• Håndbok
 • Videogalleri
 • Programvareoppdateringer

BLIS

BLIS1 er beregnet for å hjelpe føreren å oppdage kjøretøy rett foran eller bak og ved siden av egen bil, for å gi føreren hjelp ved tett trafikk på veier med flere kjørefelt i samme retning.
PS2-2007-Blind Spot Information light position
BLIS-lampens plassering
BLIS er beregnet på å varsle om:
 • kjøretøy i dødsonen
 • kjøretøy som nærmer seg raskt i venstre og høyre kjørefelt nærmest din bil.
PS2-2007-Blind Spot Information principle
Prinsipp for BLIS
 1. PS-Icon circle 1Sone i dødvinkel
 2. PS-Icon circle 2Sone for kjøretøy som nærmer seg raskt

BLIS-funksjonen er aktiv i hastigheter over 10 km/t (6 mph).

Systemet er konstruert for å reagere når:
 • din bil blir forbikjørt av andre kjøretøy
 • din bil blir raskt innhentet av et annet kjøretøy.

Når BLIS oppdager et kjøretøy i sone 1, eller et kjøretøy som kommer raskt bakfra i sone 2, lyser indikatorlampen ved høyre eller venstre sidespeil kontinuerlig. Hvis føreren da aktiverer retningsviseren til den siden advarselen gis, vil indikatorlampen gå over fra å lyse kontinuerlig til å blinke med et mer intensivt lys.

Hvis passerende kjøretøy kjører 15 km/t (9 mph) fortere enn eget kjøretøy, reagerer ikke BLIS.

 Nb!

Lampen tennes på den siden av bilen der systemet har oppdaget kjøretøyet. Hvis bilen blir forbikjørt på begge sider samtidig, tennes begge lampene.

 Advarsel

 • Funksjonen er en kompletterende førerhjelp med det formål å gjøre kjøringen lettere og sikrere – den kan imidlertid ikke håndtere alle situasjoner under alle trafikk-, vær- og veiforhold.
 • Vi anbefaler at føreren leser alle avsnitt om denne funksjonen i veiledningen, for å gjøre seg kjent med blant annet begrensninger føreren må være oppmerksom på før funksjonen brukes.
 • Førerhjelpfunksjonene kan ikke erstatte førerens oppmerksomhet og dømmekraft, og føreren er alltid ansvarlig for at bilen kjøres på en sikker måte med egnet hastighet og egnet avstand til andre kjøretøy i samsvar med gjeldende trafikkregler og bestemmelser.

 Nb!

Funksjonen bruker bilens kamera- og/eller radarenheter, som har enkelte generelle begrensninger.
 1. 1 Blind Spot Information