• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Samtykke til vilkår og datainnsamling

Meldinger om forskjellige vilkår og datainnsamling kan vises i midtdisplayet. Innsamling av data skjer for eksempel for å gi bedre sikkerhets-, bil- og appfunksjoner.

Første gang du bruker bilen, åpnes en veiledning i midtdisplayet. Denne hjelper deg med å foreta forskjellige innstillinger. I forbindelse med veiledningen oppfordres du også til å gi ditt samtykke til forskjellige vilkår og til innsamling av informasjon.

Forespørsel om samtykke kan også vises ved for eksempel:

  • Første gangs bruk av apper og tjenester
  • Nye brukerprofiler
  • Avlogging og sletting av brukerprofiler
  • Eierskifte
  • Gjenoppretting av innstillinger
Komme til innstillinger for personvern:
Trykk på PS2_2007_Settings symbol i midtdisplayet.
Trykk på Personvern og datadeling.
Velg deretter Polestar personverninnstillinger eller Integritetsinnstillinger for Google.

Enkelte innstillinger, for eksempel Digital Key, kan bare gjøres fra en profil som har administratorrettigheter.