• Håndbok
 • Videogalleri
 • Programvareoppdateringer

Kameraenhet

Kameraenheten brukes av flere førerstøttesystemer og skal f.eks. oppdage veiens sidelinjer eller trafikkskilt.
PS2-2007-Keep area in windscreen clear
Kameraenhetens plassering
Kameraenheten brukes av følgende funksjoner:
 • Adaptiv cruisekontroll*
 • Pilot Assist*
 • Filassistanse
 • Assistanse ved kollisjonsfare
 • Driver Alert Control
 • Trafikkskiltinformasjon1
 • Automatisk fjernlys
 • Parkeringshjelp
 • Klar til å kjøre-varsel
 1. * Tilleggsutstyr/tilbehør.
 2. 1 Funksjonen er tilgjengelig på enkelte markeder.