Bærekraft

Transparent kommunikasjon om bærekraft

Det er fristende å tenke at vi kan oppnå en bærekraftig og utslippsfri fremtid simpelthen ved å få alle til å kjøre elbil, men virkeligheten er mer komplisert enn som så. Derfor tar Polestar initiativ til økt transparens i hele bilbransjen. Å arbeide for sporbarhet i forsyningslinjen er helt nødvendig for å hindre brudd på menneskerettigheter og miljøskader fra mineralutvinning. Dessuten må vi kommunisere åpent om den virkelige miljøpåvirkningen gjennom hele livsløpet til elbiler, fra produksjon til avhending.

Det er fristende å tenke at vi kan oppnå en bærekraftig og utslippsfri fremtid simpelthen ved å få alle til å kjøre elbil, men virkeligheten er mer komplisert enn som så. Derfor tar Polestar initiativ til økt transparens i hele bilbransjen. Å arbeide for sporbarhet i forsyningslinjen er helt nødvendig for å hindre brudd på menneskerettigheter og miljøskader fra mineralutvinning. Dessuten må vi kommunisere åpent om den virkelige miljøpåvirkningen gjennom hele livsløpet til elbiler, fra produksjon til avhending.

Vi gjør karbonfotavtrykket enklere å forstå

Elbiler produserer selvsagt ikke eksosutslipp, men under produksjonsprosessen oppstår det utslipp. Omfanget til disse utslippene har ikke vært klarlagt. Mangel på transparens i hele bilbransjen gjør det vanskelig å få full klarhet i hvilken miljøpåvirkning elbiler har, og det er bortimot umulig å sammenligne biler fra forskjellige produsenter. Polestar fører an med eksempelets makt ved å publisere karbonfotavtrykket gjennom hele produktets levetid for alle de nye modellene våre fra og med Polestar 2. I tillegg publiserer vi hele metodologien som ligger til grunn for tallene. Vi håper at dette vil gjøre det enklere for folk å forstå hvilken påvirkning elbiler har, slik at de kan ta bevisste kjøpsbeslutninger og motiveres til å lade fornybart.

Polestar 2 karbonfotavtrykk

Vår livsløpsanalyse sammenligner CO2e-fotavtrykket til Polestar 2 gjennom hele levetiden med en konvensjonelt drevet Volvo XC40. Rapporten viser at alle de tre Polestar 2-versjonene har en mindre klimapåvirkning gjennom hele levetiden enn en XC40, men "å gå for det grønne skiftet" er ikke så enkelt som bare å kjøpe en elektrisk bil. Livsløpsanalysen tar med alle utslipp fra materialproduksjon, fabrikasjon og logistikk, bilens brukstid, vraking og gjenvinning.

Les hele rapporten

Last ned hele Polestar 2 LCA 2021-rapporten og lær mer om livsløps-karbonfotavtrykket for alle de tre Polestar 2-versjonene.

Last ned hele livsløpsanalysen for Polestar 2

Bærekrafterklæring for produkter

Transparens er en nøkkelfaktor for å oppnå økt bærekraft. Det er bare når selskaper er ærlige om hva de bruker for å lage produktene sine og hvilken påvirkning disse produktene har, at forbrukere kan gjøre velbegrunnede valg. Derfor har vi begynt med bærekraftmerking: bærekrafterklæringer for produktene som viser CO2-fotavtrykket i tonn fra vugge til port og sporede materialer i Polestar-bilene. Prosentdelen av gjenvunne/fornybare materialer vil bli lagt til senere. Dette vil tydelig vise et produkts klimapåvirkning og sporbarhet, og etter hvert også sirkularitet.

Dette gjelder oss alle

Vi vil at alle bilprodusentene skal bruke den samme metoden til å evaluere og rapportere karbonfotavtrykket til bilene de produserer. Det ville gi forbrukerne informasjonsgrunnlaget som trengs for å ta et ansvarlig valg. Derfor nøyer vi oss ikke med å publisere livsløpsanalysen for Polestar 2; vi gir også en utførlig beskrivelse av metodologien vi har brukt. Mer transparens i hele bransjen er i alles interesse: forbrukere, produsenter og ikke minst miljøet.

Sporbarhet som et verktøy for transparens

Vi arbeider hardt for å sikre at mineralene og materialene vi bruker i batteriene våre, utvinnes på en ansvarlig måte med full respekt for menneskerettighetene og minimal forurensning. Gjennom vårt samarbeid med blokkjedeleverandøren Circulor kan vi spore kobolt gjennom hele forsyningskjeden vår. Vi ser også på mulighetene til å utvide sporingen til andre råstoffer som nikkel, glimmer, mangan, grafitt og litium.

Dette betyr at både kildene til disse stoffene og metodene som brukes ved utvinning, prosessering og transport, kan reguleres på en bedre måte. Takket være denne innovative sporingsmetoden kan vi føle oss trygge på at materialene som brukes i batteriproduksjonen vår, kommer fra gruver og/eller gjenvinningsanlegg som oppfyller standardene våre. Gjennom Polestars bærekrafterklæringer for produkter er det mulig å følge med på karbonfotavtrykket og sporede risikomaterialer i bilene våre.

Polestar © 2021 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: