• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Tilbakestille brukerdata

Tilbakestilling av brukerdata og systeminnstillinger gjøres via midtdisplayet.
Innstillinger som kan tilbakestilles til standardverdi:
  • appinnstillinger
  • nettverksinnstillinger (bare admin)
  • fabrikktilbakestilling (bare admin) - profiler, brukerdata, sammenkoblede nøkler og personlige innstillinger osv. fjernes

Ved eierskifte bør brukerdata og systeminnstillinger tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.

Tilbakestille innstillinger via midtdisplayet

Trykk på PS2_2007_App view symbol.
Trykk på PS2_2007_Settings symbol.
Gå videre til System, Alternativ for tilbakestilling for å tilbakestille ønsket innstilling.

For at nettverksinnstillinger skal kunne tilbakestilles eller bilen skal kunne tilbakestilles til fabrikkinnstillingene, må brukerprofilen ha administratorrettigheter. Disse fås ved at Bli administrator klikkes i profilvinduet.