• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Veelgestelde vragen over het navigatiesysteem

Hier volgen antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over het navigatiesysteem Sensus Navigation.

De positie van de auto op de kaart klopt niet

Het navigatiesysteem geeft de positie van de auto aan met een nauwkeurigheid van ca. 20 meter (65 voet).

Bij ritten op wegen die parallel lopen aan een andere weg, kronkelwegen, wegen op meerdere niveaus en na lang rijden zonder duidelijke bochten is de kans op fouten groter.

Hoge bergen, gebouwen, tunnels, viaducten, ongelijkvloerse wegen e.d. hebben daarnaast een negatieve invloed op de ontvangst van satellietsignalen door het systeem, wat betekent dat de nauwkeurigheid bij de berekening van de positie van de auto kan verslechteren.

Het systeem berekent niet altijd de snelste/kortste weg

Bij het berekenen van de route wordt rekening gehouden met meerdere factoren om de theoretisch beste route te bepalen, onder andere de afstand, de wegbreedte, het wegtype, de verkeersintensiteit en maximumsnelheden. De ervaring en lokale kennis van een bestuurder kunnen echter een efficiëntere route opleveren.

Het systeem gebruikt bijvoorbeeld tolwegen of veerverbindingen terwijl u die wilt vermijden.

Bij het berekenen van langere routes kan het systeem om technische redenen alleen gebruikmaken van grotere wegen.

Als u ervoor hebt gekozen om tolwegen en snelwegen te vermijden, worden deze voor zover mogelijk vermeden en alleen gebruikt als er geen ander, redelijk alternatief beschikbaar is.

De positie van de auto op de kaart klopt niet na transport

Als de auto is getransporteerd op bijvoorbeeld een veerboot of een trein, of op een andere wijze waarbij er geen satellietsignalen ontvangen konden worden, kan het maximaal 5 minuten duren tot de positie van de auto correct wordt berekend.

Het autosymbool gedraagt zich vreemd op het beeldscherm na het vervangen van banden

Naast de satellietontvanger leveren ook de snelheidssensor van de auto en een gyrosensor een bijdrage aan de berekening van de actuele positie, snelheid en rijrichting van de auto. Na montage van een reservewiel en na wisselen tussen zomer- en winterbanden moet het systeem de afmetingen van de nieuwe wielen "leren".

Om het systeem optimaal te laten functioneren, wordt daarom geadviseerd om een tijdje te rijden op wegen met een goede satellietontvangst (vrij zicht).

Het kaartbeeld komt niet overeen met de werkelijke situatie

Het wegennet wordt voortdurend uitgebreid en onderhouden, er kunnen nieuwe verkeersregels worden ingevoerd et cetera. De kaartdatabase is daarom niet altijd compleet.

Om die reden worden kaartgegevens voortdurend verder doorontwikkeld en bijgewerkt – controleer zo nu en dan of er updates zijn.

Het autosymbool op het scherm springt vooruit of draait rond

Voordat u wegrijdt, kan het systeem enkele seconden nodig hebben om de positie en beweging van de auto te detecteren.

Schakel het systeem en de auto uit. Start opnieuw, maar blijf dan even stilstaan voordat u wegrijdt.

De kaartinformatie is niet actueel

Zie het antwoord bij de volgende vraag.

Zijn de nieuwste kaartgegevens geïnstalleerd?

De kaartgegevens worden voortdurend bijgewerkt en verbeterd. Als u de kaarten via een computer en USB-stick bijwerkt, wordt mogelijk de actuele kaartversie weergegeven. Controleer de kaartversie in de auto en vergelijk deze met de beschikbare kaartversie op support.polestar.com.

Actuele verkeersinformatie wordt niet getoond

Activeer de uitgebreide verkeersinformatie (RTTI1) voor continue informatie over verkeersopstoppingen, afgesloten wegen en andere zaken die uw reistijd kunnen beïnvloeden. Voor continue verkeersinformatie moet de auto een internetverbinding hebben en moet er ontvangst zijn.

  1. 1 Real Time Traffic Information