Hållbarhet

Transparens vad gäller hållbarhet

Denna hållbarhetsdeklaration är en översiktlig presentation av Polestar 2:s hållbarhetsmeriter. Syftet är att tillhandahålla transparent information för att konsumenter ska kunna fatta välgrundade och etiska beslut.

Koldioxidavtryck

Vi ser ständigt över de material och processer som används för att tillverka Polestar. Vårt mål är att minska koldioxidutsläppen från vagga till grind, dvs. fram tills att bilen levereras till dig. Du kan också bidra till att minska bilens totala koldioxidavtryck under användningsfasen genom att ladda den med förnybar energi.

Mer om klimatneutralitet

Polestar 2:s livscykel

Materialproduktion

Det krävs många olika material för att tillverka Polestar 2, bland annat aluminium, stål, textil, elektronik och plast. Varje materialkategori bidrar till fordonets totala koldioxidavtryck. Detsamma gäller den energimix som används vid materialets produktion och bearbetning. Vi strävar efter att göra dessa materialkategorier mer specifika för varje ny modell, så att beräkningarna av koldioxidavtrycket blir mer exakta.

Polestar 2:s livscykel

Moduler med litiumjonbatteri

Flera faktorer bidrar till batteriets koldioxidavtryck, från energin som används för cellproduktionen till aluminiumet som används i batteriets ytterhölje. Vi uppmuntrar våra leverantörer att minska koldioxidavtrycket för batterimodulerna som de levererar.

Polestar 2:s livscykel

Tillverkning och logistik

Under 2022 ändrade tillverkningsanläggningen i Taizhou, där Polestar 2 produceras, sin kraftförsörjning till 100 % solenergi. Att gå över till helt förnybar energi minskar koldioxidavtrycket med 0,5 ton koldioxidekvivalenter per bil.

Polestar 2:s livscykel

Användningsfas

Efter att en Polestar 2 har lämnat fabriken kan ägaren bidra till att minska bilens totala koldioxidavtryck betydligt genom att ladda den med förnybar energi närhelst det är möjligt.

Polestar 2:s livscykel

Uttjänta bilar

Polestar 2 går att återvinna till 85 %, och de flesta komponenterna kan återanvändas eller återtillverkas. Att öka komponenternas livslängd på det här sättet kan minska både avfallet och koldioxidutsläppen, eftersom man slipper att tillverka helt nya komponenter.

Koldioxidavtryck från vagga till grind

Siffrorna gäller koldioxidutsläppen för en Polestar 2 från vagga till grind. De batteriuppdateringar som har gjorts på de flesta marknaderna¹ har tillsammans med uppgraderingar av drivlinan påverkat det totala koldioxidavtrycket.

Long range Single motor

Materialproduktion
14,9 ton
Batterimoduler
5,9 ton
Tillverkning och logistik
1,6 ton
Total
22,4 ton

Long range Dual motor

Materialproduktion
15,7 ton
Batterimoduler
5,9 ton
Tillverkning och logistik
1,6 ton
Total
23,1 ton

Batteriernas koldioxidavtryck

Den förbättrade cellkemin har gjort att koldioxidutsläppen för Polestar 2-versionerna Long range Single motor och Long range Dual motor har minskat med 1,1 ton på de flesta marknader¹, vilket motsvarar en minskning från 7 till 5,9 ton per bil.

Cirkularitet

Från design till material, inköp och montering, användning och återanvändning. Polestar 2 utgör ännu ett steg i riktning mot en helt cirkulär process för tillverkning och användning av elbilar.

Mer om cirkularitet

Materialinnovationer

WeaveTech-klädsel

WeaveTech är ett helveganskt, PVC-baserat alternativ till läder som är både smuts- och vattenavvisande. Den avancerade tillverkningsprocessen minskar mängden kemiska mjukgörare från den vanliga andelen på 35–45 % till så lite som 1 % i genomsnitt.

Används i klädseln i Polestar 2 

Materialinnovationer

Reconstructed wood deco

Mer trä, mindre avfall. Dekoren Reconstructed wood deco görs av återanvänt björkträ som skivas och limmas ihop för att bevara så mycket naturmaterial som möjligt. Black Ash-faneret får sitt utseende från den naturliga ådringen i träet. Det innebär att mer av det tillgängliga trämaterialet kan användas, vilket minskar mängden avfall.

Används i Polestar 2:s dekorpaneler

Spårade material

Spårning av material är det första steget mot mer ansvarsfulla inköps- och produktionsprocesser. Vår avsikt är att lägga till fler material för varje ny modell.

Polestar samarbetar med blockchain-partnern Circulor för att spåra riskmineraler i batterier, t.ex. kobolt och glimmer, och med Bridge of Weir för att spåra läder.

Mer om transparens

Ansvarsfullt inköpta och spårade material

Nappaläder

Det läder som används i Polestar 2 uppfyller de strängaste normerna för djurskydd som har fastställts av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Världsorganisationen för djurens hälsa (OIE) i deras regler för djurhälsa samt kommittén för djurskydd för produktionsdjur (FAWC). Lädret är spårbart via en process som kontrollerar och övervakar de gårdar och garverier som lädret kommer från. 

Används i klädseln i Polestar 2.

Blockchain-spårade riskmaterial

Kobolt

Kobolt är en hårdmetall som används för att förlänga livslängden för Polestar 2:s litiumjonbatteripaket. Allvarliga risker i samband med utvinning av kobolt är bland annat tvångsarbete och barnarbete, korruption, svaga rättsstater, högintensiva konflikter och föroreningar från farliga material.

Blockchain-spårade riskmaterial

Glimmer

Glimmer är en grupp av silikatmineral. Glimmer används i Polestar 2:s litiumjonbatteripaket som en termisk barriär för att förhindra brand och förbättra säkerheten och stabiliteten. Allvarliga risker med utvinning av glimmer är barnarbete och tvångsarbete, svaga rättsstater, korruption samt hantverksmässig och småskalig gruvdrift.

3TG

Tenn, tantal, volfram och guld, som brukar kallas konfliktmineraler, förekommer på flera ställen i konstruktionen och elektroniken i Polestar 2. I politiskt instabila områden kan handel med mineraler användas för att finansiera väpnade grupper, understödja tvångsarbete och andra kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt underlätta korruption och penningtvätt. Dessa mineraler spåras via ett system för rapportering om konfliktmineraler, som uppmuntrar verifierade smältverk att efterleva principerna för Responsible Minerals Assurance Program (RMAP).

Polestar och hållbarhet

På Polestar är vi fast beslutna att förbättra samhället vi lever i genom att använda design och teknik för att påskynda omställningen till hållbar eldriven mobilitet. Läs mer om hur vi jobbar mot detta mål.

Mer om hållbarhet

Nästa:

Att äga en Polestar 2

Upptäck egenskaperna

Så här köper du en Polestar

Läs mer

Underhåll, service och garanti

Läs mer
1. Batterikapacitet och maximal laddningseffekt för Long range Dual motor är fortsatt 78 kWh och 155 kW DC för USA, Kanada och Sydkorea. Long range Single motor-versionen i Korea bibehåller också ett batteripaket på 78 kWh och en maximal laddningseffekt på 155 kW DC.
Polestar © 2023 Alla rättigheter förbehållna
JuridikEtikIntegritetCookiesTillgänglighetsmeddelande
Byt plats: