Bærekraft


Vi har som mål å lage biler som inneholder mer gjenvunnet materiale, varer lenger og utnyttes bedre.

Vi har som mål å lage biler som inneholder mer gjenvunnet materiale, varer lenger og utnyttes bedre.

Sirkularitet bygger på en rekke prinsipper som skal sikre at vi som samfunn produserer og konsumerer innenfor jordens grenser. Det er i tråd med den klassiske definisjonen av bærekraft i Brundtland-rapporten fra 1987: imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.


Fra design og materialer til anskaffelse og montering, bruk og gjenbruk. Vi har kommet et stykke på veien til å gjøre bilene våre så sirkulære som mulig. Disse fem prinsippene ligger til grunn for vår prosess for bildesign.

Endringer trenger ikke bety kompromisser. Vi er overbevist om at bærekraftige materialer kan skape nye designmuligheter og omdefinere begrepet "førsteklasses".

Vi utfordrer stadig oss selv til å skape innovative, førsteklasses materialer som gir minimal klimapåvirkning, ressursutarming og forurensning.

Vinindustrien er med på Polestars ferd mot fullstendig sirkulær bærekraft ved at kork gjenvinnes og brukes i interiøret i Polestar Precept. Avfall fra korkproduksjon og til og med hele flaskekorker kan integreres i interiørkomponenter av PVC.

En enkelt tråd av gjenvunnet garn, basert på PET-flasker, brukes til å produsere et 3D-strikket materiale som vi bruker som seteoverflate i Polestar Precept. Avfallet reduseres til det minimale i produksjonsprosessen siden materialet lages i nøyaktig størrelse, uten avkapp.

Et internasjonalt innsamlingsnettverk samler inn kasserte fiskegarn og bruker dette produktet som har nådd enden av sitt livsløp til å lage gjenvunnet nylon 6. Dette kan forvandles til vevde tepper av Econyl og brukes i interiøret i Polestar Precept.

"Vi trenger ikke ofre design og luksus med disse materialene. Tvert imot bidrar de til en enda mer førsteklasses, topp moderne utførelse som hever de designfokuserte produktene våre." Maximilian Missoni, designsjef i Polestar.

Polestar © 2023 Alle rettigheter forbeholdt
JuridiskEtikkPersonvernCookiesTilgjengelighetserklæring
Endre sted: