• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Koble inn utstyr i bilens feilsøkingsuttak

Feil tilkobling og installasjon av programvare eller tiltrekkingsverktøy kan påvirke bilens elektronikksystem negativt.

Polestar anbefaler sterkt at Polestar-eiere bare installerer originaltilbehør som er godkjent av Polestar. Kontakt Polestar Customer Support for mer installasjon om installasjon av tilbehør. Visse tilbehør fungerer bare hvis tilhørende programvare finnes i bilens datasystem.

PS2- 20w07 On Board Diagnose connector
Forretningskontakten (On-board Diagnostic-kontakten, OBDII) under instrumentpanelet på førersiden

 Nb!

Polestar overtar intet ansvar for konsekvensene dersom utstyr som ikke er godkjent, kobles til On-board Diagnostic-uttaket (OBDII). Kontakt Polestar Customer Support for mer informasjon.