Bærekraft


En bærekraftig fremtid for jorden og alle menneskene på den. Vi engasjerer oss i menneskerettigheter, fremmer mangfold og insisterer på inkludering.

En bærekraftig fremtid for jorden og alle menneskene på den. Vi engasjerer oss i menneskerettigheter, fremmer mangfold og insisterer på inkludering.

Konseptet "ingen skal utelates" fra 2030-agendaen er et viktig aspekt innen menneskerettigheter, mangfold, likeverd og likestilling. Vi satser helhjertet på inkludering ved å engasjere oss i rettighetene til sårbare mennesker i forsyningskjeden vår, ansatte på arbeidsplassen vår og kundene som kjører bilene våre.

Konseptet "ingen skal utelates" fra 2030-agendaen er et viktig aspekt innen menneskerettigheter, mangfold, likeverd og likestilling. Vi satser helhjertet på inkludering ved å engasjere oss i rettighetene til sårbare mennesker i forsyningskjeden vår, ansatte på arbeidsplassen vår og kundene som kjører bilene våre.

Som munnhellet sier: "mangfold er å bli invitert til festen, inkludering er å bli bydd opp til dans". Her kan du se hvordan dansegulvet vårt ser ut.

Som munnhellet sier: "mangfold er å bli invitert til festen, inkludering er å bli bydd opp til dans". Her kan du se hvordan dansegulvet vårt ser ut.

 • 01.
  Det begynner med oss

  Polestar ønsker å fremme likeverd uansatt kjønn, alder, tro eller bakgrunn. Vi har ansatt en inkluderingsleder som skal fremme inkludering i alle ledd i virksomheten. Personalretningslinjene våre gir inkludering en sentral plass i strategien og arbeidet vårt, for å sørge for at alt vi gjør, har positiv innvirkning.

 • 02.
  Retningslinjer for intern rapportering

  Vi vil at alle i Polestar skal føle at de trygt kan stille spørsmål eller ta opp problemstillinger som har med etikk å gjøre. Våre etiske retningslinjer beskriver detaljert hvordan vi bør gå frem for å sikre at vi opptrer i tråd med de høyeste etiske standardene og bygger opp en kultur for at man kan heve røsten når det trengs. Med verktøyet Speak Up vil vi at alle skal føle at de trygt kan stille spørsmål eller varsle om uakseptabel oppførsel når de ser det, uansett hvem de er og hvem de rapporterer om.

  Les Polestars etiske retningslinjer
 • 03.
  Ansvarlig anskaffelse

  Våre etiske retningslinjer for forretningspartnere tar for seg Polestars krav og forventninger omkring vern av arbeidsforhold og menneskerettigheter, miljøvern og ansvarlig forretningsdrift, inkludert nulltoleranse for bestikkelser og korrupsjon. 

  Les våre etiske retningslinjer for forretningspartnere
 • 04.
  Vi engasjerer oss i menneskerettigheter

  Gjennom forskjellige retningslinjer, direktiver og prosesser slutter vi oss til Den internasjonale arbeidsorganisasjonens åtte kjernekonvensjoner, Menneskerettighetserklæringen, FNs konvensjon om barnets rettigheter, OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, og føre-var-prinsippet. Vi forventer at forretningspartnerne våre følger de samme eller lignende prinsipper. Som del av anskaffelsesprosessen bruker vi vår egen bærekraftindeks og Drive Sustainabilitys selvevalueringsskjema til å vurdere potensielle leverandører med tanke på hvordan de arbeider for å sikre menneskerettigheter, likeverd og mangfold.

 • 05.
  Inkluderende kundeopplevelse

  Vi har et åpent sinn og jobber bevisst med å gi rom for alle stemmer. Vi gjennomfører uavhengige stikkprøver i Polestar-lokaler for å forsikre oss om at alle våre besøkende får gleden av en rik, komplett og inkluderende opplevelse. 

Polestar © 2023 Alle rettigheter forbeholdt
JuridiskEtikkPersonvernCookiesTilgjengelighetserklæring
Endre sted: