• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Parkeringshjelp

Funksjonen Parkeringshjelp (PAS1) bruker følere for å hjelpe føreren ved manøvrering på trange plasser ved å angi avstanden til eventuelle hindringer med lydsignaler sammen med grafikk på midtdisplayet.
PS2-22w26-Park Assist System screen view
Bildeskjermvindu med hindringssoner og sensordetektorer.

Midtdisplayet viser et oversiktsbilde med forholdet mellom bilen og uoppdagede hindringer.

Markert sektor angir hvor hindringen befinner seg. Jo nærmere bilsymbolet er i forhold til en markert sektorrute forover/bakover, desto kortere er avstanden mellom bilen og registrert hindring.

Sidesektorene endrer farge når avstanden mellom bilen og et objekt reduseres.

Jo kortere avstand til hinderet, desto tettere avgis signalene. Annen lyd fra lydanlegget dempes automatisk.

Lydsignal for hindringer foran og på sidene er aktive når bilen er i bevegelse, men opphører når bilen har stått stille i ca. 2 sekunder. Lydsignal for hindringer bakover er aktivt også når bilen står stille.

Ved avstand på mindre enn ca. 30 cm(1 fot) til en hindring bak eller foran bilen er lyden konstant, og det aktive følerfeltet nærmest bilsymbolet er fylt.

Ved avstand under ca. 25 cm(0,8 fot) til en hindring mot sidene er lyden intensivt pulserende, og det aktive sektorfeltet skifter farge fra ORANSJE til RØD.

Lysnivået til parkeringshjelpen kan justeres under pågående lydsignal med [>II]-bryteren på midtkonsollen. Det kan også justeres i innstillingene for parkeringshjelpen.

PS2-2007-Park Assist Camera button

Legg inn revers, og trykk på kameraet i midtdisplayet.
Trykk på PS2_2007_Settings symbol.
Velg ønsket innstilling.

 Nb!

Med unntak av i feltet nærmest bilsymbolet gis lydvarsler bare for objekter som befinner seg direkte i bilens rute.

 Advarsel

  • Funksjonen er en kompletterende førerhjelp med det formål å gjøre kjøringen lettere og sikrere – den kan imidlertid ikke håndtere alle situasjoner under alle trafikk-, vær- og veiforhold.
  • Vi anbefaler at føreren leser alle avsnitt om denne funksjonen i veiledningen, for å gjøre seg kjent med blant annet begrensninger føreren må være oppmerksom på før funksjonen brukes.
  • Førerhjelpfunksjonene kan ikke erstatte førerens oppmerksomhet og dømmekraft, og føreren er alltid ansvarlig for at bilen kjøres på en sikker måte med egnet hastighet og egnet avstand til andre kjøretøy i samsvar med gjeldende trafikkregler og bestemmelser.
  1. 1 Park Assist System