• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Begrensninger for kameraenhet

Kameraenheten har visse begrensninger – som også begrenser funksjonene som bruker enheten. En bilfører bør være oppmerksom på følgende eksempler på begrensninger:

Blokkert enhet

Området foran kameraenheten må rengjøres jevnlig og holdes fritt for klistremerker, gjenstander, smuss osv., ettersom slikt kan forstyrre kamerabaserte funksjoner. Det kan innebære at funksjonene svekkes, slås helt av eller gir feil funksjonsrespons.

Høye temperaturer

Ved svært høye kupétemperaturer kan kameraenheten slås midlertidig av i ca. 15 minutter etter motorstart for å beskytte elektronikken i enhetene. Når temperaturen har falt tilstrekkelig, starter kameraenheten igjen automatisk.

Skadet frontrute

 Nb!

Uteblitt tiltak kan medføre redusert ytelse for de førerstøttesystemene som bruker kameraenheten. Det kan innebære at funksjonene svekkes, slås helt av eller gir feil funksjonsrespons.
Følgende gjelder også for å unngå å risikere feil funksjon for førerhjelpfunksjonene som bruker kameraenheten:
  • Hvis det oppstår en sprekk, ripe eller steinsprutskade på frontruten foran noen av "vinduene" til kameraenheten, som dekker en overflate på ca. 0,5 × 3,0 mm (0,02 × 0,12 tommer) eller mer, må Polestar Customer Support for å få skiftet frontruten.
  • Polestar anbefaler ikke å reparere sprekker, riper eller steinsprutskade i området foran kameraenheten – hele frontruten bør i stedet byttes.
  • Kontakt Polestar Customer Support før frontruten skal skiftes, for å sikre at riktig frontrute blir bestilt og montert.
  • Ved utskifting skal det brukes vindusviskere av samme type eller en type som er godkjent av Polestar.
  • Ved utskifting av frontruten må kameraenheten kalibreres på nytt på verkstedet for å sikre funksjonen til alle de kamerabaserte systemene i bilen. Kontakt Polestar Customer Support.

Nedsatt sikt

Kameraer har de samme begrensningene som det menneskelige øyet, dvs. den kan "se" dårligere i f.eks. tett snødrev eller regn, i tett tåke eller kraftig frostrøyke eller regn. Under slike forhold kan kameraavhengige funksjoner bli kraftig svekket eller midlertidig deaktivert.

Sterkt motlys, reflekser i kjørebanen, snø og is på veien, skitten vei eller utydelige sidemarkeringer av kjørefeltet, kan sterkt redusere funksjoner når kameraet benyttes til å lese kjørefeltet, oppdage fotgjengere, syklister, større dyr og andre kjøretøy.

Sykkelholder eller annet tilbehør montert bak på bulen kan sperre sikten til kameraet.

Blinde områder

PS2-2007-Camera blind sectors
Det er "blindsoner" mellom kameraenes synsfelt.

I parkeringskameraets 360°-visning kan hindringer eller gjenstander "forsvinne" i overlappingene mellom de enkelte kameraene.

 Advarsel

Vær oppmerksom på at selv om det ser ut som en forholdsvis liten del av bilen er skjult, kan det føre til at en relativt stor sektor er skjult, og en hindring kan derfor forbli uoppdaget til bilen er svært nær hindringen.

Lysforhold

Kamerabildet justeres automatisk etter gjeldende lysforhold. Det gjør at bildet kan variere noe i lysstyrke og kvalitet. Dårlige lysforhold kan resultere i redusert bildekvalitet.