Bærekraft

Fra første stund har vi satset alt på å være en drivkraft i overgangen til en klimanøytral fremtid i den bærekraftige elektriske mobilitetens tidsalder.

Fra første stund har vi satset alt på å være en drivkraft i overgangen til en klimanøytral fremtid i den bærekraftige elektriske mobilitetens tidsalder.

Våre bærekraftambisjoner

Vi ønsker å være den endringen som vi vet må komme, og inspirere bilbransjen til å bevege seg i samme retning som oss. Det betyr forbedringer, innovasjon, eksperimenter og å snu alle steiner på jakt etter noe som kan hjelpe oss å nå våre ambisjoner om å skape et fremtidssamfunn som er klimanøytralt, sirkulært, transparent og inkluderende.

Vår bærekraftstrategi

Vår strategi er å bruke design til å bevege oss i retning nullutslipp. Som del av dette har vi satt oss vårt eget månelandingsmål: å skape en klimanøytral bil innen 2030. 

Vi tar sikte på å eliminere utslipp fra forsyningskjeden og produksjonsprosessene våre i stedet for å støtte oss til kompensasjonsmetoder som treplanting. Målet vårt er en bil som triller ut fabrikkporten med et karbonfotavtrykk på null. 

I tillegg vil vi i transparensens navn kartlegge fremgangen vår fra nå til vi når målet, ved å innføre en produktmerking som aldri før har vært brukt i bilbransjen. Fra og med Polestar 2 vil vi kunngjøre karbonfotavtrykket og sporede risikomaterialer på selskapets nettsted og i Polestars salgslokaler. Målet vårt er å utvide merkingen til å omfatte flere bærekraftindikatorer som innhold av gjenvunnet eller fornybart materiale.

Polestars årsoversikt 2020

Les årsoversikten med utfyllende opplysninger om bærekraftstrategien vår, inkludert de fire fokusområdene: klimanøytralitet, sirkularitet, transparens og inkludering.

Les oversikten

Bærekraftig innovasjon

Hvis vi vil at bilbransjen og samfunnet som helhet skal gjøre fremskritt, må vi eksperimentere. Ved å prøve nye prosesser, materialer og teknologier oppdager vi nye muligheter og andre måter å tenke på.

Stadig nærmere klimanøytralitet

Vi er ikke det første bilmerket som forplikter oss til å få slutt på utslipp av drivhusgasser, men vi er det første som eksplisitt definerer troverdige mål om nullutslipp, og står i spissen for økt åpenhet i hele bilbransjen.

Mer informasjon
Polestar © 2021 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: