Tillbaka till Polestar 2

Säkerhetsfunktioner

Polestar 2 är utrustad med ett helt paket av förebyggande säkerhetsfunktioner. De fungerar som en andreförare som alltid är i tjänst, och som förutser och reagerar på vad som händer omkring bilen. Det gör Polestar 2 till ett av de säkraste fordonen på marknaden.

Kollisionsdämpning

Polestar 2 är utrustad med den senaste tekniken inom avancerade förarassistanssystem (se ordlistan nedan för mer information) och tolkar och analyserar sin omgivning för att erbjuda stöd när det behövs. Pilot Assist är en andreförare som kan slås av och på. Den accelererar, bromsar och hjälper till att styra i upp till 130 km/h. System för att upptäcka andra fordon, fotgängare och cyklister använder styrassistans och autonom nödbromsning (AEB) för ett säkrare samspel mellan Polestar 2 och dess omgivning.

Pixel-LED

De origamiinspirerade pixelframlyktorna på Polestar 2 innehåller 84 individuellt kontrollerade LED-lampor. De släcker automatiskt ner vissa områden när ett fordon närmar sig, vilket ger bättre sikt och bästa möjliga belysning i alla förhållanden.

Batterisäkerhet

Batteriet i Polestar 2 gör mer än att bara generera el. Det omges av ett aluminium- och stålhölje för skydd och stabilitet. Batteriets utformning och placering ger också bättre köregenskaper. Det dämpar dessutom ljud och vibrationer, vilket ger en mer bekväm upplevelse inuti bilen. Högvoltssystemet kopplas automatiskt bort från resten av bilen vid en allvarlig kollision, och tack vare SPOC-klossarna (aluminiumklossar på vardera sidan om bilens främre ram) minskas risken för att föremål ska hamna i förarutrymmet eller komma i kontakt med batteriet då en del av bilen kolliderar med ett annat föremål.

Främre nedre lastväg

Den här delen av karossen är utformad för att absorbera energi vid en eventuell frontalkollision. Precis som motorn skulle göra i en bil med vanlig förbränningsmotor. Det minskar risken för att passagerarna skadas eller att batteripaketet deformeras.

Inre sidokrockkuddar

Två krockkuddar placerade i framsätena skyddar både förare och passagerare från båda sidor.

Ljuden som ökar säkerheten

Igenkännbara, subtila, dämpade och naturliga – ljuden i Polestar 2 skapas av bilens akustiska varningssystem för att öka säkerheten för fotgängare och cyklister i dess närhet. Ljuden har utformats för att följa befintlig och framtida lagstiftning. De är unika utan att vara störande och blir till ett naturligt och tydligt tillägg till ljudbilden utanför bilen. Det var här du hörde det först.

Det avancerade förarassistanssystemet i Polestar 2 minimerar risken för kollisioner och skador med hjälp av ett antal funktioner som ger en säkrare interaktion mellan bilen och dess omgivning.

Det är lätt hänt att missa en vägskylt när du kör. Det är inga problem i Polestar 2: alla skyltar visas på förarens skärm. Du kan till och med aktivera en funktion som varnar dig om du kör fortare än den skyltade hastigheten.

I Polestar 2 kan du välja mellan en vanlig konstantfarthållare och en adaptiv konstantfarthållare, som också anpassar hastigheten till långsammare fordon som ligger framför dig, även om de stannar helt.

När den adaptiva konstantfarthållaren är aktiverad kan du även aktivera Pilot Assist. Denna avancerade förarassistansfunktion använder varsamma styrimpulser för att hålla din Polestar 2 i mitten av filen, i hastigheter ända upp till 130 km/h.

När du backar ut från en parkeringsplats och sikten är skymd av parkerade bilar på båda sidor får du hjälp av radarenheter i den bakre stötfångaren som känner av om det finns fordon, cyklister eller fotgängare som närmar sig – och det på upp till 30 meters avstånd.

Det kan vara svårt att manövrera eller parkera i trånga utrymmen. I sådana situationer visar Polestar 2 en bild i fågelperspektiv av området runt bilen på mittskärmen.

Med hjälp av bilens kameror och radar hjälper denna förebyggande säkerhetsfunktion till att styra Polestar 2 om den känner av att bilen kommer att köra av vägen. Funktionen fungerar både i dagsljus och mörker, i hastigheter från 65 km/h till 140 km/h, och styr automatiskt tillbaka bilen till vägen. Om bilen befinner sig mycket nära vägkanten varnas du dessutom genom en kort bromspuls. Föraren kan när som helst ta över styrningen igen.

Dödavinkelvarnaren uppmärksammar dig på fordon i döda vinkeln genom en orange markör i vänster eller höger backspegel. Om du försöker byta fil och slår på bilens blinkers börjar markören blinka som en varning. Om du ignorerar varningarna tar styrassistansen automatiskt över, så att en kollision kan undvikas.

Fyra ultraljudssensorer i de främre och bakre stötfångarna känner av avståndet till föremål runt bilen vid långsam manövrering eller parkering. Avståndet visas grafiskt på den stora mittskärmen, och varningssignalen ökar i frekvens ju närmare föremålet du kommer.

Bilen upptäcker andra fordon, fotgängare och cyklister och reagerar på farliga situationen med styrassistans och automatisk nödbromsning för att undvika en kollision. Bältena spänns också lite extra, så att risken för skador minskar. 

Detta system rättar upp bilen i hastigheter från 65 till 200 km/h om den riskerar att korsa en vägmarkering. Föraren varnas med vibrationer i ratten och bilen styrs automatiskt tillbaka till mitten av filen. Systemet kan slås av och på via mittskärmen. 

Om du är trött, blir distraherad eller tappar koncentrationen när du sitter bakom ratten kan det få allvarliga följder. Vårt Driver Alert Control-system mäter var bilen befinner sig i förhållande till vägmarkeringarna, och skickar ljudsignaler och visuella signaler till föraren när det känner av att han eller hon är trött eller okoncentrerad. Signalerna består av en klockringning och en kaffekoppssymbol på förarens skärm, som också visar vägen till närmaste rastplats med Google Maps.

Detta molnbaserade system ger föraren realtidsinformation om förhållandena längre fram på vägen. Om framförliggande fordon har slagit på sina varningsblinkers eller om vägbanan längre fram är hal varnar bilen om detta. Det håller inte bara Polestar 2-föraren informerad och förberedd, utan data översänds också till andra uppkopplade bilar, vilket ökar säkerheten och förarnas medvetenhet.  

Vid en kollision där krockkuddarna och bältesspännarfunktionen utlöses aktiveras bromsarna automatiskt för att förhindra ytterligare skador på Polestar 2 och dess omgivning. 

Om ett fordon närmar sig bakifrån och det finns en risk för kollision försöker Polestar 2 fånga förarens uppmärksamhet genom samtidiga, snabba blinkningar med alla blinkers. Den spänner också bältena lite extra och aktiverar full autobromsning. 

Polestar 2 förbromsar automatiskt när det finns en risk för kollision för att garantera en så effektiv inbromsning som möjligt. Bilen kompletterar också förarens egen bromsning om den känner av att den inte räcker till för att undvika en kollision.

polestar.com
  • Home
  • Polestar 1
  • Polestar 2
  • Nyheter
Byt plats:

Select your region

Europe

Asia-Pacific