Hållbarhet
Grey background holding three circles in white black and yellow

Polestars hållbarhetsrapport 2022

Läs hela rapporten

Polestars hållbarhetsrapport 2022

Läs hela rapporten

Transparens är en viktig faktor för att skynda på omställningen till hållbar elektrisk mobilitet.

Transparens är en viktig faktor för att skynda på omställningen till hållbar elektrisk mobilitet.

Bilindustrin måste förändras och Polestar är inget undantag. Men för att möjliggöra förändring måste man först inse att förändringen behövs. Vår hållbarhetsrapport för 2022 fokuserar på våra åtgärder inom våra fyra hållbarhetsprinciper: transparens, cirkularitet, klimatneutralitet och inkludering. Den är därför både en ärlig bedömning av var vi står i dag och en färdplan för var vi behöver vara.‎

 • Klimatneutralitet

  I årets rapport finns det mycket att vara optimistisk över. Medan vi växer som företag ökar de totala växthusutsläppen från vår värdekedja, men våra ansträngningar för att bryta sambandet mellan tillväxt och ökade utsläpp ger resultat. Under året minskade växthusgaserna per såld bil jämfört med 2021, vilket innebär att den nedåtgående trenden från förra året har fortsatt. Dessutom fortsatte Projekt Polestar 0 att locka partners, och tack vare dessa partnerskap inleddes viktiga forskningsprojekt.

 • Cirkularitet

  Tillsammans med Circle Economy och STENA Recycling bestämde vi oss för att 2022 göra en uppskattning av vilken påverkan Polestar 2 har på viktiga cirkularitetsfrågor: råvaruförbrukning, biologisk mångfald och materialåtervinning. Dessa studier ledde till nya förslag om hur vi kan förbättra renovering, återtillverkning, återanvändning och återvinning.

 • Transparens

  Vad behövs för att tillverka en Polestar? I årets hållbarhetsrapport kan du läsa mer om vår senaste produkthållbarhetsdeklaration. Du hittar också detaljerad information om hur vi spårar material som kobolt, glimmer, litium, nickel samt läder och ylle.

 • Inkludering

  På Polestar arbetar vi för att uppnå våra jämställdhetsmål och våra mål i fråga om mänskliga rättigheter, etiska affärsmetoder och en inkluderande kundupplevelse. Vi vill bedriva affärer på ett ansvarsfullt sätt och genomför därför due diligence-processer samt har en Code of Conduct som ligger till grund för hur vi agerar. Vi har till exempel överenskommelser gällande jämställdhet, arbetsmiljö, arbetsvillkor och löner med alla direktleverantörer för Polestar 2 och 3.

  Läs hela rapporten

Få alla de senaste nyheterna från Polestar

Prenumerera
Polestar © 2024 Alla rättigheter förbehållna
JuridikEtikIntegritetCookiesTillgänglighetsmeddelande