• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Polestar 2 – Informasjon om stoffer på kandidatlisten (CL) ifølge REACH-forordningen, artikkel 33.1

Ifølge artikkel 33.1 i REACH-forordningen ((EF) nr. 1907/2006)1 skal yrkesmessige kunder informeres om forekomsten av spesielt farlige stoffer (SVHC2) i produkter levert av Polestar Performance AB. Hensikten er å gi mulighet til sikker håndtering av de berørte komponentene som inngår, for å beskytte mennesker og miljø.

Polestar Performance AB støtter målsetningen med REACH-forordningen generelt, og spesielt artikkel 33, som samsvarer med vår forpliktelse til å fremme ansvarlig produksjon, håndtering og bruk av våre produkter.

Innhold av stoffer i kandidatlisten

Artiklene som er oppført i tabellen "Stoffer på kandidatlisten" inneholder stoffer som inngå med mer enn 0,1 vektprosent på kandidatlisten (CL) for den markerte bilen. Informasjonen om stoffer på kandidatlisten (CL) er basert på opplysningene vi har fått fra våre leverandører og egne produktdata.

Generell informasjon for sikker bruk av varer

Alle biler fra Polestar Performance AB er utstyrt med en førerveiledning som inneholder informasjon om sikker bruk for bilens eier/fører/bruker. I Polestar Performance ABs informasjon om reparasjon av og service på biler og originaldeler finnes også informasjon om sikker bruk for servicepersonell.

De stoffene som er angitt i den aktuelle tabellen "Stoffer på kandidatlisten" og som forekommer i deler av bilen, er bygd inn på en slik måte at potensiell eksponering overfor kunder og risiko for mennesker eller miljø kan minimere så lenge bilen og delene av den brukes på tiltenkt måte, og reparasjoner, service og vedlikehold utføres i samsvar med de tekniske anvisningene for disse aktivitetene og i samsvar med god standardpraksis innen bransjen.

En bil som ikke skal brukes lenger skal kun avfallshåndteres på lovlig måte innen EU ved et autorisert avfallsmottak. Bildeler skal avfallshåndteres ifølge gjeldende lokal lovgivning og anvisninger fra lokale myndigheter.

Vi informerer om at nesten alle produktområdene inneholder bly (CAS No 7439-92-1), primært som legeringselement i stål, aluminium og kobber.

Tabell over stoffer i kandidatlisten

Area - [Localisation]PartnamesSubstance/s
Body, Interior / Exterior - [air conditioning]AIR INLET, EL COMPRESSOR, ELECTRIC HEATER, SUN SENSOR, CLIMATE UNIT, WATER CONDENSER, BLOCK, CHILLER, PROTECTIVE CAP, HUMIDITY SENSOR, SENSOR EVAPORATOR, SENSOR HEX, SENSOR AQS, CONTROL UNIT FAN, TXV, TEMPERATURE SENSOR, VALVE CAP, SHUT-OFF VALVE, PIPE ASSEMBLY, CHANNEL SENSOR, PRESSURE HOSE, SENSOR PRESSURE TEMP, VALVE, BLOCK WATER CONDENSER, HARNESS, SENSORLead-monoxide [1317-36-8], Lead [7439-92-1], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2], 1-Propanol, 2,3-dibromo- [96-13-9], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], Diboron-trioxide [1303-86-2], 2-Methylimidazole [693-98-1], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2], Decamethylcyclopentasiloxane [541-02-6], Dodecamethylcyclohexasiloxane [540-97-6]
Body, Interior / Exterior - [airbag]FLANGE SCREW, AIRBAG, CONTROL UNIT SRS, SIDE AIR BAGCobalt-dichloride [7646-79-9], Refractory ceramic fibres [142844-00-6], Lead [7439-92-1], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5]
Body, Interior / Exterior - [body side]WELD SEALANT CURING, ADHESIVE6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1]
Body, Interior / Exterior - [bonnet / cover with assembly parts]REAR PANELC,C'-azodi(formamide) [123-77-3]
Body, Interior / Exterior - [climate unit]CONTROL UNITLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2]
Body, Interior / Exterior - [exterior equipment]GRILLE SHUTTER, ACTIVE SPOILER SHUTTERDiboron-trioxide [1303-86-2], Lead [7439-92-1]
Body, Interior / Exterior - [floor / frame section / wheel housing / firewall]WELD SEALANT CURING, ADHESIVE, WELD NUT6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1], Boric acid [10043-35-3]
Body, Interior / Exterior - [glass, window / windscreen / roof]REAR SCREEN1-Methyl-2-pyrrolidone [872-50-4], Diboron-trioxide [1303-86-2]
Body, Interior / Exterior - [hood cover]ANTIFLUTTER6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1]
Body, Interior / Exterior - [instruction / information plates]NUMBER PLATE HOLDER, DECAL SRSLead [7439-92-1], Imidazolidine-2-thione [96-45-7], 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate [15571-58-1]
Body, Interior / Exterior - [instrument / radio panel]HINGE PIN, DIM COOLING, CSD ADAPTER, LAMP LED, INSTRUMENT PANEL, GLOVE BOXLead [7439-92-1], C,C'-azodi(formamide) [123-77-3], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2]
Body, Interior / Exterior - [interior equipment]ARM REST, AIR OUTLET, SUPPORT, STRUCTUREC,C'-azodi(formamide) [123-77-3], Tris(nonylphenyl)phosphite [26523-78-4], Lead [7439-92-1]
Body, Interior / Exterior - [lock / handle]DOOR LOCK, LOCK, OUTER HANDLE, LOCK CYLINDER SET, CAMERA, KEYLead [7439-92-1], Diboron-trioxide [1303-86-2], Hexahydromethylphthalic-anhydride [25550-51-0], Lead-monoxide [1317-36-8], 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione [2451-62-9], 2-Methylimidazole [693-98-1], Dicyclohexyl-phthalate [84-61-7], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2]
Body, Interior / Exterior - [miscellaneous]TRANSPORT PROTECTION6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1]
Body, Interior / Exterior - [outside / exterior trim]ROOF JOINT MOULDING2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol [25973-55-1]
Body, Interior / Exterior - [outside mirrors]REAR VIEW MIRROR, REAR VIEW MIRROR OUTER, GLASS, GLASS SUB ASSEMBLY, CAMERA, BLUETOOTH LOW ENERGY, DIRECTION INDICATORDiboron-trioxide [1303-86-2], 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1], Lead [7439-92-1], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2], Decamethylcyclopentasiloxane [541-02-6], Lead-monoxide [1317-36-8], Tris(nonylphenyl)phosphite [26523-78-4], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2], Dicyclohexyl-phthalate [84-61-7], 2-Methylimidazole [693-98-1]
Body, Interior / Exterior - [roof]WELD SEALANT CURING6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1]
Body, Interior / Exterior - [seat belt / other restraining systems]BELT, HEIGHT ADJUSTMENT, BELT CATCH, SEAT BELTLead [7439-92-1], 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1], Disodium-octaborate [12008-41-2], Cobalt-dinitrate [10141-05-6]
Body, Interior / Exterior - [seats]UNDERCARRIAGE, HEAD RESTRAINT, LUMBAR SUPPORT, ECU, SIX POINT SOCKET SCREW, FRAMEWORK, ENGINE, UPHOLSTERY, VENTILATION, ARM REST, BACKREST FRAMELead [7439-92-1], C,C'-azodi(formamide) [123-77-3], Hexahydromethylphthalic-anhydride [25550-51-0], 1-Methyl-2-pyrrolidone [872-50-4], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], Acrylamide [79-06-1], Sodium borate, decahydrate [1303-96-4], N,N-Dimethylacetamide [127-19-5], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5]
Body, Interior / Exterior - [side door]SEALING, CARRIER, BODY MOUNTED SEALING, DOOR MOUNTED SEALINGC,C'-azodi(formamide) [123-77-3], Lead [7439-92-1], Imidazolidine-2-thione [96-45-7]
Body, Interior / Exterior - [trunk lid / tailgate complete]SPINDLE DRIVE, ANTIFLUTTERLead [7439-92-1], 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1]
Body, Interior / Exterior - [upholstery]SHIM, DOOR PANEL, REAR SHELF, ARM REST, SILL MOULDINGLead [7439-92-1], C,C'-azodi(formamide) [123-77-3], Diboron-trioxide [1303-86-2]
Brake - [brake control]BRAKE LIGHT SWITCHLead [7439-92-1]
Brake - [brake line with connections]BRAKE PIPE, BRAKE PIPE ENGINE COMPART, BRAKE PIPE REAR, BRAKE PIPE FRONTLead [7439-92-1]
Brake - [brake, anti lock (anti-skid)]HYDRAULIC UNIT MKC1, SENSORLead [7439-92-1], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], 2-Benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenone [119313-12-1], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3]
Brake - [wheel brake]AIR VENTING NIPPLE, EPB, BLEEDER VALVE, BRAKE CALIPERLead [7439-92-1], 2-Methylimidazole [693-98-1], Hexahydromethylphthalic-anhydride [25550-51-0], Tris(nonylphenyl)phosphite [26523-78-4]
Electric Power Supply / Instruments - [antenna]WAVE TRAP, GROUND SIDE COIL, ANTENNA AMPLIFIER, ETC ON BOARD UNIT, ETC MODULE4,4'-Isopropylidenediphenol [80-05-7], Lead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], Hexahydromethylphthalic-anhydride [25550-51-0]
Electric Power Supply / Instruments - [automatic monitoring / control]ANGLE OF ARRIVAL, PHONE AS KEY, CONTROL UNIT, BLUETOOTH LOW ENERGY, RAIN SENSOR, PRINTED CIRCUIT BOARD, SIREN, SENSOR, REMOTE KEYSilicic acid, lead salt [11120-22-2], Diboron-trioxide [1303-86-2], Dicyclohexyl-phthalate [84-61-7], Lead-monoxide [1317-36-8], Lead [7439-92-1], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Lead(II,IV)-oxide [1314-41-6], 1,2-Dimethoxyethane [110-71-4], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], C,C'-azodi(formamide) [123-77-3]
Electric Power Supply / Instruments - [battery and mounting parts]BMS, CURRENT SENSOR, BATTERY CONTROL UNIT, CELL VOLTAGE TEMP NODE, BATTERY DISCONNECT UNIT, FLANGE NUT, BATTERY, HOUSING, HOLDER, MAIN RELAY, BATTERY MODULELead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Alkanes, C14-17, chloro [85535-85-9], Cobalt-dinitrate [10141-05-6], Tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane [1067-53-4], Cobalt chloride [7791-13-1]
Electric Power Supply / Instruments - [cable components]FUSE BOX HOUSING, RECEPTACLE HOUSINGLead [7439-92-1], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2], Decamethylcyclopentasiloxane [541-02-6]
Electric Power Supply / Instruments - [cable system high voltage]CABLE HARNESS ENGINE, CHARGE CABLE CORD, CABLE HARNESS, CABLE CHARGE POINT HV, STRAIN RELIEF, BRACKET, CABLE HARNESS HV, CABLE HV, CHARGE CABLELead [7439-92-1], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead-monoxide [1317-36-8], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5]
Electric Power Supply / Instruments - [cable system]FUSE BOX HOUSING, CABLE, CABLE HARNESS BUMPER, CABLE HARNESS, CABLE FLOOR, FLANGE NUT, CABLE PAC, CABLE EXTERIOR, CABLE IP, CABLE LOCKING DEVICE, CABLE LIGHTING, CABLE INFOTAINMENTLead [7439-92-1], Decamethylcyclopentasiloxane [541-02-6], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2], Cobalt-dinitrate [10141-05-6], Tris(nonylphenyl)phosphite [26523-78-4]
Electric Power Supply / Instruments - [cleaner]WIPER APPARATUS, WIPER ARM, WASHER FLUID RESERVOIR, PUMP, WASHER PUMPLead [7439-92-1]
Electric Power Supply / Instruments - [communication, mobile telephone]CONTROL UNIT, WIRELESS CHARGE SYSTEM, ANTENNA, BATTERY, BACK-UP BATTERY, AUXILIARY TELEMATIC, PRINTED CIRCUIT BOARDLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], Diboron-trioxide [1303-86-2], Hexahydromethylphthalic-anhydride [25550-51-0], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], N,N-Dimethylacetamide [127-19-5], Dioctyltin dilaurate [3648-18-8]
Electric Power Supply / Instruments - [electric drive system]INVERTER TRANSDUCER, INVERTER, ONBOARD CHARGER, BRACKETLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], Terphenyl, hydrogenated [61788-32-7], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride [552-30-7], 2-Benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenone [119313-12-1], 2-Methylimidazole [693-98-1], 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1], 4-Nonylphenol, branched [84852-15-3]
Electric Power Supply / Instruments - [electrical distribution box / fuse box]CEMLead [7439-92-1]
Electric Power Supply / Instruments - [horn]HORNLead [7439-92-1]
Electric Power Supply / Instruments - [infotainment system]CONTROL UNIT, DISPLAYLead [7439-92-1], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride [552-30-7], Diboron-trioxide [1303-86-2]
Electric Power Supply / Instruments - [lighting]CONTROL UNIT HCM, OVERHEAD CONSOLE LENS, MODULE, FOG LIGHT REFLEX LED, FOG LIGHT REFLEX, STOP LAMP, STOP LAMP TINTED, LIGHTNING INSTRUMENT PANEL, LAMP LED, LIGHTING, REAR LAMP, HEADLAMP, READING LAMPLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], 2-Benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenone [119313-12-1], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2]
Electric Power Supply / Instruments - [mobile data services]CONTROL UNIT2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Lead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], Diboron-trioxide [1303-86-2], 2-Benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenone [119313-12-1]
Electric Power Supply / Instruments - [protection]SENSORLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8]
Electric Power Supply / Instruments - [radio equipment]MICROPHONE, SOUND MODULE, WOOFER, SUBWOOFER, AUDIO MODULEDiboron-trioxide [1303-86-2], Lead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Cobalt(II) nitrate hexahydrate [10026-22-9], Imidazolidine-2-thione [96-45-7], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], 4,4'-Isopropylidenediphenol [80-05-7]
Electric Power Supply / Instruments - [support systems]SENSOR, CONTROL UNIT, CAMERA, RADARLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], 2-Methylimidazole [693-98-1], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], Dicyclohexyl-phthalate [84-61-7], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2], 1-Propanol, 2,3-dibromo- [96-13-9], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2], Decamethylcyclopentasiloxane [541-02-6]
Electric Power Supply / Instruments - [vehicle computational units / gateway modules]CONTROL UNITLead [7439-92-1], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead-monoxide [1317-36-8]
Electric Power Supply / Instruments - [vehicle control system]ECU, BUTTON, ECU MODULE SEAT HEATING, HARDWARE, CONTROL PANEL 12W, LOCK BUTTON, SWITCH, SWITCH PANEL, CONTROL UNIT DOOR, SWITCH CRUISE CONTROL, STALK MODULE, USB POWER OUTLETLead titanium zirconium oxide [12626-81-2], Lead [7439-92-1], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead-monoxide [1317-36-8], 4-Methylcyclohexyl-1,6-dicarboxylic acid anhydride [19438-60-9], 2-Benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenone [119313-12-1], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Boric acid [10043-35-3], 4,4'-Isopropylidenediphenol [80-05-7], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3]
Engine - [accelerator control]ACCELERATOR PEDALLead [7439-92-1], 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol [140-66-9]
Engine - [control systems]CONTROL UNITLead [7439-92-1]
Engine - [cooling system]ELECTRIC WATER PUMP, THREE-WAY VALVE, FAN, TEMPERATURE SENSOR, BRACKET, HOSE, HOSE RADIATOR QC, VALVELead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8]
Engine - [engine / engine mounting]BRACKET ENGINE MOUNT, ENGINE MOUNT, FRONT AXLE, ELECTRIC MOTOR, REAR AXLE, OUTER HOUSING, BRACKET, STRAIN RELIEF, CABLE HARNESS, O-RINGLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Decamethylcyclopentasiloxane [541-02-6], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2], N,N-Dimethylacetamide [127-19-5]
Frame / Springs / Damping / Wheels - [anti-roll bar]LINK ANTI-ROLL BARImidazolidine-2-thione [96-45-7]
Frame / Springs / Damping / Wheels - [rim]KEY, WHEEL BOLT, ADHESIVE BALANCE WEIGHTLead [7439-92-1], Diboron-trioxide [1303-86-2]
Frame / Springs / Damping / Wheels - [shock absorber]SHOCK ABSORBER FRONT, SHOCK ABSORBER REARLead [7439-92-1]
Power Transmission - [electrical axis drive]FRONT AXLE, REAR AXLE, TRANSMISSION HOUSE, ACTUATOR, PLANET CARRIER, PLUGLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2]
Power Transmission - [gear lever carrier / gear selector controls]GEAR LEVER CARRIERLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8]
Wheel Suspension / Steering - [steering gear / wheel / shaft / column]STEERING WHEEL, STEERING GEAR, STEERING COLUMN LOCK, STEERING COLUMN MANUALLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Decamethylcyclopentasiloxane [541-02-6], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2]
  1. 1 REACH - EUs kjemikalielovgivning som trådde i kraft 1. juni 2007, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH).
  2. 2 SVHC - Substances of Very High Concern, spesielt farlige stoffer som er oppført på den aktuelle kandidatlisten (CL).