Bærekraft

Transparent om bærekraft

Denne bærekraftdeklarasjonen presenterer de bærekraftrelaterte egenskapene til Polestar 3 i hovedtrekk. Formålet er å gi forbrukerne transparent informasjon så de kan ta velinformerte, etiske beslutninger. Foreløpig dekker den spesifikke materialer.

Sirkularitet

Fra design og materialer til anskaffelse og montering, bruk og gjenbruk. Polestar 3 representerer et nytt skritt på reisen mot mer sirkulære elbiler.

Mer om sirkularitet
Zoom-in on natural fibre composites.

Nye materialer

Naturfiberkompositter

Disse banebrytende komposittene av lin dyrket i Europa produserer et materiale med 40 % lavere vekt og 50 % mindre jomfruplast enn det konvensjonelle alternativet. Disse komposittene ble først brukt i Polestar Precept, og brukes nå i Polestar 3.   

Brukes innvendig i dørene og bagasjerommet i Polestar 3. 

Close-up of rounded amber-coloured microtech. Bright background.

Nye materialer

Bioattribuert MicroTech

Dette innovative veganske alternativet til skinn inneholder 25 % bionafta, 14 % resirkulert polyestertekstil, 33 % mykner og 28 % klor. CO2-utslippene fra bioattribuert PVC (som utgjør 53 % av det ferdige produktet) er 70 % lavere enn konvensjonelt PVC. 

Brukes i trekk i Polestar 3. 

Close-up of recycled material - blue fishing net. Bright background.

Resirkulerte materialer

Resirkulerte tekstiler

Teppene i Polestar 3 er laget av 100 % ECONYL®-polyamid, som er basert på kasserte fiskegarn og annet plastavfall. Taktrekket produseres av 100 % resirkulert PET. 

Close-up of repurposed aluminium.

Resirkulerte materialer

Gjenbrukt aluminium

80 % av råmaterialet som brukes i dekorpanelene av aluminium i Polestar 3, kommer fra industriavfall. Dermed får brukt aluminium et nytt liv som særpregede interiørkomponenter.

Sporede materialer

Å spore materialer er det første skrittet for å oppnå mer ansvarlige anskaffelses- og produksjonsprosesser. Polestar 3 utvider listen over sporede materialer, som nå omfatter nikkel, litium og ull. Vi tar sikte på å legge til flere materialer for hver nye modell.

Polestar samarbeider med blokkjedepartneren Circulor for å spore risikomaterialer i batteriet, som kobolt, glimmer, nikkel og litium. For sporing av skinn samarbeider vi med Bridge of Weir.

Mer om transparens
Close-up of the sustainability traced nappa leather upholstery

Ansvarlig anskaffede og sporede materialer

Nappa-skinn

Skinnet som brukes i Polestar 3, oppfyller de strengeste standardene for dyrevelferd som er fastsatt av FNs organisasjon for ernæring og landbruk, Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) og den britiske komiteen for husdyrvelferd (FAWC). Skinnet kan spores gjennom en prosess som kontrollerer og overvåker gårdene og garveriene som skinnet kommer fra. I tillegg er Nappa-skinntrekket kromfritt. 

Brukes i trekk i Polestar 3.

Polestar 3 close-up of the sustainability traced materials - animal welfare wool upholstery.

Ansvarlig anskaffede og sporede materialer

Animal welfare-sertifisert ull

Ullen som brukes i interiøret i Polestar 3, kommer fra gårder med en progressiv innstilling til landforvaltning og dyrevelferd. Ullens sporbarhet er sertifisert fra opprinnelsen til garnstadiet i produksjonen.  

Brukes i trekk i Polestar 3.

Zoom-in of lithium. Black background.

Blokkjedesporede risikomaterialer

Litium

Litium er et alkalimetall som brukes i litium-ion-batteriene i Polestar 3 på grunn av den høye energitettheten. Alvorlige farer knyttet til litiumutvinning er korrupsjon, svak rettssikkerhet og konflikt med urinnvånere. 

Close-up of shimmering nickel rock. Blck background.

Blokkjedesporede risikomaterialer

Nikkel

Nikkel er et sølvglinsende metall som brukes i litium-ion-batteripakken i Polestar 3 for å øke energitettheten. Alvorlige farer knyttet til nikkelutvinning er forurensning fra miljøskadelige stoffer, konflikt med urinnvånere og overlapping med verneområder.

Cobalt blue rock on black background.

Blokkjedesporede risikomaterialer

Kobolt

Kobolt er et hardt metall som brukes til å forlenge levetiden til litium-ion-batteripakken i Polestar 3. Alvorlige farer knyttet til koboltutvinning er tvangsarbeid, barnearbeid, korrupsjon, svak rettssikkerhet, høyintensive konflikter og forurensning fra miljøskadelige stoffer.

Close-up of flakey golden mica rock. Black background.

Blokkjedesporede risikomaterialer

Glimmer

Glimmer er en gruppe silikatmineraler som brukes i litium-ion-batteripakken i Polestar 3. Det fungerer som brannhemmende varmebarriere og gjør batteriet sikrere og mer robust. Alvorlige farer knyttet til glimmerutvinning er tvangsarbeid og barnearbeid, svak rettssikkerhet, korrupsjon, og ikke-industriell og småskala gruvedrift. 

3TG

Tinn, tantal, wolfram og gull, også kjent som "konfliktmineraler", brukes til mange formål i konstruksjonen og elektronikken i Polestar 3. I politisk ustabile områder kan mineralhandel brukes til å finansiere væpnede grupper, stimulere til tvangsarbeid og andre menneskerettsbrudd, og støtte korrupsjon og hvitvasking av penger. 3TG spores via Conflict Mineral Reporting, som bruker godkjente smelteverk i tråd med organisasjonen RMIs prosess for sikring av ansvarlige mineraler (RMAP).

Karbonfotavtrykk

Vi arbeider for øyeblikket med å samle inn og analysere vugge-til-grav-relaterte data for Polestar 3 for å gjøre nøyaktige beregninger av bilens totale utslipp av drivhusgasser. Når den er klar, vil livsløpsrapporten bli publisert i sin helhet her, slik at forbrukere kan sammenligne biler basert på klimapåvirkning. 

Mer om klimanøytralitet
Close-up of black componenents and material

Livsløpet til Polestar 3

Materialproduksjon

Det brukes mange forskjellige materialer i en Polestar 3, for eksempel aluminium, stål, elektronikk og plast. Hver av materialkategoriene bidrar til bilens totale karbonfotavtrykk, og det samme gjelder strømblandingen som brukes i materialproduksjon og raffinering. Vi har satt oss som mål å gjøre disse materialkategoriene mer spesifikke for hver nye modell. På den måten kan vi beregne karbonfotavtrykket mer nøyaktig. 

Close up li-ion battery modules

Livsløpet til Polestar 3

Li-ion-batterimoduler

Flere faktorer bidrar til batteriets karbonfotavtrykk, fra energien som brukes til celleproduksjon, til aluminiumet som brukes i batterikassen. Vi legger press på leverandørene våre for at de skal redusere karbonfotavtrykket til batterimodulene.

Polestar 3 body work. Interior factory environment.

Livsløpet til Polestar 3

Produksjon

Produksjonen av Polestar 3 er delt mellom Chengdu i Kina og Ridgeville i USA for det nord-amerikanske markedet. Anlegget i Chengdu er en viktig del av bærekraftstrategien vår, og har blitt drevet av 100 % fornybar strøm siden 2021.

Polestar 3 close up of rear side back view, showcasing the lit red tail light.

Livsløpet til Polestar 3

Bruksfasen

Etter at Polestar 3 kjører ut fabrikkporten, kan eieren ha stor innflytelse på bilens totale karbonfotavtrykk gjennom å lade den med fornybar energi.  

Close-up of flax material.

Livsløpet til Polestar 3

Endt livsløp

85 % av Polestar 3 kan resirkuleres, og flere komponenter kan gjenbrukes eller ombrukes. Å forlenge komponentenes levetid på denne måten kan redusere avfallsmengden og unngå CO2-utslippene forbundet med produksjonen av nye komponenter. 

Sustainability carbon footprint data

Batteriets karbonfotavtrykk

Battericellene som brukes i Polestar 3, produseres ved hjelp av fornybar strøm. Sammen med andre faktorer som oppdatert cellekjemi gir dette 24 % lavere CO2e-utslipp per kWh enn for Polestar 2. Resultatet er et batteri på 111 kWh med et fotavtrykk på 7,6 tonn CO2e.

Polestar og bærekraft

Polestar er fast bestemt på å forbedre samfunnet vi lever i, ved å bruke design og teknologi til å sette fart på overgangen til bærekraftig, elektrisk mobilitet. Finn ut mer om hva vi gjør, og hvordan vi gjør det. 

Mer om bærekraft
polestar 3 shown from behind driving on the road

Neste:

Å eie en Polestar 3

Mer om egenskaper og funksjoner

Svar på vanlige spørsmål om å kjøre elbil

Mer informasjon

Slik kjøper du en Polestar

Mer informasjon

Vedlikehold, service og garanti

Mer informasjon
  1. Visuelle elementer er kun illustrerende.
    Polestar © 2023 Alle rettigheter forbeholdt
    JuridiskEtikkPersonvernCookiesTilgjengelighetserklæring
    Endre sted: