• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Håndbok

Parkeringshjelp

Parkeringshjelp

Funksjonen Parkeringshjelp (PAS) bruker følere for å hjelpe føreren ved manøvrering på trange plasser ved å angi avstanden til eventuelle hindringer med lydsignaler sammen med grafikk på midtdisplayet.

Parkeringshjelp forover, bakover og til sidene

Parkeringshjelpen (PAS) har forskjellige egenskaper avhengig av hvilken del av bilen som nærmer seg en hindring.

Aktivere og deaktivere parkeringshjelp

Funksjonen parkeringshjelp (PAS) kan aktiveres eller deaktiveres.

Symboler og meldinger om Parkeringshjelp

Symboler og meldinger for parkeringshjelpen (PAS) kan vises på fører- og/eller midtdisplayet. Her er noen eksempler.

Begrensninger for parkeringshjelp

Funksjonen parkeringshjelp (PAS) kan ikke oppdage alt i alle situasjoner, og kan derfor i visse tilfeller ha begrenset funksjonalitet.