Bærekraft


Vi ønsker å være fullstendig transparente omkring bærekraft, slik at du får informasjonen du trenger for å ta velbegrunnede, etiske valg.

Vi ønsker å være fullstendig transparente omkring bærekraft, slik at du får informasjonen du trenger for å ta velbegrunnede, etiske valg.


‏‏‎ ‎


Livsløpsanalysen for Polestar 2 avslører bilens karbonfotavtrykk gjennom hele bilens levetid. Den omfatter utslipp fra materialutvinning, produksjon og logistikk, bruksfasen og slutten av livsløpet. Rapporten beskriver også metodologien vi brukte.

Se mer informasjon om livsløpsanalysen

Gjennom full transparens omkring metodene våre og vår fremgang i retning en klimanøytral fremtid, tar vi mål av oss til å sette en standard som andre med lignende ambisjoner må følge.

Vi er fullstendig transparente om alle utslipp av drivhusgasser fra vugge til fabrikkport, slik at du kan gjøre et velbegrunnet valg.

I 2020 publiserte vi karbonfotavtrykket gjennom hele livsløpet for lanseringsversjonen av Polestar 2, sammen med hele metodologien vi brukte.

Last ned livsløpsanalysen for Polestar 2 fra 2020


Vi arbeider med å endre hvordan mineraler utvinnes og prosesseres. Vi ønsker ansvarlig gruvedrift med respekt for menneskerettigheter, lokalsamfunn og økosystemer. Foreløpig sporer vi kobolt ved hjelp av blokkjedeteknologi. Flere risikomaterialer kommer etter hvert.

Ved hjelp av blokkjedeprogramvare fra vår partner Circulor kan vi spore kobolt med stor nøyaktighet gjennom hele forsyningskjeden vår. Det betyr at kilden og metodene som brukes til utvinning, prosessering og transport, kan reguleres.


Du finner bærekrafterklæringer for produkter på nettstedet vårt og i Polestar-lokaler. I skrivende stund viser de våre bilers karbonfotavtrykk fra vugge til fabrikkport og sporede risikomaterialer. Neste trinn er å utvikle erklæringene med nye målestokker for bærekraft, for eksempel andel av gjenvunnet materiale.

Mer om transparens

Tallet i bildet over gjelder varianten Polestar 2 Long range Dual motor.

Vi har en holistisk innfallsvinkel til bærekraft som tar utgangspunkt de 17 bærekraftmålene i FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling. Vi revurderer stadig all vår materialbruk og gjennomfører tiltak som sikrer at vi beveger oss i riktig retning og har positiv påvirkning.

Les mer i ordlisten for bærekraft

Polestars årsoversikt 2021

Les årsoversikten med utfyllende opplysninger om bærekraftstrategien vår, inkludert de fire viktigste pådriverne: klimanøytralitet, sirkularitet, transparens og inkludering.

Les oversikten
Polestar © 2022 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: