Hållbarhet

Transparens vad gäller hållbarhet

Denna hållbarhetsdeklaration är en detaljerad presentation av Polestar 2:s hållbarhetsmeriter. Syftet är att ge konsumenterna transparent information för att de ska kunna fatta välgrundade och etiska beslut.

Klimatavtryck

Vi ser ständigt över de material och processer som används för att tillverka Polestar. Vårt mål är att minska koldioxidutsläppen från vagga till grind, dvs. fram tills att bilen levereras till dig. Du kan också bidra till att minska bilens totala koldioxidavtryck under användningsfasen genom att ladda den med förnybar energi.

Mer om klimatneutralitet
Materials that are being used in the production of the Polestar 2

Livscykeln för Polestar 2

Materialproduktion

Alla material, från aluminium och stål till plast, bidrar till det totala klimatavtrycket för Polestar 2. Det gäller även den energimix som används för att producera och bearbeta materialen. Vi strävar hela tiden efter att minska klimatavtrycket och göra våra avtrycksberäkningar mer exakta.

Detailed view of the li-ion battery module

Livscykeln för Polestar 2

Batterimoduler

Flera faktorer bidrar till litiumjonbatteriets koldioxidavtryck, från energin som används för cellproduktionen till aluminiumet som används i batteriets ytterhölje. Vi uppmuntrar våra leverantörer att minska koldioxidavtrycket för batterimodulerna som de levererar.

Frame of the Polestar 2 in the factory

Livscykeln för Polestar 2

Tillverkning och logistik

Polestar 2 tillverkas i Volvo Cars anläggning i Taizhou, som drivs med 100 % solenergi.  Genom att bara använda förnybar el minskar vi vårt koldioxidavtryck med 0,5 ton CO₂e per bil.

Polestar 2 charging with the charging cable

Livscykeln för Polestar 2

Användningsfas

Efter att en Polestar 2 har lämnat fabriken kan ägaren bidra till att minska bilens totala koldioxidavtryck betydligt genom att ladda den med förnybar energi närhelst det är möjligt.

Back of the frame of the Polestar 2

Livscykeln för Polestar 2

Uttjänta bilar

Polestar 2 går att återvinna till 85 %, och de flesta komponenterna kan återanvändas eller återtillverkas. Att öka komponenternas livslängd på det här sättet kan minska både avfallet och koldioxidutsläppen, eftersom man slipper att tillverka helt nya komponenter.

Koldioxidavtryck från vagga till grind

Siffrorna gäller utsläppen av koldioxidekvivalenter för en Polestar 2 från vagga till grind. De batteriuppgraderingar som har gjorts på de flesta marknaderna¹ har tillsammans med uppgraderingar av drivlinan påverkat det totala koldioxidavtrycket.

Standard range Single motor

Materialframställning
15,4 ton
Batterimoduler
5 ton
Tillverkning och logistik
1,6 ton
Summa
22 ton

Long range Single motor

Materialframställning
14,9 ton
Batterimoduler
5,9 ton
Tillverkning och logistik
1,6 ton
Summa
22,4 ton

Long range Dual motor

Materialframställning
15,7 ton
Batterimoduler
5,9 ton
Tillverkning och logistik
1,6 ton
Summa
23,1 ton
Illustration of -1,1t CO2e on orange background

Batteriernas koldioxidavtryck

Den förbättrade cellkemin har gjort att koldioxidutsläppen för Polestar 2-versionerna Long range Single motor och Long range Dual motor har minskat med 1,1 ton på de flesta marknader¹, vilket motsvarar en minskning från 7 till 5,9 ton per bil.

Cirkularitet

Från design till material, inköp och montering, användning och återanvändning. Polestar 2 utgör ännu ett steg i riktning mot en helt cirkulär process för tillverkning och användning av elbilar.

Mer om cirkularitet
Detailed view of the WeaveTech upholstery on the seat in the Polestar 2

Materialinnovation

WeaveTech-klädsel

WeaveTech är ett helveganskt, PVC-baserat alternativ till läder som är både smuts- och vattenavvisande. Den avancerade tillverkningsprocessen minskar mängden kemiska mjukgörare från den vanliga andelen på 35–45 % till så lite som 1 % i genomsnitt.

Används i klädseln i Polestar 2.

Black and light ash wooden deco in the interior of the Polestar 2

Materialinnovation

Black och Light ash deco i trä

Vår trädekor fås i två olika färger och har en vacker struktur tack vare den synliga ådringen. Dekorpanelerna är tillverkade på ett sätt som minskar materialsvinnet och lyfter fram träets naturliga skönhet.

Används i dekorpanelerna i Polestar 2.

Spårbara material

Att spåra material tillbaka till deras ursprung är det första steget mot en mer ansvarsfull utvinning och tillverkning. Vi har som mål att öka vår materialspårning för varje ny modell.

Polestar samarbetar med blockchain-partnern Circulor för att spåra riskmineraler i batterier, som kobolt och glimmer. Vi arbetar också tillsammans med Bridge of Weir för att göra detsamma för läder.

Mer om transparens
Nappa leather on the seat in the Polestar

Ansvarsfullt utvunna material

Nappaläder

De hudar som används i tillvalsklädseln i läder kommer från gårdar i länder som håller högsta globala standard enligt Animal Protection Index. Lädret köps in från Bridge of Weir och är garanterat kromfritt.

Används i klädseln i Polestar 2. 

Cobalt shown on a black background

Blockchain-spårade riskmaterial

Kobolt

Kobolt är en hårdmetall som används för att förlänga livslängden för Polestar 2:s litiumjonbatteripaket. Allvarliga risker i samband med utvinning av kobolt är bland annat tvångsarbete och barnarbete, korruption, svaga rättsstater, högintensiva konflikter och föroreningar från farliga material.

Mica against a black background

Blockchain-spårade riskmaterial

Glimmer

Glimmer är en grupp av silikatmineral. Glimmer används i Polestar 2:s litiumjonbatteripaket som en termisk barriär för att förhindra brand och förbättra säkerheten och stabiliteten. Allvarliga risker med utvinning av glimmer är barnarbete och tvångsarbete, svaga rättsstater, korruption samt hantverksmässig och småskalig gruvdrift.

3TG

Tenn, tantal, volfram och guld, som brukar kallas konfliktmineraler, förekommer på flera ställen i konstruktionen och elektroniken i Polestar 2. I politiskt instabila områden kan handel med mineraler användas för att finansiera väpnade grupper, understödja tvångsarbete och andra kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt gynna korruption och penningtvätt. Dessa mineraler spåras via ett system för rapportering om konfliktmineraler, där verifierade smältverk uppmanas att efterleva principerna för Responsible Minerals Assurance Program (RMAP).

Polestar och hållbarhet

På Polestar är vi fast beslutna att förbättra samhället vi lever i genom att använda design och teknik för att påskynda omställningen till hållbar eldriven mobilitet. Läs mer om hur vi jobbar mot detta mål.

Mer om hållbarhet

Mer om Polestar 2

  1. Batterikapaciteten och laddningshastigheten för Long range Dual motor är fortsatt 78 kWh och 155 kWh DC i Kina och Korea. I Korea behåller även versionen Long range Single motor ett batteri på 78 kWh och en högsta laddningshastighet på 155 kW DC.
  • Bilder tjänar endast som exempel.

Få alla de senaste nyheterna från Polestar

Prenumerera
Polestar © 2024 Alla rättigheter förbehållna
JuridikEtikIntegritetCookiesTillgänglighetsmeddelande