• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Radarenhet

Radarenheten brukes av flere førerstøttesystemer og skal oppdage andre kjøretøy.
PS2-2007-Radar placement
Plassering av fremre radarenhet.
Radarenheten brukes av følgende funksjoner:
  • Adaptiv cruisekontroll*
  • Pilot Assist*
  • Filassistanse
  • Assistanse ved kollisjonsfare

Modifisering av radarenheten kan gjøre den ulovlig å bruke.

  1. * Tilleggsutstyr/tilbehør.