• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Lyd fra bilen

Selv om bilen er svært stillegående, er den ikke helt lydløs og kan gi fra seg ulike lyder ved normal og daglig drift. Dette er helt normalt og lydene er ikke noe å bekymre seg for.

Under finner du noen mulige lyder som bilen kan gi fra seg ved drift.

 Nb!

Lydene under er kun en veiledning for at du skal forstå vanlige lyder som kan høres fra bilen når den er i drift. Det er ikke en komplett liste over normale lyder fra bilen, og det er heller ikke en diagnose av bilen.

For ytterligere informasjon, kontakt Polestar Customer Support.

Lyd fra ladeinntaket når ladehåndtaket låses fast med en låsepinne

Av sikkerhetsgrunner holder en mekanisk låsepinne fast ladehåndtaket ved ladingen. Den mekaniske låsepinnen aktiveres ca tre sekunder etter at ladehåndtaket ble satt inn.

Lyder fra klimaanlegget

Klimaanlegget bruker flere vifter og kompressorer med varierende styrke. Ved høy belastning, når defrosteren eller vifter går på maks, er lyden tydelig også utenfor bilen.

Lyd ved lukking eller låsing av bakluke uten nøkkel innenfor rekkevidde

Når du trykker på PS2-2007-Power operated tailgate close and lock button-knappen på undersiden av bakluken, og det ikke finnes noen nøkler innenfor rekkevidde fra bilen slik at den kan låses, høres tre signaler fra bilen.

Den samme lyden høres hvis noen prøver å åpne eller lukke bakluken uten nøkkel, ved hjelp av fotsensor-funksjonen.

Lyd når parkeringsbremsen kobles til

En svak motorlyd høres når bilen har stoppet helt og den mekaniske parkeringsbremsen kobles til.

Varsellyd ved kjøring i lave hastigheter

Når du kjører i lav hastighet, høres en varsellyd utenfor bilen for å advare fotgjengere for bilen.

Varsellyd ved rygging

Når du rygger med bilen, høres en varsellyd utenfor bilen for å advare fotgjengere.