• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Begrensninger for radarenhet

Radarenheten har visse begrensninger – som også begrenser funksjonene som bruker enheten. En bilfører bør være oppmerksom på følgende eksempler på begrensninger:

Blokkert enhet

Området foran radarenheten må rengjøres regelmessig og holdes fritt for klistremerker, gjenstander, smuss osv. – det kan forstyrre de radarbaserte funksjonene. Det kan innebære at funksjonene svekkes, slås helt av eller gir feil funksjonsrespons.

Bløt snø eller is på grillen foran radarenheten kan forstyrre radarbaserte funksjoner. Det kan innebære at funksjonene svekkes, slås helt av eller gir feil funksjonsrespons. Føreren er alltid ansvarlig for å gripe inn i slike situasjoner og holde sikker avstand og hastighet.

Bilens hastighet

Radarenhetens evne til å oppdage forankjørende kjøretøy reduseres kraftig hvis hastigheten til kjøretøyet foran avviker mye fra bilens hastighet.

Begrenset synsfelt

Radarenheten har et begrenset synsfelt. I enkelte situasjoner blir et annet kjøretøy ikke oppdaget, eller det blir oppdaget senere enn forventet.

PS2-2007-Radar limitations
Radarenhetens synsfelt
  1. PS-Icon circle 1Radarenheten kan iblant oppdage kjøretøy på kort avstand noe sent - for eksempel et kjøretøy som kjører inn mellom din bil og et kjøretøy foran.
  2. PS-Icon circle 2Små kjøretøyer, som motorsykler, eller kjøretøyer som ikke kjører midt i filen, blir kanskje ikke registrert.
  3. PS-Icon circle 3I svinger kan radarenheten registrere et annet kjøretøy enn tenkt eller miste et registrert kjøretøy av syne.

Det må ikke monteres noe foran radarenheten, som for eksempel ekstralys eller klistremerker, ettersom slikt kan forstyrre radarbaserte funksjoner. Det kan innebære at funksjonene svekkes, slås helt av eller gir feil funksjonsrespons.