• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Eierskifte

For å kunne bruke alle de tilgjengelige funksjonene og tjenestene må bilens fører være registrert hos Polestar. I forbindelse med eierskifte må derfor en prosedyre for å koble fra den tidligere eieren og gi den nye eieren tilgang utføres.

Selge bil

Følgende bør gjøres av den tidligere eieren:

Fjern koblingen mellom bilen og Polestar-appen.

Tilbakestill brukerdata. Velg å foreta en fabrikktilbakestilling i bilen.
Fjern bilen fra din Polestar ID (overfør eierskapet).

Kjøpe bil

Følgende bør gjøres av den nye eieren:
Legg til bilen i din Polestar ID (gjør krav på eierskapet).
Kontroller at en fabrikktilbakestilling har blitt utført.
Les og godta vilkårene for datainnsamling i bilens midtdisplayet.

Koble Polestar-appen til bilen.