• Håndbok
 • Videogalleri
 • Programvareoppdateringer

Begrensninger for assistanse ved kollisjonsfare

Assistanse ved kollisjonsfare1 har enkelte begrensninger som bilføreren må være oppmerksom på.

Begrensninger for bremseassistanse

Ekstrautstyr

Objekter som henger ned, for eksempel et flagg eller en vimpel for lang last eller tilbehør som for eksempel ekstralys og frontbøyler som overstiger høyden på panseret, begrenser funksjon, ettersom slikt kan komme i veien for en kamera- eller radarenhet.

Glatt vei

På glatt vei bøker bremselengden, noe som kan svekke funksjonens evne til å avverge en kollisjon. I slike situasjoner er de blokkeringsfrie bremsene og stabilitetskontrollen ESC2 konstruert for å gi best mulig bremsekraft med opprettholdt stabilitet.

Lav fart

Funksjonen aktiveres ikke ved svært lav hastighet – under 4 km/t (3 mph). Systemet griper derfor ikke inn hvis bilen nærmer seg et kjøretøy foran svært langsomt, f. eks. ved parkering.

Aktiv fører

Førerens kommandoer prioriteres alltid. I situasjoner der føreren på en tydelig måte styrer og gir gass, griper ikke funksjonen inn selv om en kollisjon er uunngåelig. Aktiv og bevisst kjøreatferd kan derfor utsette et kollisjonsvarsel og inngripen for å redusere unødvendige advarsler.

Begrensninger ved styreassistanse

Funksjonen kan ha begrenset funksjonalitet i bestemte situasjoner, og griper f.eks. ikke inn i følgende tilfeller:
 • i forbindelse med mindre kjøretøy som for eksempel motorsykler
 • hvis store deler av egen bil har flyttet seg til det tilgrensende kjørefeltet
 • på veier / kjørefelt med utydelige eller ingen kantlinjer
 • utenfor hastighetsintervallet 60-140 km/t(37-87 mph)
 • når styreservoen for hastighetsavhengig rattmotstand arbeider med redusert effekt – f.eks. ved nedkjøling på grunn av overoppheting.
Andre krevende situasjoner kan f.eks. være:
 • veiarbeid
 • vinterføre
 • smale veier
 • dårlig veidekke
 • svært sporty kjørestil
 • dårlig vær med redusert sikt.

I disse krevende situasjonene kan funksjonen ha problemer med å hjelpe føreren på riktig måte.

Viktige advarsler

 Advarsel

Førerhjelp varsler bare om hindringer som kamera- og radarenhetene har oppdaget, og en advarsel kan derfor utebli eller utløses med en viss forsinkelse.
 • Vent aldri på et varsel eller inngrep, brems når det er nødvendig.

 Advarsel

 • Automatisk bremsing kan hindre en kollisjon eller redusere kollisjonshastigheten, men føreren bør alltid trå på bremsepedalen for å sikre full bremseeffekt, også når bilen bremses automatisk.
 • Advarsel og styrehjelp aktiveres bare ved høy risiko for kollisjon. Vent derfor aldri på en kollisjonsvarsling eller på at funksjonen skal gripe inn.
 • Funksjonen aktiverer ingen automatisk bremsing ved kraftig akselerasjon.

 Advarsel

 • Advarsler og bremseinngrep kan utløses eller utebli hvis trafikksituasjonen eller ytre påvirkning gjør at kameraenheten og radarenheten ikke kan oppdage fotgjengere, syklister eller kjøretøy foran bilen på riktig måte.
 • For at kjøretøyer skal kunne registreres om natten, må for- og baklyktene fungere og lyse tydelig.
 • Advarsler om kjøretøy som står stille eller kjører med lav hastighet kan bli satt ut av funksjon i mørke eller dårlig sikt.
 • Advarsel og bremseinngrep for fotgjengere og syklisterer deaktivert ved kjøretøyhastighet over 80 km/t (50 mph).
 • Systemet kan gi effektive advarsler og bremseinngrep hvis den relative hastigheten er lavere enn 50 km/t (30 mph).
 • For stillestående eller saktegående kjøretøy er advarsler og bremseinngrep effektive i kjørehastigheter på opptil 70 km/t (43 mph).

 Nb!

Funksjonen bruker bilens kamera- og/eller radarenheter, som har enkelte generelle begrensninger.

 Viktig

Vedlikehold av førerhjelpkomponenter skal kun utføres i et verksted – kontakt Polestar Customer Support.
 1. 1 Collision Avoidance
 2. 2 Electronic Stability Control