Polestar er fast bestemt på å forbedre samfunnet vi lever i ved å bruke design og teknologi til å sette fart på overgangen til bærekraftig, elektrisk mobilitet.

Polestar er fast bestemt på å forbedre samfunnet vi lever i ved å bruke design og teknologi til å sette fart på overgangen til bærekraftig, elektrisk mobilitet.


Målet vårt er å bygge bærekraftige elbiler og bidra til å skape et bærekraftig samfunn. Her er noen eksempler på viktige skritt vi har tatt så langt.

  • En klimanøytral bil innen 2030

    Vi har som mål å lage en bil som triller ut fabrikkporten med et karbonfotavtrykk på null.

  • Bygge bedre batterier

    Vi utforsker nye metoder for å gjøre batteriene i elbiler mer bærekraftige gjennom reparasjoner, renovering og endring av bruksområde.

  • Sikre ansvarlige anskaffelser

    Vi bruker blokkjede til å spore risikomineraler og fremme en etisk og transparent forsyningskjede. 


Vi planlegger å nå målet vårt ved å fokusere innsatsen vår på områdene klimanøytralitet, sirkularitet, transparens og inkludering.


‏‏‎ ‎

Les mer


‏‏‎ ‎

Les mer


‏‏‎ ‎

Les mer


‏‏‎ ‎

Les mer

Bærekraft – en forklaring

Få gode forklaringer på de viktigste ideene og begrepene innen bærekraft.

Les mer i ordlisten for bærekraft
Polestar © 2023 Alle rettigheter forbeholdt
JuridiskEtikkPersonvernCookiesTilgjengelighetserklæring
Endre sted: