Tilbake til Polestar 2

Sikkerhetsfunksjoner

Polestar 2 leveres med en rekke beskyttende og forebyggende sikkerhetsfunksjoner. Den prediktive og oppmerksomme sikkerhetspakken i Polestar 2 er en andrefører som aldri hviler, og som sikrer Polestar 2 en posisjon helt i teten innen sikkerhet i bilen.

Kollisjonsdemping

Polestar 2 er utstyrt med den siste versjonen av den avanserte førerstøtteteknologien ADAS (Advanced Driver Assistance System, se nærmere opplysninger i ordlisten nedenfor). Systemet tolker og analyserer omgivelsene, og gir føreren hjelp når det trengs. Pilot Assist er en andrefører som kan slås på og av, og hjelper med akselerasjon, bremsing og styring opp til 130 km/t. Systemer for registrering av andre kjøretøy, fotgjengere og syklister bruker styrehjelp og autonom nødbremsing (AEB) til å bidra til tryggere samhandling mellom Polestar 2 og alt som omgir den.

Piksel-LED

Piksel-LED-frontlysene i Polestar 2 er inspirert av origami og har 84 individuelt kontrollerte piksel-LED-er. De tilpasser automatisk belysningen etter motgående kjøretøy, og gir maksimal sikt og best mulig belysning i alle forhold.

Batterisikkerhet

Batteriet i Polestar 2 gjør mer enn å levere strøm. Batteriet er bygget inn i en struktur av aluminium og stål som både beskytter og stiver av, og har en utforming og plassering som gir bedre kjøreegenskaper. Det reduserer til og med støy, vibrasjon og brå bevegelser. Høyspenningssystemet kobles automatisk fra resten av bilen hvis den kommer ut for en alvorlig kollisjon, og en såkalt SPOC-blokk (en aluminiumblokk på hver side av rammen foran på bilen) reduserer faren for at gjenstander kommer inn i kupeen og når frem til batteriet i en delvis forskjøvet kollisjon.

Nedre belastningsbane i front

Denne delen av bilens karosseri er utformet slik at den absorberer energi i en eventuell frontkollisjon, på samme måte som en motor ville i en bil med forbrenningsmotor. Dette reduserer risikoen for deformering av batteripakken eller skader på personene i bilen.

Indre sidekollisjonsputer

To kollisjonsputer som er bygget inn i forsetene, gir personene i forsetene individuell beskyttelse fra begge sider.

Lydene av Polestar 2

Polestar 2 har et eget lydvarslingssystem (Acoustic Vehicle Alert System, AVAS) som gir økt trygghet for fotgjengere og syklister i nærheten av Polestar 2. Det avgir gjenkjennelige, nedtonede og naturlige lyder som ikke forstyrrer. Lydene er utviklet for å oppfylle eksisterende og fremtidig lovgivning. De er unike uten å være plagsomme, og inngår i omverdenens lydlandskap på en naturlig, men gjenkjennelig måte. Du hørte det her først.

ADAS-teknologien (Advanced Driver Assistance System) er det avanserte førerhjelpsystemet i Polestar 2. Det minimerer risikoen for kollisjon eller skade, og sørger for at interaksjonen mellom Polestar 2 og omgivelsene er så trygg som mulig. 

Det er lett å overse et trafikkskilt når du er ute og kjører. Polestar 2 redder deg: den viser skiltene du har kjørt forbi, på førerdisplayet. Det finnes til og med en hastighetsvarslingsfunksjon som du kan aktivere. Den varsler føreren hvis bilen bryter den gjeldende fartsgrensen.

I Polestar 2 kan man velge mellom cruisekontroll og adaptiv cruisekontroll, som også tilpasser seg saktegående kjøretøy foran, til og med når de stopper helt.

Når adaptiv cruisekontroll er aktivert, kan Pilot Assist også aktiveres. Denne avanserte førerhjelpfunksjonen hjelper føreren å holde Polestar 2 midt i kjørebanen med lette styrekorreksjoner helt opp til 130 km/t.

Når man rygger ut av en parkeringsplass og sikten er hindret på begge sider, sjekker radarer i den bakre støtfangeren om det kommer kjøretøy, syklister eller fotgjengere fra opptil 30 meter unna.

Det kan være vanskelig å manøvrere eller parkere når det er trangt om plassen. I slike situasjoner hjelper Polestar 2 til med et oversiktsbilde i fugleperspektiv i midtdisplayet.

Dette ulykkesforebyggende systemet i Polestar 2 tar imot signaler fra kameraene og radaren, og gir styrestøtte hvis den beregner at bilen kommer til å kjøre utfor veien. Funksjonen er aktiv dag og natt fra 65 km/t til 140 km/t, og kan gi automatisk styrehjelp for å styre bilen tilbake på veien. Hvis bilen er i ferd med å forlate kjørefeltet spesielt brått, vil systemet også bruke en kort bremsepuls. Føreren kan når som helst overstyre styrehjelpen.

Blindsoneinformasjon er et system som varsler føreren om kjøretøy i blindsonene til Polestar 2 med en oransje markør i hvert av sidespeilene. Hvis føreren forsøker å skifte fil og setter på blinklyset, vil markøren blinke for å advare føreren mot å gjennomføre manøveren. Hvis føreren fortsetter å skifte fil, vil styrekorreksjonen automatisk slå inn for å hindre kollisjonen.

Fire ultrasoniske følere i fremre og bakre støtfanger forteller deg hvor nær du er et hinder når du manøvrerer sakte eller parkerer. Avstanden vises grafisk på det store midtdisplayet, og et pipende lydvarsel øker frekvensen etter hvert som bilen nærmer seg hinderet.

Systemer som registrerer andre kjøretøy, fotgjengere og syklister, bruker styrehjelp og autonom nødbremsing (AEB), sammen med gradvis stramming av sikkerhetsbelter, til å minimere risikoen for kollisjon eller skade. 

Systemet er aktivt mellom 65 km/t og 200 km/t, og korrigerer kursen til Polestar 2 hvis den er i ferd med å krysse en kjørefeltmarkering, både ved å varsle føreren med vibrasjoner i rattet og styre bilen automatisk tilbake til midten av kjørefeltet. Det kan slås på og av i midtdisplayet. 

Tretthet, distraksjoner og konsentrasjonssvikt kan få alvorlige følger når man kjører bil. Driver Alert Control-systemet varsler føreren med lyd og visuelle signaler når det registrerer at føreren kan være trett eller distrahert. For å overvåke dette måler systemet hvor bilen befinner seg i forhold til kjørefeltmarkeringene. Disse signalene er en ringelyd, og et kaffekoppsymbol i førerdisplayet, sammen med en veibeskrivelse til nærmeste rasteplass eller hvilested i Google Maps.

Dette er et skybasert system som bruker sanntidsinformasjon om kommende veiforhold, om forankjørende kjøretøy har aktivert nødblinklysene, og om veibanen lengre fremme er glatt eller ikke. Ikke bare sørger dette for at førerne i Polestar 2 er informerte og forberedte, det sender også de nevnte dataene til andre tilkoblede biler, noe som øker sikkerheten på veiene og gjør bilførerne mer oppmerksomme.  

Hvis det skjer en kollisjon der kollisjonsputene og sikkerhetsbeltenes strammere utløses, aktiveres bremsene automatisk for å unngå ytterligere skader på Polestar 2 og omgivelsene. 

Hvis et kjøretøy nærmer seg bakfra og det er fare for kollisjon, forsøker Polestar 2 å tiltrekke seg førerens oppmerksomhet ved å blinke fort med alle blinklysene. Den strammer også sikkerhetsbeltene gradvis og aktiverer full automatisk bremsing. 

Polestar 2 har autonom forhåndsbremsing som slår inn ved en nært forestående kollisjon for å sikre at bilen bremser så effektivt som mulig. Det supplerer også førerens bremsing hvis den fastslår at den ikke vil være tilstrekkelig til å unngå kollisjon.

polestar.com
  • Home
  • Polestar 1
  • Polestar 2
  • Nyheter
Endre sted:

Select your region

Europe

Asia-Pacific