Hållbarhet

Hållbarhet
Cirkularitet

Vår avsikt är att bygga bilar som består av mer återvunnet material, har längre livslängd och utnyttjas effektivare.

Vår avsikt är att bygga bilar som består av mer återvunnet material, har längre livslängd och utnyttjas effektivare.

Vår definition av cirkularitet

Cirkularitet baseras på en uppsättning principer som säkerställer att vi som samhälle producerar och konsumerar på planetens villkor. Detta skulle innebära att leva upp till den klassiska definitionen av hållbarhet i Brundtland-rapporten från 1987: en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

På väg mot ökad cirkularitet
Fem principer för en cirkulär strategi

Från design och material till inköp och montering, användning och återanvändning. Vi är på god väg att göra våra bilar maximalt cirkulära. Följande fem principer vägleder vår designprocess.

En ny definition av premiummaterial

Förändring behöver inte innebära kompromisser. Vi anser att hållbara material kan skapa nya designmöjligheter och omvärdera innebörden av premiummaterial.

Cirkulära material

Vi utmanar ständigt oss själva att skapa innovativa, förstklassiga material som minimerar klimatpåverkan, resursutarmning och föroreningar.

Plaster i inredningen

Vinindustrin bidrar till Polestars strävan mot hållbarhet i hela kretsloppet genom att kork återvinns och används i Polestar Precepts inredning. Spillmaterial från korktillverkningsprocessen, och till och med hela korkar, kan återanvändas i interiörens PVC-komponenter.

3D-stickad sätesklädsel

En enda heldragen fiber från återvunna PET-flaskor används för att producera 3D-stickat material som används till sätesklädsel i Polestar Precept. Avfall minimeras i produktionsprocessen tack vare exakt tillskärning av materialet utan spill.

Återvunna fisknät

Ett internationellt insamlingsnätverk samlar in kasserade fisknät som vi använder för att skapa återvunnen nylon 6, som därefter omvandlas till Econyl-vävda mattor i Polestar Precept.

Premium-design

"Vi behöver inte offra design och lyxkänsla genom att använda dessa material. Tvärtom tillför de en ännu högre premiumkänsla som förhöjer våra designdrivna produkter.” Maximilian Missoni, Polestars designchef.

Polestar © 2021 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: