Bærekraft

Polestar er fast bestemt på å forbedre samfunnet vi lever i ved å bruke design og teknologi til å sette fart på overgangen til bærekraftig, elektrisk mobilitet.

Polestar er fast bestemt på å forbedre samfunnet vi lever i ved å bruke design og teknologi til å sette fart på overgangen til bærekraftig, elektrisk mobilitet.

Hva vi gjør
Tre gode eksempler

Målet vårt er å bygge bærekraftige elbiler og bidra til å skape et bærekraftig samfunn. Her er noen eksempler på viktige skritt vi har tatt så langt.

  • En klimanøytral bil innen 2030

    Vi har som mål å lage en bil som triller ut fabrikkporten med et karbonfotavtrykk på null.

  • Bygge bedre batterier

    Vi utforsker nye metoder for å gjøre batteriene i elbiler mer bærekraftige gjennom reparasjoner, renovering og endring av bruksområde.

  • Sikre ansvarlige anskaffelser

    Vi bruker blokkjede til å spore risikomineraler og fremme en etisk og transparent forsyningskjede. 

Hvordan vi gjør det
Fire viktige pådrivere for bærekraftig utvikling

Vi planlegger å nå målet vårt ved å fokusere innsatsen vår på områdene klimanøytralitet, sirkularitet, transparens og inkludering.

Klimanøytralitet
Netto null utslipp av drivhusgass

‏‏‎ ‎

Les mer

Sirkulæritet
Design som eliminerer avfall og forurensning

‏‏‎ ‎

Les mer

Transparens
Den fulle og hele sannheten om elbiler og bærekraft

‏‏‎ ‎

Les mer

Inkludering
En bærekraftig fremtid for alle

‏‏‎ ‎

Les mer

Bærekraft – en forklaring

Få gode forklaringer på de viktigste ideene og begrepene innen bærekraft.

Les mer i ordlisten for bærekraft
Polestar © 2022 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: