• Håndbok
 • Videogalleri
 • Programvareoppdateringer

Parkeringskamera (PAC)

Parkeringskameraet (PAC1) kan hjelpe føreren ved manøvrering på trange plasser ved å vise hindringer med kamerabilde og grafikk på midtdisplayet.
PS2-2111-Park Assist Camera view
Eksempel på kameravisning.
 1. PS-Icon circle 1Innstillinger
 2. PS-Icon circle 2Hjelpelinjer
 3. PS-Icon circle 3Aktivere alle kameraene for å få 360-gradersvisning
 4. PS-Icon circle 4Aktiverer/deaktiverer parkeringshjelpfølere
 5. PS-Icon circle 5Aktiverer/deaktiverer automatisk brems ved rygging*

Parkeringskameraet er en støttefunksjon som aktiveres automatisk når revers legges inn, eller manuelt i midtdisplayet.

 Advarsel

 • Parkeringsfølerne har dødvinkler (blindsoner) der ingen hindringer kan oppdages.
 • Vær spesielt oppmerksom på mennesker og dyr i nærheten av bilen.
 • Vær oppmerksom på at fronten på bilen kan svinge ut mot møtende trafikk under parkeringsmanøveren.
 • En gjenstand/hindring kan være nærmere bilen enn visningen på skjermen gir inntrykk av.

 Advarsel

 • Funksjonen er en kompletterende førerhjelp med det formål å gjøre kjøringen lettere og sikrere – den kan imidlertid ikke håndtere alle situasjoner under alle trafikk-, vær- og veiforhold.
 • Vi anbefaler at føreren leser alle avsnitt om denne funksjonen i veiledningen, for å gjøre seg kjent med blant annet begrensninger føreren må være oppmerksom på før funksjonen brukes.
 • Førerhjelpfunksjonene kan ikke erstatte førerens oppmerksomhet og dømmekraft, og føreren er alltid ansvarlig for at bilen kjøres på en sikker måte med egnet hastighet og egnet avstand til andre kjøretøy i samsvar med gjeldende trafikkregler og bestemmelser.
 1. 1 Park Assist Camera
 2. * Tilleggsutstyr/tilbehør.