• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Assistanse ved kollisjonsfare med møtende trafikk

Assistanse ved kollisjonsfare1 kan hjelpe føreren ved å gi styreassistanse for å unngå kollisjon med møtende trafikk.

Hvis bilen er på vei inn i motgående kjørefelt

Funksjonen kan hjelpe en distrahert fører som ikke er klar over at bilen er på vei inn i motgående kjørefelt.

PS2-2007-Steering assist avoiding oncoming vehicle
Funksjonen kan assistere ved å styre tilbake til eget kjørefelt.
  1. PS-Icon circle 1Møtende kjøretøy
  2. PS-Icon circle 2Din bil

Funksjonen er aktiv innenfor hastighetsintervallet 60-140 km/t (37-87 mph) på veier med godt synlige kantlinjer.

Hvis bilen er på vei til å forlate eget kjørefelt samtidig som et møtende kjøretøy nærmer seg, kan funksjonen hjelpe føreren med å styre bilen tilbake til eget kjørefelt.

Funksjonen griper derimot ikke inn med styreassistanse hvis blinklyset brukes. Hvis funksjonen oppdager at føreren kjører bilen på en aktiv måte, vil en aktivering av funksjonen bli holdt tilbake.

 Advarsel

Advarsler og bremseinngrep i forbindelse en forestående kollisjon med et møtende kjøretøy kommer alltid svært sent.

 Nb!

Funksjonen bruker bilens kamera- og/eller radarenheter, som har enkelte generelle begrensninger.
  1. 1 Collision Avoidance