• Håndbok
 • Videogalleri
 • Programvareoppdateringer

Assistanse ved kollisjonsfare med kryssende trafikk

Assistanse ved kollisjonsfare1 kan hjelpe føreren når bilen svinger og krysser banen til møtende kjøretøy i et kryss.
PS2-2007-City Safety in cross traffic
 1. PS-Icon circle 1Sektor der funksjonen kan registrere kryssende kjøretøy.

For at funksjonen skal kunne registrere et møtende kjøretøy på kollisjonskurs, må det møtende kjøretøyet først komme inn i den sektoren der funksjonen kan analysere forløpet.

Dessuten må:
 • farten til din bil må være minst 4 km/t (3 mph).
 • din bil må svinge til venstre i land med høyrekjøring (eller til høyre i land med venstrekjøring).
 • Møtende kjøretøy må ha tente frontlys.
Funksjonen kan ha problemer med å hjelpe føreren hvis for eksempel:
 • det er glatt og stabilitetskontroll ESC griper inn.
 • møtende kjøretøy oppdages sent.
 • møtende kjøretøy skjules av noe.
 • møtende kjøretøy har slukkede frontlys.
 • møtende kjøretøy kjører uforutsigbart og for eksempel raskt bytter kjørefelt sent.

 Nb!

Funksjonen bruker bilens kamera- og/eller radarenheter, som har enkelte generelle begrensninger.
 1. 1 Collision Avoidance