Rapporten om *pip*

En sammanfattning av vår hållbarhetsrapport för 2022, utan att använda ordet hållbarhet.

Sustainability stats in yellow written in three grey boxes

Äntligen är den här. Rapporternas rapport. Fler än sextio sidor av diagram, procentandelar, milstolpar och definitioner. Vi talar förstås om… rapporten där vi berättar om vårt arbete för att ta hand om planeten och de vi delar den med.Polestars arbete för att skapa en stabil framtid för vår planet kan sammanfattas i fyra huvudområden: klimatneutralitet, cirkularitet, transparens och inklusivitet. CCTI är den förkortning vi använder (Climate neutrality, Circularity, Transparency, Inclusion).

KlimatneutralitetPolestars övergripande mål är att uppnå klimatneutralitet genom hela värdekedjan till 2040. Det är ingen enkel uppgift. För att uppnå det målet måste vi uppnå flera ytterligare delmål vägen. Till exempel vill vi halvera utsläppen av växthusgas per bil som säljs till 2030 och tillverka en verkligt klimatneutral bil samma år.För att lyckas med detta måste vi räkna ut hur vi använder mindre koldioxidintensiva material och leta efter mer förnybara energikällor att använda i produktionen. Vi måste också fortsätta att skapa cirkularitet genom att restaurera och återanvända delar i våra bilar. Med varje uppdatering av våra modeller vidtar vi konkreta steg och åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Resultatet är inte bara enkla ansiktslyftningar.Det främsta förkroppsligandet av vår strävan mot klimatneutralitet är Projekt Polestar 0. Vårt djärva mål är att skapa en bil som tillverkas helt klimatneutralt senast 2030. Detta kan endast ske genom att eliminera alla utsläpp från vår leveranskedja, våra tillverkningsprocesser och ända till skrotningen av våra bilar. Och vi har föresatt oss att göra detta utan att ta till några kompensationsmetoder, som att plantera träd.

Yellow stats and white copy stated in three grey boxes

Cirkularitet"Cirkulära bilar" är nyckeln till en framtid utan koldioxidutsläpp inom bilindustrin. Och vi menar inte att våra bilar ska vara runda.Bilindustrin måste svara på den växande efterfrågan på mobilitet, samtidigt som vi måste minska belastningen på våra naturresurser. Det innebär att vi måste förbruka mindre nyproducerat material och istället återanvända sådant som redan finns. Frågan är hur detta ska uppnås? Vår övergripande målsättning är att minska de icke återvunna materialen per bil till så nära noll som möjligt.Det enda sättet att uppnå det är genom att börja om från det första steget: designen.Normalt är designstadiet inriktat på funktionalitet, kvalitet, kostnader och förarupplevelse. Historiskt har dessa frågor varit viktigare än cirkulariteten.Vi måste skapa en helt ny designprocess där cirkulariteten är det centrala, och utveckla produkter vars olika material kan återanvändas gång på gång.Vi kan ta aluminium som exempel. Alla bilar innehåller aluminiummaterial av olika kvaliteter, men återvinningsanläggningarna skiljer inte mellan dem utan återvinner dem som ett och samma material. Detta leder till ett aluminium som inte längre är lämpligt för användningsområden som kräver högkvalitativt material. Det mesta degraderas till metaller av lägre kvalitet. I Polestars elektriska roadster-koncept presenterar vi en ny lösning för aluminium. Alla aluminiumpaneler är märkta för att de ska kunna separeras i enligt olika klasser och återvinnas separat. Detta möjliggör ett slutet kretslopp av material där de olika aluminumklasserna bibehåller sin ursprungliga kvalitet när de återvinns.

Yellow stats and white copy stated in three grey boxes

TransparensAllt vi nämnt ovan hänger på vår förmåga att vara transparenta. Transparens skapar förtroende och visar att vi tar ansvar för det vi utvecklar. Därför fortsätter vi att kommunicera öppet om de reella effekter som våra elektriska bilar har, såväl miljömässigt som socialt genom hela livscykeln, från tillverkning till kassering.Ett av de största problemen vi står inför är leveranskedjan. Främst utvinning och förädling av mineraler. Inom mineralutvinning förekommer tyvärr ofta farliga arbetsförhållanden, barnarbete, slavarbete och utnyttjande av ursprungsbefolkningar. Vi är väl medvetna om dessa förhållanden och arbetar med pålitliga organisationer för att eliminera dem i vår leveranskedja en gång för alla.Spårbarhet för våra material är ett av våra bästa verktyg för att öka transparensen. Vår ambition är att bara köpa så kallade konfliktmineraler (tantal, tenn, volfram och guld) från leveranskedjor med konfliktfria smältverk och förädlare som har validerats av tredje part.

Yellow stats and white copy stated in three grey boxes

InklusivitetMångfald, representation och jämlikhet är det vi ser som förutsättning för att skapa en inkluderande miljö. När alla inkluderas uppstår många positiva effekter. Oavsett om det är mer innovation i företaget eller bättre relationer mellan människor och grupper är inklusiviteten central.Vi håller hårt på etiskt affärsutövande, att värna om mänskliga rättigheter och att skapa en arbetsplats och en kundupplevelse där alla känner sig välkomna.Högsta prioritet när vi rekryterar nya medarbetare är att säkerställa en jämställd könsfördelning. Andelen kvinnliga anställda på Polestar är redan högre än i branschen i övrigt, men vi övertygade om att en ännu mer balanserad arbetsstyrka kommer att göra oss till ett bättre företag.Även kundupplevelsen är prioriterad i vår inkluderingsstrategi. Vi vill att organisationen ska genomsyras av en inkluderande kultur och strävar efter att undanröja alla hinder som kan hindra minoritetsgrupper från att interagera med våra produkter och tjänster.Vi fortsätter att arbeta mot vår vision av framtiden med fokus på klimatneutralitet, cirkularitet, transparens och inklusivitet. Om du vill veta mer och göra en djupdykning i detaljerna kan du läsa den fullständiga rapporten här.

Relaterat

Polestar 3 under modern structure

Stor bil, mindre avtryck – hur Polestar 3 förändrar vårt sätt att se på SUV

Det är knappast förvånande att man ser SUV:ar lite överallt. Det är en av världens populäraste bilmodeller, och den har många fördelar. Den är mångsidig och praktisk nog för att du både ska kunna skjutsa barnen till fotbollsträningen och ta dig uppför branta bergspass i Centralasien. Ett stort, praktiskt och säkert fordon passar för alla platser, destinationer och användningsområden. Men populariteten har sitt pris: världens favoritbil är nämligen också en av de största bovarna när det gäller koldioxidutsläpp.