Bærekraft

Transparent om bærekraft

Denne bærekraftdeklarasjonen presenterer de bærekraftrelaterte egenskapene til Polestar 2 i hovedtrekk. Formålet er å gi forbrukerne transparent informasjon så de kan ta velinformerte, etiske beslutninger.

Sirkularitet

Fra design og materialer til anskaffelse og montering, bruk og gjenbruk. Polestar 2 representerer et nytt skritt på reisen mot mer sirkulære elbiler.

Mer om sirkularitet

Nye materialer

WeaveTech-trekk

100 % veganske, skitt- og fuktighetsavvisende WeaveTech er et PVC-basert alternativ til skinn. Det produseres med en avansert prosess som reduserer bruken av kjemiske myknere fra standardmengden 35–45 % til kun 1 %.  

Brukes i trekk i Polestar 2. 

Nye materialer

Dekor av rekonstruert tre

Mer tre, mindre avfall. Reconstructed wood deco er laget av gjenbrukt bjørk som skjæres i tynne lag og lamineres for å bevare så mye naturlig materiale som mulig. Black Ash-finéren har et utseende som utnytter det dekorative potensialet i treets uregelmessige tekstur. Det betyr at mer av det tilgjengelige trematerialet kan brukes, og avfallsmengden reduseres. 

Brukes i dekorpaneler i Polestar 2.

Sporede materialer

Å spore materialer er det første skrittet for å oppnå mer ansvarlige anskaffelses- og produksjonsprosesser. Vi tar sikte på å legge til flere materialer for hver nye modell.

Polestar samarbeider med blokkjedepartneren Circulor for å spore risikomaterialer i batteriet som kobolt og glimmer. For sporing av skinn samarbeider vi med Bridge of Weir.

Mer om transparens

Ansvarlig anskaffede og sporede materialer

Nappa-skinn

Skinnet som brukes i Polestar 2, oppfyller de strengeste standardene for dyrevelferd som er fastsatt av FNs organisasjon for ernæring og landbruk, Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) og den britiske komiteen for husdyrvelferd (FAWC). Skinnet kan spores gjennom en prosess som kontrollerer og overvåker gårdene og garveriene som skinnet kommer fra. I tillegg er skinntrekket kromfritt. 

Brukes i trekk i Polestar 2.

Blokkjedesporede risikomaterialer

Kobolt

Kobolt er et hardt metall som brukes til å forlenge levetiden til litium-ion-batteripakken i Polestar 2. Alvorlige farer knyttet til koboltutvinning er blant annet tvangsarbeid, barnearbeid, korrupsjon, svak rettssikkerhet, høyintensive konflikter og forurensning fra miljøskadelige stoffer.

Blokkjedesporede risikomaterialer

Glimmer

Glimmer er en gruppe silikatmineraler som brukes i litium-ion-batteripakken i Polestar 2. Det fungerer som brannhemmende varmebarriere og gjør batteriet sikrere og mer robust. Alvorlige farer knyttet til glimmerutvinning er tvangsarbeid og barnearbeid, svak rettssikkerhet, korrupsjon, og ikke-industriell og småskala gruvedrift. 

3TG

Tinn, tantal, wolfram og gull, også kjent som "konfliktmineraler", brukes til mange formål i konstruksjonen og elektronikken i Polestar 2. I politisk ustabile områder kan mineralhandelen brukes til å finansiere væpnede grupper, stimulere til tvangsarbeid og andre menneskerettsbrudd, og støtte korrupsjon og hvitvasking av penger. 3TG spores via Conflict Mineral Reporting, som bruker godkjente smelteverk i tråd med organisasjonen RMIs prosess for sikring av ansvarlige mineraler (RMAP).

Karbonfotavtrykk

Vi arbeider for øyeblikket med å samle inn og analysere vugge-til-grav-relaterte data for Polestar 2 modellår 2024 for å gjøre nøyaktige beregninger av bilens totale utslipp av drivhusgasser. Når den er klar, vil livsløpsrapporten bli publisert i sin helhet her, slik at forbrukere kan sammenligne biler basert på klimapåvirkning.

Mer om klimanøytralitet

Livsløpet til Polestar 2

Materialproduksjon

Det brukes mange forskjellige materialer i en Polestar 2, for eksempel aluminium, stål, elektronikk og plast. Hver av materialkategoriene bidrar til bilens totale karbonfotavtrykk, og det samme gjelder strømblandingen som brukes i materialproduksjon og raffinering. Vi har satt oss som mål å gjøre disse materialkategoriene mer spesifikke for hver nye modell. På den måten kan vi beregne karbonfotavtrykket mer nøyaktig.

Livsløpet til Polestar 2

Li-ion-batterimoduler

Flere faktorer bidrar til batteriets karbonfotavtrykk, fra energien som brukes til celleproduksjon, til aluminiumet som brukes i batterikassen. Vi legger press på leverandørene våre for at de skal redusere karbonfotavtrykket til batterimodulene. For inneværende modellår har en av dem endret cellekjemien slik at karbonfotavtrykket er blitt redusert.

Livsløpet til Polestar 2

Produksjon

I 2022 gikk anlegget i Taizhou hvor Polestar 2 produseres, over til 100 % solenergi i strømforsyningen. Overgangen til utelukkende fornybar strøm reduserer karbonfotavtrykket med 0,5 tonn CO2e per bil.

Livsløpet til Polestar 2

Bruksfasen

Etter at en Polestar 2 kjører ut fabrikkporten, kan eieren ha stor innflytelse på bilens totale karbonfotavtrykk gjennom å lade den med fornybar energi.

Livsløpet til Polestar 2

Endt livsløp

85 % av Polestar 2 kan resirkuleres, og flere komponenter kan gjenbrukes eller ombrukes. Å forlenge komponentenes levetid på denne måten kan redusere avfallsmengden og unngå CO2-utslippene forbundet med produksjonen av nye komponenter.

Polestar og bærekraft

Polestar er fast bestemt på å forbedre samfunnet vi lever i, ved å bruke design og teknologi til å sette fart på overgangen til bærekraftig, elektrisk mobilitet. Finn ut mer om hva vi gjør, og hvordan vi gjør det.

Mer om bærekraft

Neste:

Å eie en Polestar 2

Mer om egenskaper og funksjoner

Slik kjøper du en Polestar

Mer informasjon

Vedlikehold, service og garanti

Mer informasjon
Polestar © 2023 Alle rettigheter forbeholdt
JuridiskEtikkPersonvernCookiesTilgjengelighetserklæring
Endre sted: