Bærekraft


Vi ønsker å være fullstendig transparente omkring bærekraft, slik at du får informasjonen du trenger for å ta velbegrunnede, etiske valg.

Vi ønsker å være fullstendig transparente omkring bærekraft, slik at du får informasjonen du trenger for å ta velbegrunnede, etiske valg.

Fra klimanøytralitet til sporbarhet i forsyningskjeden og bærekraftmerking er transparens et viktig redskap for å oppnå fremgang i den virkelige verden.


Polestar og bilprodusenter generelt spiller en viktig rolle i arbeidet med å nå globale klimamål. Bransjen vår er en av verdens største forurensningskilder, og slik tilstanden er nå, er vi fullstendig på villspor, til tross for at vi har både kapital og teknisk kapasitet til å få orden på ting. For å få til de nødvendige endringene må vi finne en farbar vei, en Pathway, og vi trenger kollektive klimatiltak og samarbeid på et helt nytt nivå. Nettopp derfor har vi slått oss sammen med Rivian og Kearney for å utarbeide vår Pathway Report. 

Se mer om vår Pathway Report


Livsløpsanalysen for Polestar 2 avslører bilens karbonfotavtrykk gjennom hele bilens levetid. Den omfatter utslipp fra materialutvinning, produksjon og logistikk, bruksfasen og slutten av livsløpet. Rapporten beskriver også metodologien vi brukte.

Se mer informasjon om livsløpsanalysen

Gjennom full transparens omkring metodene våre og vår fremgang i retning en klimanøytral fremtid, tar vi mål av oss til å sette en standard som andre med lignende ambisjoner må følge.

Vi er fullstendig transparente om alle utslipp av drivhusgasser fra vugge til fabrikkport, slik at du kan gjøre et velbegrunnet valg.

I 2020 publiserte vi karbonfotavtrykket gjennom hele livsløpet for lanseringsversjonen av Polestar 2, sammen med hele metodologien vi brukte.

Last ned livsløpsanalysen for Polestar 2 fra 2020


Vi arbeider med å endre hvordan mineraler utvinnes og prosesseres. Vi ønsker ansvarlig gruvedrift med respekt for menneskerettigheter, lokalsamfunn og økosystemer. Foreløpig sporer vi kobolt ved hjelp av blokkjedeteknologi. Flere risikomaterialer kommer etter hvert.

Ved hjelp av blokkjedeprogramvare fra vår partner Circulor kan vi spore kobolt med stor nøyaktighet gjennom hele forsyningskjeden vår. Det betyr at kilden og metodene som brukes til utvinning, prosessering og transport, kan reguleres.


Du finner bærekrafterklæringer for produkter på nettstedet vårt og i Polestar-lokaler. I skrivende stund viser de våre bilers karbonfotavtrykk fra vugge til fabrikkport og sporede risikomaterialer. Neste trinn er å utvikle erklæringene med nye målestokker for bærekraft, for eksempel andel av gjenvunnet materiale.

Mer om bærekraft

Tallet i bildet over gjelder varianten Polestar 2 Long range Dual motor.

Vi har en holistisk innfallsvinkel til bærekraft som tar utgangspunkt de 17 bærekraftmålene i FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling. Vi revurderer stadig all vår materialbruk og gjennomfører tiltak som sikrer at vi beveger oss i riktig retning og har positiv påvirkning.

Les mer i ordlisten for bærekraft

Våre nyeste rapporter

Polestars årsrapport for 2021 tar for seg våre våre bærekraftspilarer, trender og vekststrategi.

Årsoversikt 2021

Oppdag Polestars tilnærming til transparens og hvordan dette definerer vår bærekraftsrapport for 2022

Bærekraftrapport 2022
Polestar © 2023 Alle rettigheter forbeholdt
JuridiskEtikkPersonvernCookiesTilgjengelighetserklæring
Endre sted: