Hållbarhet

Transparens vad gäller hållbarhet

Denna hållbarhetsdeklaration är en översiktlig presentation av Polestar 3:s hållbarhetsmeriter. Syftet är att tillhandahålla transparent information för att konsumenter ska kunna fatta välgrundade och etiska beslut. Deklarationen omfattar för närvarande specifika material.

Cirkularitet

Från design och material till inköp och montering samt användning och återanvändning. Polestar 3 står för ett ytterligare steg på resan mot mer cirkulära elbilar.

Mer om cirkularitet
Zoom-in on natural fibre composites.

Materialinnovation

Naturfiberkomposit

Dessa banbrytande kompositer är tillverkade av lin som odlats i Europa och ger ett material som väger 40 % mindre och kräver 50 % mindre ny plast jämfört med det konventionella alternativet. De användes först i Polestar Precept och används nu i Polestar 3.

Kompositerna används på insidan av dörrarna och bagageutrymmet i Polestar 3.

Close-up of rounded amber-coloured microtech. Bright background.

Materialinnovation

Bio-attributed MicroTech

Detta innovativa veganska alternativ till läder innehåller 25 % bionafta, 14 % återvunnen polyestertextil, 33 % mjukmedel och 28 % klor. Koldioxidutsläppen från bioattribuerad PVC (som utgör 53 % av den färdiga produkten) är 70 % lägre än konventionell PVC. 

Används i klädseln i Polestar 3.

Close-up of recycled material - blue fishing net. Bright background.

Återvunna material

Återvunna textilier

Mattorna i Polestar 3 är gjorda av 100 % Econyl® återvunnen polyamid, som kommer från kasserade fisknät och annat plastavfall. Innertaket är tillverkat av 100 % återvunna PET-flaskor.

Close-up of repurposed aluminium.

Återvunna material

Repurposed aluminium

80 % av de råvaror som köpts in för Polestar 3:s dekorpaneler i aluminium kommer från avfall efter industriledet och ger därför använt aluminium nytt liv som distinkta interiörkomponenter.

Spårade material

Spårning av material är det första steget mot mer ansvarsfulla inköps- och produktionsprocesser. För Polestar 3 utökas listan över spårade material till att omfatta nickel, litium och ull. Vår avsikt är att lägga till fler material för varje ny modell.

Polestar samarbetar med blockchain-partnern Circulor för att spåra riskmineraler i batterier, t.ex. kobolt, glimmer, nickel och litium, och med Bridge of Weir för att spåra läder.

Mer om transparens
Close-up of the sustainability traced nappa leather upholstery

Ansvarsfullt inköpta och spårade material

Nappaläder

Det läder som används i Polestar 3 uppfyller de strängaste normerna för djurskydd som har fastställts av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Världsorganisationen för djurens hälsa (OIE) i deras regler för djurhälsa samt kommittén för djurskydd för produktionsdjur (FAWC). Lädret är spårbart via en process som kontrollerar och övervakar de gårdar och garverier som lädret kommer från. Klädseln i Nappa-läder är även kromfri.

Används i klädseln i Polestar 3.

Polestar 3 close-up of the sustainability traced materials - animal welfare wool upholstery.

Ansvarsfullt inköpta och spårade material

Spårbar certifierad ull

Den ull som används för interiören i Polestar 3 kommer från gårdar som tillämpar en progressiv strategi för markskötsel och djurskydd. Ullens spårbarhet är certifierad från ursprunget till garnstadiet i produktionen.  

Används i klädseln i Polestar 3.

Zoom-in of lithium. Black background.

Blockchain-spårade riskmaterial

Litium

Litium är en alkalimetall som används i Polestar 3:s litiumjonbatterier på grund av sin höga energidensitet. Risker i samband med utvinning av litium är bland annat korruption, svaga rättsstater och konflikter med ursprungsbefolkningar. 

Close-up of shimmering nickel rock. Blck background.

Blockchain-spårade riskmaterial

Nickel

Nickel är en glansig metall som används i Polestar 3:s litiumjonbatteripaket för att öka energidensiteten. Allvarliga risker i samband med utvinning av nickel är bland annat förorening av farliga material, konflikter med ursprungsbefolkningar och överlappning med skyddade områden.

Cobalt blue rock on black background.

Blockchain-spårade riskmaterial

Kobolt

Kobolt är en hårdmetall som används för att förlänga livslängden för Polestar 3:s litiumjonbatteripaket. Allvarliga risker i samband med utvinning av kobolt är bland annat tvångsarbete och barnarbete, korruption, svaga rättsstater, högintensiva konflikter och föroreningar från farliga material.

Close-up of flakey golden mica rock. Black background.

Blockchain-spårade riskmaterial

Glimmer

Glimmer är en grupp av silikatmineral som används i Polestar 3:s litiumjonbatteripaket som en termisk barriär för att förhindra brand och förbättra säkerheten och stabiliteten. Allvarliga risker i samband med utvinning av glimmer är barnarbete och tvångsarbete, svaga rättsstater, korruption samt hantverksmässig och småskalig gruvdrift.

3TG

Tenn, tantal, volfram och guld, som även kallas konfliktmineraler, har många användningsområden i Polestar 3:s konstruktion och elektronik. I politiskt instabila områden kan handel med mineraler användas för att finansiera väpnade grupper, understödja tvångsarbete och andra kränkningar av de mänskliga rättigheterna, och även underlätta korruption och penningtvätt. 3TG spåras via konfliktmineralrapporter, som uppmuntrar smältverk som bekräftats efterleva reglerna i Responsible Minerals Assurance Program (RMAP).

Koldioxidutsläpp

För närvarande samlar vi in och analyserar uppgifter från hela livscykeln för Polestar 3. Syftet med det är att exakt beräkna bilens totala växthusgasutsläpp. Den fullständiga LCA-rapporten kommer att publiceras här när den är klar, vilket ger konsumenterna möjlighet att välja bil utifrån klimatpåverkan.

Mer om klimatneutralitet
Close-up of black componenents and material

Polestar 3:s livscykel

Materialproduktion

Många olika material används för att tillverka Polestar 3-bilar, till exempel aluminium, stål, elektronik och plast. Varje materialkategori bidrar till fordonets totala koldioxidavtryck. Detsamma gäller den elmix som används i materialproduktion och bearbetning. Vi kommer att göra dessa materialkategorier mer specifika för varje ny modell så att beräkningarna av koldioxidavtrycket blir mer exakta.

Close up li-ion battery modules

Polestar 3:s livscykel

Litiumjonbatterimoduler

Flera faktorer bidrar till batteriets koldioxidavtryck, från energin som används för cellproduktionen till aluminiumet som används i batteriets ytterhölje. Vi uppmuntrar våra leverantörer att minska koldioxidavtrycket för de batterimoduler som de levererar.

Polestar 3 body work. Interior factory environment.

Polestar 3:s livscykel

Tillverkning

Produktionen av Polestar 3 är uppdelad mellan Chengdu i Kina och Ridgeville i USA för den nordamerikanska marknaden. Chengdu-anläggningen är en central del av vår hållbarhetsstrategi, och har drivits helt med förnybar elektricitet sedan 2021.

Polestar 3 close up of rear side back view, showcasing the lit red tail light.

Polestar 3:s livscykel

Användningsfas

När en Polestar 3 lämnar fabriken kan även ägaren minska bilens totala koldioxidavtryck betydligt genom att ladda den med förnybar energi.  

Close-up of flax material.

Polestar 3:s livscykel

Uttjänta bilar

85 % av Polestar 3 är återvinningsbart och flera komponenter kan återanvändas eller återtillverkas. Genom att öka komponenternas livslängd på det här sättet kan vi minska spillet och undvika koldioxidutsläpp när nya komponenter tillverkas. 

Sustainability carbon footprint data

Batteriers koldioxidavtryck

De battericeller som används i Polestar 3 tillverkas genom användning av förnybar el. Kombinerat med andra faktorer, som uppdaterad cellkemi, minskar detta koldioxidutsläppen per kWh med 24 % jämfört med Polestar 2. Resultatet är ett batteripaket på 111 kWh med ett totalt utsläpp på 7,6 ton koldioxidekvivalenter.

Polestar och hållbarhet

Vi på Polestar är fast beslutna att förbättra det samhälle vi lever i med hjälp av design och teknik för att påskynda omställningen till hållbar elektrisk mobilitet. Läs mer om vad vi gör och hur vi gör det. 

Mer om hållbarhet
polestar 3 shown from behind driving on the road

Nästa:

Att äga en Polestar 3

Upptäck egenskaperna

Svar på vanliga frågor om eldriven körning

Läs mer

Så här köper du en Polestar

Läs mer

Underhåll, service och garanti

Läs mer
  1. Bilder tjänar endast som exempel.

    Få alla de senaste nyheterna från Polestar

    Prenumerera
    Polestar © 2023 Alla rättigheter förbehållna
    JuridikEtikIntegritetCookiesTillgänglighetsmeddelande