• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Førerdistraksjon

Det er førerens ansvar å gjøre alt for å sørge for sikkerheten for seg selv, passasjerene og alle andre på veien. En del av dette ansvaret er dermed å unngå distraksjon, som at føreren utfører aktiviteter som ikke er relatert til å håndtere bilen i trafikken.

Din nye Polestar er, eller kan være, utstyrt med innholdsrike underholdnings- og kommunikasjonssystemer. Det kan være håndfri mobiltelefoner, eller navigeringssystemer og lydsystemer med mange funksjoner. Du har kanskje også andre bærebare, elektroniske enheter for din egen bekvemmelighet. Hvis de benyttes på riktig og sikker måte, kan de berike kjøreopplevelsen. Hvis de benyttes på feil måte, kan de distrahere deg.

For alle slike systemer vil vi gi følgende advarsel, som viser Polestars sterke omsorg for din sikkerhet. Bruk aldri slike enheter eller noen funksjon i bilen på en slik måte at det distraherer deg fra den oppgaven å kjøre sikkert. Distraksjoner kan føre til alvorlige ulykker. I tillegg til denne generelle advarselen gir vi følgende råd om enkelte nye funksjoner som kan finnes i bilen:

 Advarsel

  • Bruk aldri en håndholdt mobiltelefon under kjøring. I noen områder er det forbudt for føreren å bruke mobiltelefon når bilen er i bevegelse.
  • Dersom bilen er utstyrt med et navigasjonssystem, skal det bare stilles inn og gjøres endringer i reiseruten når bilen er parkert.
  • Programmer aldri lydsystemet når bilen er i bevegelse. Programmer radioens forhåndsinnstillinger når bilen er parkert, og benytt de programmerte forhåndsinnstillingene slik at det blir raskere og enklere å benytte radioen.
  • Benytt aldri bærbare datamaskiner eller nettbrett når bilen er i bevegelse.

Relaterte artikler