Juridik

Etik

Polestar bedriver sin verksamhet i enlighet med högsta tänkbara standarder på etik- och integritetsområdet för att säkerställa att vi behåller våra kunders, intressenters och kollegors förtroende liksom förtroendet från de samhällen vi verkar i.

Ansvarsfullt företagande

 1. 01

  Integritet och äganderätt

  Dessa två grundläggande värderingar utgör den moraliska kompassen för varje Polestarmedarbetare. Vi agerar alltid med integritet, i enlighet med lagstiftningen, och tillämpar en hög etisk standard.

 2. 02

  Förbättra samhället vi lever i

  I vårt arbete för att alltid se till att vårt agerande är hållbart och etiskt respekterar vi mänskliga rättigheter och stöder miljövårdsåtgärder.

 3. 03

  Etisk affärspraxis

  Våra affärsförbindelser måste baseras på förtroende, öppenhet, ärlighet och ansvarstagande. Vi stöder fri och rättvis konkurrens och tillåter inte korruption eller mutor.

Etikdokument

Vår uppförandekod är utformad för att inspirera och vägleda oss i vår dagliga verksamhet. I uppförandekoden beskrivs de åtaganden och principer som gäller för Polestarkoncernen.

Ladda ner

Uppförandekoden för våra affärspartner är en standard för vår verksamhet som vi förväntar oss att alla våra affärspartner lever upp till.

Ladda ner

I vårt uttalande om modernt slaveri redogör vi för vilka åtgärder Polestar vidtar för att motverka slaveri och människohandel i sina försörjningskedjor.

Ladda ner

Vår ståndpunkt om konfliktmineraler tar upp utmaningar kopplade till utvinningen, framställningen och användningen av dessa mineraler, och redogör för hur Polestar arbetar för att hantera risker med konfliktmineraler inom våra globala leveranskedjor.

Ladda ner

Syftet med Polestars rapport om konfliktmineraler (CMR) och vår årliga konfliktmineralkampanj om 3TG-mineralerna – tenn, tantal, volfram och guld – är att bidra till att överföra information i försörjningskedjan om mineralernas ursprungsländer och de smältverk och raffinaderier som används. Due diligence-processen identifierar och främjar smältverk som följer RMAP-processen (Responsible Minerals Assurance Process), med målet att stoppa handel som riskerar att finansiera väpnade konflikter eller gruvdrift förknippad med tvångsarbete.

Ladda ner

Rapportera problem

För att hjälpa både interna och externa personer (såsom affärspartner, kunder, andra tredje parter som är involverade i Polestar) att rapportera allvarliga fall av misstänkta regelöverträdelser har Polestar upprättat en rapporteringskanal som kallas SpeakUp. Rapporter kan lämnas anonymt om detta är tillåtet enligt lokala lagar.

Rapportera ett problem