Hållbarhet

Polestars mål är att tillverka bilar med mindre andel nya råvaror, längre livslängd och minimalt avfall i slutet av produktens livstid.

Polestars mål är att tillverka bilar med mindre andel nya råvaror, längre livslängd och minimalt avfall i slutet av produktens livstid.

I Brundtlandrapporten från 1987 definieras hållbar utveckling som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

På Polestar tillämpar vi ett antal cirkularitetsprinciper vars syfte är att vi ska kunna producera och konsumera inom planetens gränser.

Från design via produktion till användning och återanvändning har vi kursen inställd på större cirkularitet i elbilsbranschen. Dessa sex principer ligger till grund för Polestars designprocess.

Att göra varje Polestar mer cirkulär medför ett antal unika utmaningar. Nedan presenterar vi några av de viktigaste problem som vi måste lösa under de närmaste tio åren – genom forskning, nya metoder och andra banbrytande lösningar – för att vi ska kunna tillverka och driva elbilar på ett helt cirkulärt sätt.

Att göra varje Polestar mer cirkulär medför ett antal unika utmaningar. Nedan presenterar vi några av de viktigaste problem som vi måste lösa under de närmaste tio åren – genom forskning, nya metoder och andra banbrytande lösningar – för att vi ska kunna tillverka och driva elbilar på ett helt cirkulärt sätt.

All råvaruutvinning påverkar miljön. Vissa material kräver komplicerade reningsprocesser som orsakar giftiga utsläpp eller skador på de lokala ekosystemen. Eftersom Polestar befinner sig i slutet på en lång leveranskedja är det en ständig utmaning att få tillförlitlig information om miljöpåverkan i första ledet (där råvarorna utvinns och bearbetas).

Att öka andelen återvunna eller biobaserade material innebär särskilda utmaningar, till exempel otillräcklig tillgång eller bristande renhet och kvalitet hos materialen. Eftersom säkerhets- och kvalitetskraven är höga för bilar måste cirkulära material uppfylla samma standarder som nya råvaror. För att våra bilar ska kunna återvinnas när de är uttjänta måste vi välja eller utveckla material som är enkla att återvinna. Dessutom måste det finnas realistiska utsikter att kunna inrätta den återvinningsinfrastruktur som krävs.

Våra bilar måste vara kompatibla med framtidens elbilsteknik. Samtidigt vill vi undvika att skapa ett behov av komplicerat och dyrt underhåll. Därför designas nya Polestar-modeller för att vara enkla att montera isär och reparera. Det gör det i sin tur lättare att uppgradera bilen och att återanvända eller återtillverka begagnade komponenter. Ibland är det svårt att förena denna vision med faktorer som slitstyrka eller fordonsvikt. Därför jobbar vi hela tiden för att hitta balansen mellan prestanda, vardagsanvändning och livstidsoptimering.

Det är även viktigt att material och produkter faktiskt används fullt ut. Många bilar står parkerade så mycket som 95 % av tiden, så här måste det skapas incitament för ökad användning. Det kan göras genom nya affärsmodeller för delad användning eller delat ägande av bilar, eller för andra typer av tjänstebaserad mobilitet. En annan idé är att dela ut belöningar när elbilar används av andra tjänster, t.ex. inbyggda datorer som bidrar till molntjänsters energiförsörjning eller anslutna bilar som matar in extra energi i elnätet. Men för att fler förare ska vilja delta i sådana modeller måste vi bli bättre på att informera om fördelarna.

Samarbete är nödvändigt för att uppnå cirkularitet. Vi jobbar med partners inom branschen för att skapa mer cirkulära batterier: vi optimerar deras design så att de enkelt kan monteras isär och återtillverkas och vi ser till att de kan återvinnas i så stor utsträckning som möjligt.

Vi arbetar tillsammans med specialiserade partners och leverantörer för att få tillgång till innovativa premiummaterial med minsta möjliga klimatpåverkan, resursanvändning och utsläpp.

Mer om våra material

Mer om våra viktigaste drivkrafter

Klimatneutralitet

De åtgärder som vi vidtar för att uppfylla vårt huvudmål om att bli en helt klimatneutral biltillverkare.

Läs mer

Transparens

Transparens är en av våra grundvärderingar. Det är ett kraftfullt verktyg för att öka hållbarheten och gör det lättare för våra kunder att fatta välgrundade och etiska beslut.

Läs mer

Inkludering

Vi satsar helhjärtat på inkludering genom att värna om rättigheterna hos utsatta människor i vår leveranskedja, personalen på vår arbetsplats och kunderna som kör våra bilar.

Läs mer

Få alla de senaste nyheterna från Polestar

Prenumerera
Polestar © 2024 Alla rättigheter förbehållna
JuridikEtikIntegritetCookiesTillgänglighetsmeddelande