• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Assistanse ved fare for utforkjøring

Assistanse ved kollisjonsfare1 kan hjelpe føreren og redusere faren for at bilen utilsiktet forlater veien ved aktivt å styre bilen tilbake og inn på veien igjen.
Funksjonen har to nivåer ved inngrep:
  • Bare styreassistanse
  • Styreassistanse med bremsing
PS2-2007-Lane Keeping Aid safety side edges 1
Griper inn med styrehjelp
PS2-2007-Lane Keeping Aid safety side edges 2
Griper inn med styrehjelp og bremsing

Bremseinngrep hjelper i situasjoner der bare styreassistanse ikke er nok. Bremsekraften avpasses automatisk etter situasjonen.

Funksjonen er aktiv innenfor hastighetsintervallet 65-140 km/t (40-87 mph) på veier med godt synlige kantlinjer.

Bilens kameraenhet registrerer veikantene og de malte kantlinjene. Hvis bilen er på vei til å krysse veikanten, styres den tilbake på veien, og hvis styreinngrepet ikke er nok til å unngå utforkjøring, aktiveres også bremseinngrep.

Funksjonen griper derimot ikke inn med verken styreassistanse eller bremsing hvis blinklyset brukes. Hvis funksjonen oppdager at føreren kjører bilen på en aktiv måte, vil en aktivering av funksjonen bli holdt tilbake.

  1. 1 Collision Avoidance