra standarder.

I all produktion och tillverkning genomför vi revisioner för att kontrollera efterlevnaden av våra värderingar vad gäller mänskliga rättigheter. Korrigerande åtgärder vidtas i de fall där våra partner inte uppfyller våra standarder.

Vårt pågående hållbarhetsbedömningsprogram i tre steg består av en inledande bedömning (SAQ), ett Supplier Sustainability Index (SSI) och ett avtalsmässigt åtagande att följa vår uppförandekod för affärspartner. Dessa steg syftar till att främja och bevara Polestars värderingar och hållbarhetsmål från det inledande leverantörsvalet och därefter under hela arbetsrelationen. 

Vårt pågående hållbarhetsbedömningsprogram i tre steg består av en inledande bedömning (SAQ), ett Supplier Sustainability Index (SSI) och ett avtalsmässigt åtagande att följa vår uppförandekod för affärspartner. Dessa steg syftar till att främja och bevara Polestars värderingar och hållbarhetsmål från det inledande leverantörsvalet och därefter under hela arbetsrelationen. 

Vi förväntar oss att våra partner gör förbättringar där det behövs och stöder dem i deras arbete med det. Vid upprepade eller allvarliga överträdelser av uppförandekoden kan leverantörsrelationen som en sista utväg avslutas.

Vi förväntar oss att våra partner gör förbättringar där det behövs och stöder dem i deras arbete med det. Vid upprepade eller allvarliga överträdelser av uppförandekoden kan leverantörsrelationen som en sista utväg avslutas.

Uppförandekod för affärspartner

Vi använder riskverktygen från Responsible Business Alliance för att bedöma länder, regioner och potentiella hållbarhetsrisker i leveranskedjan. De riskfaktorer som vi letar efter inkluderar geografiska risker, kränkningar av arbetsrätt och mänskliga rättigheter, affärsetik, hälsa och säkerhet samt miljörisker.

Granskarna utför hållbarhetsbedömningar på plats för att säkerställa att Polestars leverantörer följer uppförandekoden för affärspartner. Vid bristande efterlevnad måste leverantören gå med på en plan för korrigerande åtgärder. 

Granskarna utför hållbarhetsbedömningar på plats för att säkerställa att Polestars leverantörer följer uppförandekoden för affärspartner. Vid bristande efterlevnad måste leverantören gå med på en plan för korrigerande åtgärder. 

Vi förväntar oss att våra affärspartner säkerställer ständiga förbättringar av arbetsförhållandena inom sina organisationer. Om bristande efterlevnad upptäcks måste leverantören analysera grundorsakerna och gå med på att följa en korrigerande handlingsplan.

Vi förväntar oss att våra affärspartner säkerställer ständiga förbättringar av arbetsförhållandena inom sina organisationer. Om bristande efterlevnad upptäcks måste leverantören analysera grundorsakerna och gå med på att följa en korrigerande handlingsplan.

Vi samarbetar med följande partner och initiativ för att få större insikt i våra leveranskedjor, och för att ytterligare stärka våra leverantörsbedömningar och vårt ansvarsfulla arbete.

Vi samarbetar med följande partner och initiativ för att få större insikt i våra leveranskedjor, och för att ytterligare stärka våra leverantörsbedömningar och vårt ansvarsfulla arbete.

Fler hållbarhetsinitiativ

Projekt Polestar 0

Vi vill skapa en klimatneutral produktionsbil, genom att eliminera alla utsläpp i försörjningskedjan, tillverkningsprocessen och hanteringen av uttjänta produkter.

Läs mer

Material

Vi spårar mer material och använder mer återvunnet material och avfall från konsumenter för att minska vår påverkan.

Läs mer

Batterier

Minska risker, minimera påverkan, förbättrad prestanda: så arbetar vi för att förbättra våra batterier.

Läs mer

Få alla de senaste nyheterna från Polestar

Prenumerera
Polestar © 2024 Alla rättigheter förbehållna
JuridikEtikIntegritetCookiesTillgänglighetsmeddelande