• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Symboler og meldinger for assistanse ved kollisjonsfare

Flere symboler og meldinger om assistanse ved kollisjonsfare1 kan vises på førerdisplayet. Her er noen eksempler.
SymbolMeldingBetydning
PS2-2007-Steering assist symbol
Automatisk inngrep KollisjonshindringI forbindelse med at funksjonen aktiveres vises en melding til føreren om at systemet er aktivert.
PS2-2007-User manual symbol in driver display
Windscreen sensor blocked See ManualKameraets mulighet til å lese av kjørefeltet foran bilen er redusert.

En tekstmelding kan slukkes med et kort trykk på PS-1926-Steering wheel OK button symbol-knappen, plassert midt på høyre knapperad på rattet.

Kontakt Polestar Customer Support hvis en melding ikke forsvinner.

  1. 1 Collision Avoidance