• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Registrering av hindringer med assistanse ved kollisjonsfare

Assistanse ved kollisjonsfare1 kan oppdage kjøretøy, syklister og fotgjengere.

Funksjonen kan oppdage fotgjengere, syklister eller kjøretøy som står stille eller beveger seg i samme retning som din bil og befinner seg foran. Funksjonen kan også oppdage fotgjengere eller syklister som krysser veien foran din bil.

 Advarsel

Advarsel og bremseinngrep kan komme sent eller utebli helt. Føreren er alltid ansvarlig for at kjøretøyet kjøres på en korrekt måte og med sikkerhetsavstand som er tilpasset til hastigheten.

Kjøretøy

For at funksjonen skal kunne registrere kjøretøy i mørket, må front- og baklyktene fungere og lyse tydelig.

Syklist

PS2-2007-City Safety, detection of cyclists
Eksempler på hva funksjonen tolker som syklist – med tydelig kropps- og sykkelkontur.

For at systemet skal fungere godt, må kamera- og radarenheter som identifiserer en syklist få så entydig informasjon om kropps- og sykkelkontur som mulig. Dette forutsetter mulighet til å oppfatte sykkel, hode, armer, skuldre, ben, over- og underkropp i kombinasjon med et normalt menneskelig bevegelsesmønster.

Hvis store deler av syklistens kropp eller sykkel ikke er synlige for funksjonens kamera, kan ikke systemet oppdage en syklist.

For at funksjonen skal kunne oppdage en syklist, må denne være voksen og sitte på en "sykkel for voksne".

 Advarsel

Funksjonen er en kompletterende førerhjelp, men kan ikke oppdage alle syklister i alle situasjoner. Det kan for eksempel ikke se:
  • delvis skjulte syklister.
  • syklister hvis kontrasten mot syklistens bakgrunn er dårlig.
  • syklister i klær som skjuler kroppskonturen.
  • sykler som er lastet med store gjenstander.

Fotgjenger

PS2-2007-City Safety, detection of pedestrians
Eksempler på hva funksjonen oppfatter som fotgjenger med tydelig kroppskontur.

For at systemet skal fungere godt, må kamera- og radarenheter som identifiserer en fotgjenger få så entydig informasjon om kroppskonturen som mulig. Dette forutsetter mulighet til å oppfatte hode, armer, skuldre, ben, over- og underkropp i kombinasjon med et normalt menneskelig bevegelsesmønster.

For at en fotgjenger skal kunne registreres, kreves en kontrast til bakgrunnen, noe som kan være avhengig av klær, bakgrunn, værforhold osv. Hvis kontrasten er liten, kan fotgjengeren oppdages sent eller ikke i det hele tatt. Det kan resultere i sene varslinger, eller ingen varslinger og bremseinngrep.

Funksjonen kan oppdage fotgjengere også i mørket hvis de lyses opp av bilens frontlykter.

 Advarsel

Funksjonen er en kompletterende førerhjelp, men den kan ikke oppdage alle fotgjengere i alle situasjoner. Den kan for eksempel ikke se:
  • delvis skjulte fotgjengere, personer i klær som skjuler kroppskonturene eller fotgjengere som er kortere enn 80 cm (32 tum).
  • fotgjengere hvis kontrasten mot fotgjengerens bakgrunn er dårlig.
  • fotgjengere som bærer på større gjenstander.
  1. 1 Collision Avoidance