Bærekraft

Bærekraft
Klimanøytralitet

Elektriske kjøretøy har potensialet til å levere klimanøytral mobilitet. Vi tar utfordringen.

Elektriske kjøretøy har potensialet til å levere klimanøytral mobilitet. Vi tar utfordringen.

Prosjektet Polestar 0

Målet vårt er å eliminere utslipp av drivhusgasser fra forsyningskjeden og produksjonsprosessene våre i stedet for å ty til kompensasjonsmetoder som treplanting. Målet vårt er en bil som triller ut fabrikkporten med et karbonfotavtrykk på null.

Mer informasjon

Slik gjør vi det
Prosjektet Polestar 0 vil utmerke seg med innovativ og sirkulær design, inkludert gjenvinningsbatterier, gjenvunne materialer og fornybar energi i hele forsyningskjeden.

‏‏‎ ‎

Tallet i videoen over gjelder varianten Polestar 2 Long range Dual motor.

Sammen kan vi nå lenger, raskere

Vi arbeider for å redusere utslippene av drivhusgass i fasen fra vugge til port i livsløpet til bilene våre. Du kan redusere det totale fotavtrykket enda mer ved å lade med fornybar energi.

  • 01.
    Vår del: redusere utslippene fra vugge til fabrikkport

    Vi har satt oss som mål å fjerne utslipp av drivhusgasser fra materialproduksjonen, batterimodulene og produksjonsprosessen vår. Vi kommer til å gi dere en årlig oppdatering om fremgangen vår i retning målet om å lage en klimanøytral bil innen 2030.

  • 02.
    Din del: lade med fornybar energi

    Ved å kjøre elbil i stedet for en vanlig bil reduserer du allerede karbonfotavtrykket ditt. Ved å lade den med fornybar energi gjør du det totale fotavtrykket ditt enda mindre. Vi inngår også samarbeid med partnere som vil øke tilgjengeligheten til bærekraftige ladealternativer.

Bærekraftig kjøring betyr bærekraftig lading

Solenergidesigneren Marjan van Aubel forklarer hvordan energien du bruker til å lade en elbil, påvirker bilens karbonfotavtrykk gjennom livsløpet, og hvordan design kan bidra til en mer bærekraftig verden.*

Hvorfor det er bedre å eliminere enn å kompensere

Å kompensere for utslipp av drivhusgasser ved å plante trær er ikke bærekraftig i det lange løp, siden det ikke finnes noen garanti for at skogen ikke vil bli hogget ned, gå tapt i skogbrann eller forvandles av klimaendringer. Det er stadig klarere bevis for at karbonkompensasjon ikke har lykkes i å dempe den globale oppvarmingen. I stedet har det gitt selskaper fritt leide til å fortsette å forurense. Derfor mener vi at den beste måten å redusere utslipp av drivhusgasser på, er å fjerne dem fra alle faser av produktets livsløp.

Se en sammenligning

Tall fra livsløpsanalysen for Polestar 2 fra 2021 viser utslippene i bruksfasen for de tre variantene av Polestar 2 når de drives av forskjellige energikilder.

* Filmen siterer den europeiske energi-miksen. Fornybar energi i den globale miksen teller kun en brøkdel av den totale energiproduksjonen og forbruket.
(Kilde: ourworldindata.org/energy-mix)
Polestar © 2022 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: