Bærekraft

Ansvarlig anskaffelse

Noen av de største bærekraftutfordringene i industrien vår finnes i forsyningskjeden. Denne siden tar for seg partnersamarbeid, verktøy og prinsipper som støtter opp under arbeidet vårt for å drive virksomheten vår på en ansvarlig måte både når det gjelder miljø og samfunn.

Noen av de største bærekraftutfordringene i industrien vår finnes i forsyningskjeden. Denne siden tar for seg partnersamarbeid, verktøy og prinsipper som støtter opp under arbeidet vårt for å drive virksomheten vår på en ansvarlig måte både når det gjelder miljø og samfunn.

For visse risikomaterialer, som glimmer og kobolt, bruker vi blokkjedeteknologi for å oppnå sporbarhet fra råmaterialer til sluttprodukt. Blokkjeden har revolusjonert synlighet i forsyningskjeden ved å tilby en uforanderlig, digital og fullstendig transparent måte å spore materialer på. 

For visse risikomaterialer, som glimmer og kobolt, bruker vi blokkjedeteknologi for å oppnå sporbarhet fra råmaterialer til sluttprodukt. Blokkjeden har revolusjonert synlighet i forsyningskjeden ved å tilby en uforanderlig, digital og fullstendig transparent måte å spore materialer på. 


Vi velger direkte materialleverandører med omhu, gjennomfører kontrollprosesser og risikoanalyser, og setter strenge krav til virksomheten deres før vi signerer kontrakter. Vi krever at alle Polestars batterileverandører utarbeider livsløpsanalyser. Med blokkjedeteknologi gjør vi risikomaterialer sporbare, og alle leverandører pålegges å følge våre etiske retningslinjer for forretningspartnere.

Vi velger direkte materialleverandører med omhu, gjennomfører kontrollprosesser og risikoanalyser, og setter strenge krav til virksomheten deres før vi signerer kontrakter. Vi krever at alle Polestars batterileverandører utarbeider livsløpsanalyser. Med blokkjedeteknologi gjør vi risikomaterialer sporbare, og alle leverandører pålegges å følge våre etiske retningslinjer for forretningspartnere.

Gjennom alle deler av produksjonsfasen gjennomfører vi revisjoner for å kontrollere at våre verdier når det gjelder menneskerettigheter, følges opp. Utbedringstiltak gjennomføres når vi avdekker at partnere ikke lever opp til våre standarder.

Gjennom alle deler av produksjonsfasen gjennomfører vi revisjoner for å kontrollere at våre verdier når det gjelder menneskerettigheter, følges opp. Utbedringstiltak gjennomføres når vi avdekker at partnere ikke lever opp til våre standarder.

Vårt kontinuerlige tretrinns program for bærekraftevaluering består av en innledende evaluering (SAQ), en bærekraftindeks for leverandører (SSI) og en kontraktfestet forpliktelse til å følge våre etiske retningslinjer for forretningspartnere. Disse trinnene tar sikte på å fremme og ivareta Polestars verdier og bærekraftmål fra det innledende stadiet for valg av leverandører og gjennom hele det påfølgende samarbeidsforholdet. 

Vårt kontinuerlige tretrinns program for bærekraftevaluering består av en innledende evaluering (SAQ), en bærekraftindeks for leverandører (SSI) og en kontraktfestet forpliktelse til å følge våre etiske retningslinjer for forretningspartnere. Disse trinnene tar sikte på å fremme og ivareta Polestars verdier og bærekraftmål fra det innledende stadiet for valg av leverandører og gjennom hele det påfølgende samarbeidsforholdet. 

Vi forventer at partnerne våre gjør forbedringer der hvor det trengs, og støtter dem i dette arbeidet. Hvis det skjer gjentatte eller alvorlige brudd på våre etiske retningslinjer, kan leverandørforholdet som en siste utvei bli avsluttet.

Vi forventer at partnerne våre gjør forbedringer der hvor det trengs, og støtter dem i dette arbeidet. Hvis det skjer gjentatte eller alvorlige brudd på våre etiske retningslinjer, kan leverandørforholdet som en siste utvei bli avsluttet.

Etiske retningslinjer for forretningspartnere

Vi bruker Risk Tool fra Responsible Business Alliance til å vurdere land, regioner og potensielle bærekraftrisikoer i forsyningskjeden. Risikofaktorene vi ser etter, er blant annet geografiske risikoer, brudd på arbeideres rettigheter og menneskerettigheter, forretningsetikk, helse og sikkerhet, og miljøfarer.

Revisorer besøker bedrifter og gjennomfører bærekraftevalueringer på stedet for å sikre at Polestars leverandører følger våre etiske retningslinjer for forretningspartnere. Hvis retningslinjene ikke blir fulgt, må leverandøren godta en plan for utbedringstiltak. 

Revisorer besøker bedrifter og gjennomfører bærekraftevalueringer på stedet for å sikre at Polestars leverandører følger våre etiske retningslinjer for forretningspartnere. Hvis retningslinjene ikke blir fulgt, må leverandøren godta en plan for utbedringstiltak. 

Vi forventer at forretningspartnerne våre sørger for kontinuerlige forbedringer av arbeidsforholdene innad i sin organisasjon. Hvis det avdekkes at dette kravet ikke er oppfylt, må leverandøren analysere de underliggende årsakene og godta en plan for utbedringstiltak.

Vi forventer at forretningspartnerne våre sørger for kontinuerlige forbedringer av arbeidsforholdene innad i sin organisasjon. Hvis det avdekkes at dette kravet ikke er oppfylt, må leverandøren analysere de underliggende årsakene og godta en plan for utbedringstiltak.

Vi arbeider med følgende samarbeidspartnere og initiativer for å få økt kunnskap om forsyningskjedene våre, og for å forbedre leverandørevalueringene og oppnå mer ansvarlig drift.

Vi arbeider med følgende samarbeidspartnere og initiativer for å få økt kunnskap om forsyningskjedene våre, og for å forbedre leverandørevalueringene og oppnå mer ansvarlig drift.

Andre bærekraftinitiativer

Prosjektet Polestar 0

Vi har satt oss mål om å utvikle en klimanøytral produksjonsbil ved å eliminere alle utslipp fra forsyningskjeden, fra produksjonen og ved endt livsløp.

Mer informasjon

Materialer

Vi sporer flere materialer og øker bruken av resirkulerte materialer og post-konsumentavfall for å redusere miljøpåvirkningen vår.

Mer informasjon

Batterier

Lavere risiko, mindre miljøpåvirkning, forbedret ytelse: slik gjør vi batteriene våre bedre.

Mer informasjon

Hold deg oppdatert om siste nytt fra Polestar

Abonner
Polestar © 2024 Alle rettigheter forbeholdt
JuridiskEtikkPersonvernCookiesTilgjengelighetserklæring