Hållbarhet


En hållbar framtid för planeten och alla som bebor den. Vi värnar om mänskliga rättigheter, vi står upp för mångfald och vi strävar efter inkludering.

En hållbar framtid för planeten och alla som bebor den. Vi värnar om mänskliga rättigheter, vi står upp för mångfald och vi strävar efter inkludering.

Konceptet "ingen ska hamna på efterkälken" från Agenda 2030 är en nyckelfaktor för mänskliga rättigheter, mångfald och jämlikhet. Vi satsar helhjärtat på inkludering genom att värna om rättigheterna hos utsatta människor i vår leveranskedja, personalen på vår arbetsplats och kunderna som kör våra bilar.

Som någon har uttryckt det: "mångfald är att bjudas in till festen; inkluderande är att bjudas upp till dans". Så här ser vårt dansgolv ut.

 • 01.
  Det börjar med oss

  Polestar arbetar för jämlikhet oavsett kön, ålder, religion eller bakgrund. Vi har utsett en inkluderingsgrupp för att främja inkludering i alla delar av vår verksamhet. Enligt vår personpolicy står inkludering i centrum för vår strategi och vårt arbete, vilket säkerställer att allt vi gör har en positiv påverkan.

 • 02.
  Policy för intern rapportering

  All Polestar-personal ska känna att de tryggt kan ta upp frågor eller etiska problem. Vår uppförandekod reglerar i detalj den policy och de steg som vi ska följa för att säkerställa att vi agerar enligt högsta möjliga etiska normer, och skapar utrymme för en kultur där alla kan tala fritt. Via vårt Speak Up-verktyg ska alla tryggt kunna ställa frågor eller ta upp eventuella missförhållanden, oavsett vilken person som rapporterar eller blir rapporterad.

  Läs om Polestars uppförandekod
 • 03.
  Ansvarsfulla inköp

  Vår uppförandekod för affärspartners inkluderar Polestars krav och förväntningar när det gäller arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, miljövård och affärsintegritet, inklusive nolltolerans mot alla former av bestickning och korruption. 

  Läs uppförandekoden för våra affärspartners
 • 04.
  Vi värnar om mänskliga rättigheter

  Via olika strategier, riktlinjer och rutiner efterlever vi ILO:s åtta kärnkonventioner, FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter samt försiktighetsprincipen. Vi förväntar oss att våra affärspartners efterlever samma eller likartade principer. Som del av vår upphandlingsrutin använder vi vårt eget hållbarhetsindex och Drive Sustainabilitys frågeformulär för självutvärdering, där vi bedömer hur potentiella leverantörer arbetar för att säkerställa mänskliga rättigheter, jämlikhet och mångfald.

 • 05.
  Inkluderande kundupplevelse

  Vi har ett öppet sinne och strävar efter att skapa utrymme för alla. Vi gör stickprovskontroller i våra Polestar spaces för att säkerställa att alla våra besökare får en inspirerande och inkluderande upplevelse. 

Polestar © 2023 Alla rättigheter förbehållna
JuridikEtikIntegritetCookiesTillgänglighetsmeddelande
Byt plats: