• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Assistanse ved fare for påkjørsel bakfra*

Assistanse ved kollisjonsfare1 kan hjelpe en fører som ikke merker at bilen er på vei til å forlate eget kjørefelt samtidig som et annet kjøretøy nærmer seg bakfra i blindsonen.
PS2-2007-Blind Spot Information Systems with steering assistance
Funksjonen kan assistere ved å styre tilbake til eget kjørefelt.
  1. PS-Icon circle 1Annet kjøretøy i blindsonen
  2. PS-Icon circle 2Din bil

Også hvis føreren bevisst skifter kjørefelt med blinklyset på uten å legge merke til at et annet kjøretøy nærmer seg, kan funksjonen hjelpe til.

Funksjonen er aktiv innenfor hastighetsintervallet 60-140 km/t (37-87 mph) på veier med godt synlige kantlinjer.

Lampene i sidespeilene blinker samtidig med rattfunksjonen, uansett om BLIS2 er aktivert eller ikke. Et lydsignal høres også.

  1. * Tilleggsutstyr/tilbehør.
  2. 1 Collision Avoidance
  3. 2 Blind Spot Information