Bærekraft

Inkludering og mangfold står sentralt i Polestars innsats for menneskeretter. Gjennom hele forsyningskjeden vår, blant våre egne ansatte og blant Polestars kunder har vi som mål å skape et miljø preget av mangfold, likeverd og respekt.

Inkludering og mangfold står sentralt i Polestars innsats for menneskeretter. Gjennom hele forsyningskjeden vår, blant våre egne ansatte og blant Polestars kunder har vi som mål å skape et miljø preget av mangfold, likeverd og respekt.

I Polestar tolker vi inkludering som at folk fra hvilken som helst bakgrunn og med hvilken som helst identitet kan bli godt mottatt, verdsatt, respektert og hørt, og bidra positivt hvis de får sjansen til det.

For de sårbare i forsyningskjeden vår, ansatte fra ulike bakgrunner i organisasjonen vår, og våre kunder rundt om i verden, har vi diverse inkluderingstiltak som hjelper oss å skape endringer og fremme elementære menneskeretter.

At ingen skal bli utelatt, spesielt de mest sårbare i verdikjeden vår, i henhold til FNs Agenda 2030.

At ingen skal bli utelatt, spesielt de mest sårbare i verdikjeden vår, i henhold til FNs Agenda 2030.

Å oppnå dette idealet er en løpende prosess som krever en rekke tiltak i tillegg til vilje til å lytte og involvere seg. Her går vi nærmere inn i de viktigste tiltakene som viser hvilken innsats vi gjør for inkludering: etisk forretningspraksis, menneskeretter i forsyningskjeden og en inkluderende opplevelse for arbeidstakere og kunder.

Å oppnå dette idealet er en løpende prosess som krever en rekke tiltak i tillegg til vilje til å lytte og involvere seg. Her går vi nærmere inn i de viktigste tiltakene som viser hvilken innsats vi gjør for inkludering: etisk forretningspraksis, menneskeretter i forsyningskjeden og en inkluderende opplevelse for arbeidstakere og kunder.

Polestar har forpliktet seg til å opptre ansvarlig i alle deler av driften, og oppfordrer til en kultur for samsvar med regelverk og frihet til å uttale seg. Vi arbeider med en rekke ulike systemer for risikoanalyse og revisjon for å oppnå bedre risikoreduksjon og risikostyring hos leverandører og andre partnere. Etiske retningslinjer for intern bruk og for partnere skisserer hvilke prinsipper vi pålegger oss selv og forretningspartnerne våre. 

Polestar har forpliktet seg til å opptre ansvarlig i alle deler av driften, og oppfordrer til en kultur for samsvar med regelverk og frihet til å uttale seg. Vi arbeider med en rekke ulike systemer for risikoanalyse og revisjon for å oppnå bedre risikoreduksjon og risikostyring hos leverandører og andre partnere. Etiske retningslinjer for intern bruk og for partnere skisserer hvilke prinsipper vi pålegger oss selv og forretningspartnerne våre. 

Noen av de største bærekraftrisikoene og menneskerettsutfordringene i dag finnes i forsyningskjeden, inkludert blant annet barnearbeid, tvangsarbeid og farlige arbeidsforhold.

Noen av de største bærekraftrisikoene og menneskerettsutfordringene i dag finnes i forsyningskjeden, inkludert blant annet barnearbeid, tvangsarbeid og farlige arbeidsforhold.

Vi balanserer disse risikoene med muligheter vi skaper i hele forsyningskjeden, og arbeider for å verne om menneskerettene samtidig som vi skaper jobber. Dette gjør vi ved å følge en rekke retningslinjer og samarbeidstiltak, inkludert FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Leverandørene våre pålegges å demonstrere at de følger de samme prinsippene.

Vi balanserer disse risikoene med muligheter vi skaper i hele forsyningskjeden, og arbeider for å verne om menneskerettene samtidig som vi skaper jobber. Dette gjør vi ved å følge en rekke retningslinjer og samarbeidstiltak, inkludert FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Leverandørene våre pålegges å demonstrere at de følger de samme prinsippene.

Gjennom ansvarlig anskaffelse og god leverandørstyring bruker vi data til å vurdere samsvar med regelverk og spore fremgang over tid.

Gjennom ansvarlig anskaffelse og god leverandørstyring bruker vi data til å vurdere samsvar med regelverk og spore fremgang over tid.

Vi fokuserer på å bygge opp en mangfoldig arbeidsstokk med folk med mange ulike bakgrunner og perspektiver. Vi har etablert hovedprioriteter som inkluderende rekruttering, tiltak for at ansatte skal bli værende i bedriften, og ledelse.

Vi fokuserer på å bygge opp en mangfoldig arbeidsstokk med folk med mange ulike bakgrunner og perspektiver. Vi har etablert hovedprioriteter som inkluderende rekruttering, tiltak for at ansatte skal bli værende i bedriften, og ledelse.

Målet vårt er at alle Polestar-ansatte skal føle at bidraget deres på arbeidsplassen blir verdsatt, at stemmen deres blir hørt, og at de finner seg godt til rette og føler at de er i kontakt med de andre. For å oppnå dette oppfordrer vi de ansatte til å si klart fra om eventuelle problemer knyttet til etikk, eller tilfeller av uakseptabel oppførsel. De ansatte har tilgang til flere kanaler for denne typen dialog, inkludert verktøyet SpeakUp.

Målet vårt er at alle Polestar-ansatte skal føle at bidraget deres på arbeidsplassen blir verdsatt, at stemmen deres blir hørt, og at de finner seg godt til rette og føler at de er i kontakt med de andre. For å oppnå dette oppfordrer vi de ansatte til å si klart fra om eventuelle problemer knyttet til etikk, eller tilfeller av uakseptabel oppførsel. De ansatte har tilgang til flere kanaler for denne typen dialog, inkludert verktøyet SpeakUp.

The Polestar Way er vår selskapsomfattende filosofi som sier "digital først, menneskelig alltid".  Alle ansatte får praktisk opplæring i å skape en kundeopplevelse som gjør at ingen føler seg utelatt.

The Polestar Way er vår selskapsomfattende filosofi som sier "digital først, menneskelig alltid".  Alle ansatte får praktisk opplæring i å skape en kundeopplevelse som gjør at ingen føler seg utelatt.

En viktig del av dette er å sørge for at alle teammedlemmer er opplært i inkludering og er i stand til å ta seg av ulike besøkende i våre digitale rom og fysiske lokaler. Polestars lokaler er designet for å være tilgjengelige for kunder med begrenset bevegelighet, og vi gjennomfører stikkprøver for å sikre at alle besøkende kan få gleden av en oppslukende, inkluderende opplevelse.

En viktig del av dette er å sørge for at alle teammedlemmer er opplært i inkludering og er i stand til å ta seg av ulike besøkende i våre digitale rom og fysiske lokaler. Polestars lokaler er designet for å være tilgjengelige for kunder med begrenset bevegelighet, og vi gjennomfører stikkprøver for å sikre at alle besøkende kan få gleden av en oppslukende, inkluderende opplevelse.

Polestars virksomhet er basert på transparens, ærlighet og ansvarlighet. For å realisere dette trengs det åpen kommunikasjon. Les vår rapport om konfliktmineraler, erklæring om moderne slaveri og andre rapporter og dokumenter knyttet til bærekraft.

Polestars virksomhet er basert på transparens, ærlighet og ansvarlighet. For å realisere dette trengs det åpen kommunikasjon. Les vår rapport om konfliktmineraler, erklæring om moderne slaveri og andre rapporter og dokumenter knyttet til bærekraft.

Rapporter og dokumenter

Mer om våre viktigste drivkrefter

Klimanøytralitet

Tiltakene vi gjør for å oppnå vårt definerende mål om å bli en produsent av fullstendig klimanøytrale biler.

Mer informasjon

Sirkularitet

Vi har som mål å lage biler som varer stadig lenger, med en større andel resirkulerte materialer, i arbeidet med å nærme oss full sirkularitet.

Mer informasjon

Transparens

Transparens er en av nøkkelverdiene våre. Det er et kraftig redskap for å oppnå mer bærekraftig praksis og tilrettelegge for mer velinformerte kundebeslutninger.

Mer informasjon

Hold deg oppdatert om siste nytt fra Polestar

Abonner
Polestar © 2024 Alle rettigheter forbeholdt
JuridiskEtikkPersonvernCookiesTilgjengelighetserklæring