Polestar strävar efter att säkerställa digital tillgänglighet för alla.

Vi investerar stora ansträngningar och använder Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 nivå AA som guide för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning ska kunna använda och uppleva denna webbplats på ett oberoende och likvärdigt sätt.

Vi inser dock att alla delar av våra webbplatser ännu inte är helt tillgängliga, men vi förbättrar våra webbplatsers tillgänglighetsfunktioner. 

Detta tillgänglighetsmeddelande visar vår nuvarande tillgänglighetsstatus, och vi kommer att uppdatera detta meddelande i takt med att vårt arbete för att förbättra tillgängligheten fortsätter.

Vad vi har gjort

Vi ser regelbundet över vår webbplats för att hitta problem och förbättra tillgängligheten. Vi har arbetat med en extern revisor och fokuserat på att lösa de mest kritiska frågorna först. Vi strävar efter att följa riktlinjerna i WCAG 2.1, som är begripliga, praktiskt genomförbara och robusta, i allt vi gör, och vår ambition är att i så full utsträckning som möjligt leva upp till WCAG 2.1 nivå AA.

Några av våra senaste förbättringar av tillgängligheten är:

 • teknisk möjlighet att ha textalternativ till bilder
 • uppdateringar i rubrikstrukturen så att rubrikerna är tydligt och korrekt markerade
 • tydliga indikationer på webbplatsens synliga fokus
 • förbättringar av tabbordningen
 • möjligheten att pausa automatisk uppspelning av videor
 • teknisk möjlighet till ARIA-etiketter på kontroller
 • felmeddelanden på formulärsidor
 • landmärken i till exempel sidfoten.

Hur vi arbetar med tillgänglighet

Vårt mål är att ha en webbplats som är tillgänglig för alla. För att uppnå detta genomför vi kontinuerliga tester under utvecklingen och utför manuella revisioner flera gånger per år. För automatiserad testning använder vi HTML-validatorer, webbläsare och plugins till redigeringsverktyg.

Vi stöder de två senaste huvudversionerna av webbläsarna Firefox, Microsoft Edge, Safari och Chrome.

Trots detta är vi medvetna om att vi vid varje givet tillfälle inte kan godkännas av alla tillgängliga onlinevalideringsverktyg. Nedan hittar du vår strategi för hur vi siktar på att förbättra vår kundupplevelse, samt en lista över alla för närvarande kända problem som vi behöver ta itu med. Vi förväntar oss att dessa problem kommer att lösas i samband med framtida uppdateringar, eftersom de står på vår att-göra-lista för utveckling av webbplatsen.

Hur vi ständigt förbättrar oss

Vi identifierar och dokumenterar kontinuerligt eventuella tillgänglighetsproblem som vi hittar på vår webbplats och rankar dem efter den övergripande påverkan de har för våra besökare, men också utifrån den mängd arbete som krävs för att åtgärda dem. Problem som i hög grad påverkar webbplatsupplevelsen ur ett tillgänglighetsperspektiv hanteras omedelbart. Vi vidtar rimliga åtgärder för att åtgärda andra problem inom 6 månader från tidpunkten för vår senaste revision.

Om du stöter på några tillgänglighetsproblem när du navigerar på vår webbplats, vänligen kontakta Polestars support via [email protected].

Du kan vara säker på att vi tar dina synpunkter på allvar och kommer att beakta dem när vi utvärderar hur vi på bästa sätt kan tillgodose alla våra kunders behov.

För information om vår behandling av dina personuppgifter, läs vårt Integritetsmeddelande.

Vårt mål är att leva upp till WCAG 2.1 nivå AA i största möjliga utsträckning. Nedan har vi dokumenterat de riktlinjer som vi fortfarande arbetar med för att uppfylla.

Riktlinje 1.1 Textalternativ
1.1.1 Innehåll som inte är text

 • Textalternativ finns inte på alla sidor.
 • Textalternativ finns oftast på engelska och inte på det lokala språket.

Riktlinje 1.2 Tidsberoende media

 • Undertexter/textalternativ saknas för vissa videor.
 • Vissa videor saknar informationen att de har ett dekorativt syfte.

Riktlinje 1.3 Anpassningsbart
1.3.1 Information och relationer

 • Vissa sidor har ingen tydlig rubrikstruktur.
 • En del onödig användning av ARIA.

1.3.2 Meningsfull ordning

 • Detta tillämpas på de flesta sidor men det finns några få undantag.

1.3.5 Identifiera inmatningssyfte

 • Vi tillhandahåller inte autocomplete-information om automatiskt ifyllda inmatningsfält.

Riktlinje 1.4 Urskiljbart

1.4.3 Kontrast (minimum)

 • En del visuell presentation av text och bilder av text har inte ett kontrastförhållande på minst 4,5:1.

1.4.5 Text i form av bild

 • Viss text i form av bild används på en del sidor

1.4.11 Kontrast som inte rör text

 • Vissa objekt har inte färgkontrasten 3:1 i förhållande till angränsande färger.

Riktlinje 2.1 Tillgängligt via tangentbord

2.1.1 Tangentbord

 • De interna länkarna för Cookie-samtycket är inte tillgängliga via tangentbordet (tredjepartskomponent)
 • Formuläret för att skapa ett Polestar ID innehåller CAPTCHA (tredjepartsleverantör), men alternativet att kontakta Polestar support ges till användaren.
 • Det finns några modala sidor på webbplatsen som inte har någon tangentbordsfälla. Det gör det möjligt för användare att interagera med element som ligger utanför det modala fönstret.

Riktlinje 2.2 Tillräckligt med tid

2.2.2 Paus, stopp, dölj

 • Vissa videor som spelas upp automatiskt och loopar har inga kontroller för att spela upp eller pausa.

Riktlinje 2.4 Navigerbart

2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll

 • Vi har ingen funktion tillgänglig för att hoppa över grupperat innehåll som upprepas på flera webbsidor.

2.4.3 Fokusordning

 • Vissa sidor behöver förbättras på detta område.

2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)

 • Syftet med vissa länkar framgår inte av länktexten i sig själv eller av länktexten tillsammans med dess automatiskt tydliggjorda länksammanhang.

Riktlinje 2.5 Inmatningsmetoder

2.5.3 Etikett i namn

 • Alt-texter saknas i vissa fall.

Riktlinje 3.3 Inmatningsstöd

3.2.3 Konsekvent navigering

 • Navigeringsreglaget ändrar länkar i olika underdomäner.

3.3.1 Identifiering av fel

 • Förbättringar behövs i felmeddelandet till användare när formuläret har skickats in.

Riktlinje 5 Uppfyllande

5.2.5 Inte hindrande

 • De interna länkarna för Cookie-samtycket är inte tillgängliga via tangentbordet (tredjepartskomponent)
Polestar © 2023 Alla rättigheter förbehållna
JuridikEtikIntegritetCookiesTillgänglighetsmeddelande
Byt plats: