• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Mulighet til å redusere hastigheten med assistanse ved kollisjonsfare

Assistanse ved kollisjonsfare1 kan bidra til å hindre en kollisjon eller senke kollisjonshastigheten.

Er hastighetsforskjellen mellom din egen bil og hindringen større enn de følgende angitte hastighetene, kan ikke den automatiske bremsefunksjonen i hindre en kollisjon, men kan redusere følgene av den.

Kjøretøy

For et kjøretøy foran kan bremseassistanse redusere hastigheten med opptil 60 km/t (37 mph).

syklister

For en syklist kan bremseassistanse redusere hastigheten med opptil 50 km/t (30 mph).

Fotgjenger

For en fotgjenger kan bremseassistanse redusere hastigheten med opptil 45 km/t (28 mph).

  1. 1 Collision Avoidance