Hållbarhet

Vi arbetar för att förbättra effektiviteten hos våra batterier, samtidigt som vi vidtar åtgärder för att ta itu med frågor som rör miljö samt sociala och mänskliga rättigheter.

Vi arbetar för att förbättra effektiviteten hos våra batterier, samtidigt som vi vidtar åtgärder för att ta itu med frågor som rör miljö samt sociala och mänskliga rättigheter.

Vid varje uppgradering av våra batterier strävar vi efter att förbättra cellkemin och energieffektiviteten. Fokusområden inkluderar längre räckvidd och snabbare laddningstider. Vi arbetar kontinuerligt med våra leverantörer för att de ska minska koldioxidavtrycket för de batterimoduler som de levererar.

Förhållandena kring utvinning och raffinering av mineraler kan vara både farliga och exploaterande. Vi arbetar för att minska riskerna genom att fastställa strikta standarder för våra leverantörer och förbättra insynen i leveranskedjan.

Förutom att minska koldioxidutsläppen från försörjningskedjan och förlänga batteriernas livslängd arbetar vi också för att minimera utvinningen av råmineraler och andra råvaror. Vi strävar efter att använda återvunnet material, såsom aluminiumdelar, där detta är möjligt.

Vi undersöker ständigt sätt att förbättra hållbarheten och cirkulariteten i varje skede av batteriets livscykel.

Från design till produktion och i hela ekosystemet finns det olika områden där ytterligare hållbarhetsvinster är möjliga.

Från design till produktion och i hela ekosystemet finns det olika områden där ytterligare hållbarhetsvinster är möjliga.

Efterfrågan på batteriråvaror kommer troligen att skjuta i höjden under de kommande åren. I stället för att försöka med oprövade lösningar som djuphavsbrytning lägger vi allt större tonvikt på att förlänga materialets livslängd, samtidigt som vi designar batterier som är lättare att återanvända.

Ansvarsfull materialförsörjning

Litiumjonbatterier är för närvarande toppmoderna strömkällor för elbilar. Vi undersöker aktivt ny teknik som kan förbättra effektiviteten och leverera mer ström till ett lägre koldioxidavtryck. Solid state-batterier har till exempel potential att åstadkomma betydande framsteg inom hållbarhet och prestanda.

Stena Recyclings grundläggande studie från 2022 om Polestar 2 belyser några av utmaningarna för hanteringen av våra uttjänta bilar. Studien identifierar en tydlig möjlighet att förbättra battericirkulariteten genom att elektronik förpackas på sätt som gör att den är lätt att komma åt och ta isär. Dessutom kan plastmaterial med färre fyllnadsmedel och tillsatser användas för att underlätta sorteringen i återvinningsstadiet.

Den el som används för att ladda batterierna varje dag är en viktig källa till utsläpp från elbilar . Förnybara energikällor förutspås utgöra en majoritet av tillväxten i det globala laddningsnätet år 2025, vilket i sin tur borde ge en stadig minskning av koldioxidutsläppen per fordon.

I slutet av 2022 nådde EU en överenskommelse om ett nytt regelverk för batterier under hela deras livscykel. En nyckelfaktor är skapandet av ett digitalt pass för batterier, som ska innehålla ett elektroniskt register med information om batteriets hela livscykel. Vi arbetar nu med att säkerställa att direktivet och bestämmelserna om batteripasset efterlevs.

Fler hållbarhetsinitiativ

Projekt Polestar 0

Vi vill skapa en klimatneutral produktionsbil, genom att eliminera alla utsläpp i försörjningskedjan, tillverkningsprocessen och hanteringen av uttjänta produkter.

Läs mer

Material

Vi spårar mer material och använder mer återvunnet material och avfall från konsumenter för att minska vår påverkan.

Läs mer

Ansvarsfull materialförsörjning

Hur vi använder verktyg, granskningar och partnersamarbeten för att hantera inköpsutmaningar i hela försörjningskedjan.

Läs mer

Få alla de senaste nyheterna från Polestar

Prenumerera
Polestar © 2024 Alla rättigheter förbehållna
JuridikEtikIntegritetCookiesTillgänglighetsmeddelande