• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Typegodkjenning for nøkkelsystem

Typegodkjenning for bilens ulike nøkkelsystemer er oppført i følgende tabeller.

Låsesystem for nøkkelfri start (Passive Start) og nøkkelfri låsing/opplåsing (Passive Entry)

PS2-2007-Central electronic module approval sign
CEM-merking for nøkkelsystemet. Kompletterende typegodkjenningsnummer finnes i tabellene nedenfor.
Land/områdeTypegodkjenning
Europa

APTIV Services Deutschland GmbH, erklærer med dette at VO3-134TRX er i overensstemmelse med de vesentlige egenskapskravene og øvrige relevante bestemmelser som fremgår av direktivet 2014/53/EU.

APTIV Services Deutschland GmbH, erklærer med dette at CV1-134TRX er i overensstemmelse med de vesentlige egenskapskravene og øvrige relevante bestemmelser som fremgår av direktivet 2014/53/EU.

Produsent: APTIV Services Deutschland GmbH, Am Technologieopark 1, D-42119 Wuppertal, Germany

De forente arabiske emirater

ER37847/15

DA0062437/11

Nøkkel

Land/områdeTypegodkjenning
Europa

Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG erklærer herved at denne typen radioutstyr HUF8423MS er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.

Frekvensbånd: 433,92 MHz

Maksimal utstrålt sendeeffekt: 10 mW

Produsent: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany

De forente arabiske emirater
PS2-2007-Key approval sign - United Arab emirates
Oman
PS2-2146-Oman remote key approval
Singapore

Complies with IMDA Standards

DA103787

Nøkkel uten knapp (Key Tag)

Land/områdeTypegodkjenning
Europa

Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG erklærer herved at denne typen radioutstyr HUF8432MS er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.

Frekvensbånd: 433,92 MHz

Maksimal utstrålt sendeeffekt: 10 mW

Produsent: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany

De forente arabiske emirater
PS2-2007-Key approval sign - United Arab emirates
Oman
PS2-2146-Oman Key tag approval
Singapore

Complies with IMDA Standards

DA103787

Digital Key

Land/områdeTypegodkjenning
Europa

Mottaker

Modell: R2NR0/R2NY0/R2NP0/S2NF0

Sender

Modell: S2NF0

Frekvensbånd: 2402 til 2480 MHz

Maksimalt utstrålt sendeeffekt: 100 mW eller mindre

Produsent: DENSO CORPORATION

Adresse: 1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661 Japan

DENSO CORPORATION erklærer med dette at denne typen radioutstyr er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.

Storbritannia

Receiver

Model: R2NR0/R2NY0/R2NP0/S2NF0

Transmitter

Model: S2NF0

Operation frequency: 2402 to 2480 MHz

Maximum output power: 100 mW or less

Manufacturer: DENSO CORPORATION

Address: 1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661 Japan

Hereby, DENSO CORPORATION declares that the radio equipment type is in compliance with the relevant statutory requirements.

PS2-2146-United Kingdom Conformity Assessed logo
Japan

本機は電波法の認証に適合しています。

必ず以下の事をお守りください。

不用意に分解しないでください。

分解、改造したものを使用することは法律で禁止されています。

必ず日本国内でご使用ください。

Kina

蓝牙设备的规格

频率范围:2400 – 2483.5 MHz

频率容限:≤20 ppm

发射功率:≤20 dBm (EIRP)

占用带宽:≤2 MHz

杂散辐射等其他技术指标请参照信部无【2002】353号文件

不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线;

使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰;一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用;

使用微功率无线电设备,必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰;

不得在飞机和机场附近使用。

Sør-Korea

상표명/제조자:

DENSO CORPORATION

기자재의명칭(모델명):

무선데이터통신시스템용무선기기(S2NF0)

제조년월/제조국:

See product.

식별부호:

R-RDKR-S2NF0

PS2-2122-Type approval for digital key (Korea)
De forente arabiske emirater

NOTICE

This equipment has been registered with the Telecommunications Regulatory Authority for use in the UAE.

TRA

REGISTERED No:

ER96561/21

DEALER No:

0019826/09

DENSO R2NR0

TRA

REGISTERED No:

ER96302/21

DEALER No:

0019826/09

DENSO R2NY0

TRA

REGISTERED No:

ER96519/21

DEALER No:

0019826/09

DENSO R2NP0

TRA

REGISTERED No:

ER96184/21

DEALER No:

0019826/09

DENSO S2NF0

Relaterte artikler