• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Håndbok

Parkeringskamera (PAC)

Parkeringskamera (PAC)

Parkeringskameraet (PAC) kan hjelpe føreren ved manøvrering på trange plasser ved å vise hindringer med kamerabilde og grafikk på midtdisplayet.

Aktivere parkeringskamera

Parkeringskameraene (PAC) aktiveres automatisk når revers velges, eller manuelt med funksjonsknappen på midtdisplayet.

Symboler og meldinger for parkeringshjelpkamera

Symboler og meldinger for parkeringshjelpkameraet (PAC) kan vises på fører- og/eller midtdisplayet. Her er noen eksempler.

Hjelpelinjer for parkeringshjelpkamera

Parkeringskameraene (PAC) viser med linjer på bildeskjermen hvor bilen befinner seg i forhold til omgivelsene.

Parkeringskameraenes plassering og opptaksområde

Parkeringshjelp-kameraene (PAC) kan vise en sammensatt 360-gradersvisning og en egen visning for hvert av de fire kameraene: bakre, fremre, venstre eller høyre kameravisning. Kameraene kan aktiveres automatisk eller manuelt.

Følerfelt for parkeringshjelp

Hvis bilen har parkeringshjelp (PAS), vises avstanden i parkeringshjelpkameraets (PAC) 360-gradersvisning med et farget felt for hver føler som registrerer en hindring.