Bærekraft

Transparent om bærekraft

Denne bærekraftdeklarasjonen presenterer de bærekraftrelaterte egenskapene til Polestar 2 i hovedtrekk. Formålet er å gi forbrukerne transparent informasjon så de kan ta velinformerte, etiske beslutninger.

Karbonfotavtrykk

Vi revurderer stadig materialene og prosessene som inngår i produksjonen av Polestar-bilene, for å redusere utslippene av drivhusgasser i vugge-til-port-fasen av livsløpet. Du kan redusere det totale fotavtrykket i bruksfasen ved å lade med fornybar energi.

Mer om klimanøytralitet
Close-up of black componenents and material

Livsløpet til Polestar 2

Materialproduksjon

Det brukes mange forskjellige materialer i en Polestar 2, blant annet aluminium, stål, tekstiler, elektronikk og plast. Hver av materialkategoriene bidrar til bilens totale karbonfotavtrykk, og det samme gjelder strømblandingen som brukes i materialproduksjon og raffinering. Vi har satt oss som mål å gjøre disse materialkategoriene mer spesifikke for hver nye modell. På den måten kan vi beregne karbonfotavtrykket mer nøyaktig.

Close up li-ion battery modules

Livsløpet til Polestar 2

Li-ion-batterimoduler

Flere faktorer bidrar til batteriets karbonfotavtrykk, fra energien som brukes til celleproduksjon, til aluminiumet som brukes i batterikassen. Vi legger press på leverandørene våre for at de skal redusere karbonfotavtrykket til batterimodulene.

Bodywork of Polestar 2

Livsløpet til Polestar 2

Produksjon og logistikk

I 2022 gikk anlegget i Taizhou hvor Polestar 2 produseres, over til 100 % solenergi i strømforsyningen. Overgangen til utelukkende fornybar strøm reduserer karbonfotavtrykket med 0,5 tonn CO2e per bil.

White Polestar 2 with charging cord connected

Livsløpet til Polestar 2

Bruksfasen

Etter at Polestar 2 kjører ut fra fabrikken, kan eieren ha stor innflytelse på bilens totale karbonfotavtrykk ved lade med fornybar energi når det er mulig.

Bodywork of Polestar 2

Livsløpet til Polestar 2

Endt livsløp

Polestar 2 er 85 % resirkulerbar, og de fleste komponentene kan gjenbrukes som de er eller som komponenter i ny produksjon. Ved å forlenge komponentenes levetid på denne måten kan vi redusere både avfallet og CO2-utslippene fra produksjon av helt nye komponenter.

Karbonfotavtrykk fra vugge til port

Disse tallene viser CO2e-utslippene for Polestar 2 i vugge-til-port-fasen i bilens livsløp. Batterioppgraderinger i de fleste markedene¹, i tillegg til oppgraderinger av drivlinjen, har hatt innvirkning på bilenes totale karbonfotavtrykk.

Standard range Single motor

Materialproduksjon
15,4 t
Batterimoduler
4,6 t
Produksjon og logistikk
1,6 t
Totalt
21,6 t

Long range Single motor

Materialproduksjon
14,9 t
Batterimoduler
5,9 t
Produksjon og logistikk
1,6 t
Totalt
22,4 t

Long range Dual motor

Materialproduksjon
15,7 t
Batterimoduler
5,9 t
Produksjon og logistikk
1,6 t
Totalt
23,1 t
Orange background, black text -1.1 tco2e

Batteriets karbonfotavtrykk

Takket være bedre cellekjemi har CO2-utslippene for Polestar 2 Long range Single motor og Long range Dual motor i de fleste markedene¹ allerede blitt redusert med 1,1 tonn, ned fra 7 til 5,9 tonn per bil.

Andeler av karbonfotavtrykk

Følgende analyse viser hvor mye de forskjellige materialene bidrar til karbonfotavtrykket til Polestar 2 fra vugge til grav (Long range Dual motor).

Sustainability carbon footprint data

Aluminium

Sustainability carbon footprint data

Batterimoduler

Steel and iron carbon footprint proportions 19%

Stål og jern

Ten percent number shown on a white background

Elektronikk

Eight percent shown on a white background

Polymer

Seven percent shown on a white background

Produksjon og logistikk

Two percent number snow on a white background

Væsker og udefinerte materialer

One percent shown on a white background

Dekk

One percent shown on a white background

Kobber

One percent shown on a white background

Glass

One percent shown on a white background

Naturlige materialer

One percent shown on a white background

Andre metaller

Sirkularitet

Fra design og materialer til anskaffelse og montering, og til slutt bruk og gjenbruk. Polestar 2 står for et nytt skritt i retning et komplett, lukket kretsløp i produksjonen og bruken av elbiler.

Mer om sirkularitet
Dark close up of Weavetech upholstery

Nye materialer

WeaveTech-trekk

100 % veganske WeaveTech er et PVC-basert alternativ til skinn som er både smuss- og fuktighetsavvisende. Den avanserte produksjonsprosessen reduserer mengden av kjemisk mykner fra standardinnholdet på 35–45 % til bare 1 % i gjennomsnitt.

Brukes i trekk i Polestar 2. 

Close up of bright reconstructed wood deco

Nye materialer

Dekor av rekonstruert tre

Mer tre, mindre avfall. Reconstructed wood deco er laget av gjenbrukt bjørk som skjæres i tynne lag og lamineres for å bevare så mye naturlig materiale som mulig. Black Ash-finéren har et utseende som utnytter det dekorative potensialet i treets uregelmessige tekstur. Det betyr at mer av det tilgjengelige trematerialet kan brukes, og avfallsmengden reduseres.

Brukes i dekorpaneler i Polestar 2.

Sporede materialer

Sporing av materialer er det første skrittet for å oppnå mer ansvarlige anskaffelses- og produksjonsprosesser. Vi har som mål å legge til flere fullstendig sporede materialer for hver nye modell.

Polestar samarbeider med blokkjedepartneren Circulor for å spore risikomaterialer i batteriet som kobolt og glimmer. For sporing av skinn samarbeider vi med Bridge of Weir.

Mer om transparens
Close-up of the sustainability traced nappa leather upholstery

Ansvarlig anskaffede og sporede materialer

Nappa-skinn

Skinnet som brukes i Polestar 2, oppfyller de strengeste standardene for dyrevelferd som er fastsatt av FNs organisasjon for ernæring og landbruk, Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) og den britiske komiteen for husdyrvelferd (FAWC). Skinnet kan spores gjennom en prosess som kontrollerer og overvåker gårdene og garveriene som skinnet kommer fra. I tillegg er skinntrekket kromfritt. 

Brukes i trekk i Polestar 2.

Cobalt blue rock on black background.

Blokkjedesporede risikomaterialer

Kobolt

Kobolt er et hardt metall som brukes til å forlenge levetiden til litium-ion-batteripakken i Polestar 2. Alvorlige farer knyttet til koboltutvinning er blant annet tvangsarbeid, barnearbeid, korrupsjon, svak rettssikkerhet, høyintensive konflikter og forurensning fra miljøskadelige stoffer.

Mica material, flaky and golden, black background

Blokkjedesporede risikomaterialer

Glimmer

Glimmer er en gruppe silikatmineraler som brukes i litium-ion-batteripakken i Polestar 2. Det fungerer som brannhemmende varmebarriere og gjør batteriet sikrere og mer robust. Alvorlige farer knyttet til glimmerutvinning er tvangsarbeid og barnearbeid, svak rettssikkerhet, korrupsjon, og ikke-industriell og småskala gruvedrift. 

3TG

Tinn, tantal, wolfram og gull, også kjent som 3TG, regnes som "konfliktmineraler". De brukes til mange formål i konstruksjonen og elektronikken i Polestar 2. I politisk ustabile områder kan mineralhandel brukes til å finansiere væpnede grupper, stimulere til tvangsarbeid og andre menneskerettsbrudd, og støtte korrupsjon og hvitvasking av penger. 3TG spores via Conflict Mineral Reporting, som bruker godkjente smelteverk i tråd med organisasjonen RMIs prosess for sikring av ansvarlige mineraler (RMAP).

Polestar og bærekraft

Polestar er fast bestemt på å forbedre samfunnet vi lever i, ved å bruke design og teknologi til å sette fart på overgangen til bærekraftig, elektrisk mobilitet. Finn ut mer om hva vi gjør, og hvordan vi gjør det.

Mer om bærekraft
Polestar 2 tailgate view on a white background

Neste:

Å eie en Polestar 2

Mer om egenskaper og funksjoner

Svar på vanlige spørsmål om å kjøre elbil

Mer informasjon

Slik kjøper du en Polestar

Mer informasjon

Vedlikehold, service og garanti

Mer informasjon
  1. Batterikapasitet for Long range Dual motor er fortsatt 78 kWh i USA, Canada og Sør-Korea, med maks. ladehastighet på 155 kW. I Korea beholder også versjonen Long range Single motor et batteri på 78 kWh og ladehastighet på 155 kW.

    Hold deg oppdatert om siste nytt fra Polestar

    Abonner
    Polestar © 2024 Alle rettigheter forbeholdt
    JuridiskEtikkPersonvernCookiesTilgjengelighetserklæring